Skolēnu paš.konf.

Pārdaugava
atpakaļ

 

Skolēnu pašpārvalžu konference

Skola – līdzdalības starts atbildīgai sabiedrībai

2016.gada 23.novembrī

Pamatskolā “Rīdze”, K.Valdemāra ielā 2

Konferenci vada Vilis Brūveris

no Rīgas Pārdaugavas pamatskolai: D. Pančenko, L. Tesnovs

12.30 – 13.00

Reģistrācija

13.00 - 13.15

Konferences atklāšana

Eiženija Aldermane, RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

13.15 - 13.35

“No idejām līdz darbiem: atbildīgas līdzdalības mācīšanās un svinēšana skolā”

Aija Tūna, Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja

13.35 - 13.50

“Jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas simtgades svinību programmas īstenošanā Rīgā”

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite un  Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis

13.50 - 14.05

“Rīgas 25.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darbība. Rezultāti un ietekme.”

 Rīgas 25.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes biedri un Irīda Morozova, skolas direktora vietniece audzināšanas darbā

14.05-14.15

“Kāpēc mēs īstenojām jauniešu iniciatīvu  un ko esam iemācījušies tās laikā?”

Jauniešu iniciatīvu konkursa ietvaros atbalstītā projekta īstenotāji

14.15-14.30

“Ej un dari!”  Par pārdrošu mērķu realizāciju un to, ko nozīmē vadīt lielāko jaunatnes kustību valstī

Raimonds Elbakjans, kustības “Ghetto Games” dibinātājs un vadītājs

14.30-15.15

Kafijas/tējas pauze

15.15 - 17.00

Darba grupas

-        “Veiksmīga komunikācija” (moderatore – Lauma Žubule)

Kā veidot efektīvu un savstarpēji saprotamu komunikāciju starp jauniešiem, skolas administrāciju, atbalsta organizācijām?

-        “Jauniešu iesaiste Latvijas simtgades svinību programmā” (moderatore – Santa Krastiņa)

Kā jaunieši var līdzdarboties Latvijas simtgades svinību veidošanā? Ko iegūs jaunieši un ko iegūs Latvija šādas sadarbības rezultātā?

-        “Brīvprātīgo darba sistēmas izveide izglītības iestādē” (moderatore – Ieva Garjāne)

Kāpēc sabiedrības attīstībai ir svarīgs brīvprātīgā darba prestižs un kādas iespējas sniedz brīvprātīgo darba sistēma jauniešiem, izglītības iestādēm un Rīgai?

-        “Līdzdalības formu daudzveidība pilsētā” (moderatore – Kristīne Ļeontjeva)

Kādas ir alternatīvas aktivitātes, līdzdalības formas? Kā skolu pašpārvaldes var veidot savus projektus, lai tie veicinātu jauniešu iesaisti savas skolas un  pilsētas dzīves kvalitātes uzlabošanā?

-        “Pašpārvalžu savstarpējā un starpsektorālā sadarbība” (moderatore – Nataļja Gudakovska)

Kā veicināt sadarbību starp skolu pašpārvaldēm un citām organizācijām, lai veidotu kopīgus līdzdalības projektus savu mērķu sasniegšanai?

17.00 - 17.30

Darba grupu secinājumu prezentācijas un kopsavilkums

17.30 - 18.00

Noslēgums neformālā gaisotnē pie tējas/kafijas

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) šā gada 23.novembrī pamatskolas “Rīdze” telpās (K.Valdemāra ielā 2) organizēs skolēnu pašpārvalžu konferenci “Skola – līdzdalības starts atbildīgai sabiedrībai” (turpmāk – Konference), kurā aicinām piedalīties aktīvus skolēnus, skolēnu pašpārvalžu konsultantus un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjus.

Konferences laikā dalīsimies ar pašpārvalžu darbības labas prakses piemēriem, analizēsim jauniešu iespējas iesaistīties Latvijas Republikas simtgades svinību programmas īstenošanā, kā arī 5 darba grupās meklēsim efektīvus risinājumus skolēnu pašpārvalžu kustības attīstībai Rīgas pilsētas izglītības iestādēs.

Lai pieteiktos dalībai konferencē, lūdzam līdz šā gada 17.novembrim elektroniski aizpildīt pieteikuma anketu, sekojot šai saitei: http://ej.uz/SPkonference16. Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, dalībnieki tiks apstiprināti to pieteikšanās secībā, par ko saņems apstiprinājumu uz norādīto e-pastu. No vienas iestādes aicinām ne vairāk kā 2 skolēnus.

Ar jautājumiem par Konferences norisi aicinām vērsties pie Departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja D.Zvereva (e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv, tālr. 67181499).

Pārdaugava | Ilzetes kliņģeris | Latviešu val. konkurs | Neatk.diena 2016 | Rudens kauss 2016 | Lāčpleša diena 2016 | Baltijas zvaigzn.2016 | Metelica | 8-B 2016.g. | Pils.Bioloģijas olimp | Bioloģijas olimp | Tagad 30.11.2016 | Skolēnu paš.konf.

Pēdējās izmaiņas   04.12.2016

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ