Писатели, публицисты, художественные произведения,

непосредственно связанные с Ригой (Латвией)

 

Tēma: Literārā rīga (Latvija) - ЛИТЕРАТУРНАЯ РИГА

klase

skolotājs

Tēma

 

13.02.2017

14.02.2017

15.02.2017

16.02.2017

17.02.2017

401

Zaščirinska T.

Inform.centrs

 

no 9:00 - līdz 13:00

 

no 9:00 - līdz 13:00

no 9:00 - līdz 13:00

 

no 9:00 - līdz 13:00

 

Prezentācijas

Aktu zāle

no 10:00 lidz 13:00

Bibliotēka

Kokina S.V.

Bibliotēka

 

no 9:00 - līdz 13:00

 

no 9:00 - līdz 13:00

no 9:00 - līdz 13:00

no 9:00 - līdz 13:00

 

2-A

Kondratjeva Ņ.A.

Golmeistere A.

Rakstnieki un dzejnieki Latvijā

Iepazīstināt ar rakstniekiem un dzejniekiem Latvijā. Lasīt viņas grāmatas. Sagatavot projektus.

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

Bibliotēka "Zemgale"

9:00 - 12:00

17 skol.

 

 

Prezentācijas

2-B

Ovsijenko L.J.

Grišina L.

Латышские народные сказки

Познакомить учащихся с латышскими народными сказками

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

Imantas bibliotēka

9:00 - 12:30

(28 skol.)

 

 

Prezentācijas

2-C

Mezrina T.N.

Pipare A.

Latviešu tautas pasakas

Veidot interesi par latviešu tautas pasakam

no 9:00 - līdz 13:00

 

 

 

Prezentācijas

3-A

Murtazina G.N.

N. Podskočija

Поэты и писатели Латвии.

Познакомить уч-ся с поэтами и писателями Латвии 19-20 в.в. и их творчеством.

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

 

 

 

Prezentācijas

3-B

Dorosčonoka Ž.V.

Vaļejeva J.Ņ.

Latviešu rakstnieki bērniem

Iepazīšana ar Latvijas rakstniekiem.

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

Latvijas Nacionālo bibliotēka

8:30 - 12:00

19 skol.

 

 

Prezentācijas

 

3-C

Gukova R.V.

L. Ņemikina

В городе этом сказки живут

Знакомство с жанром народной и авторской сказки;
Популяризация творчества современных латвийских писателей -сказочников.

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

 

 

 

Prezentācijas

4-A

Domaševska O.I.

 

Literārā Rīga

Знакомство с творчеством и литературными произведениями  (I. Ziedonis)

cвязи с литераторами русского происхождения в Латвии.

Значение творчества поэта для Латвии.

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

 

 

 

Prezentācija

 

4-B

Keiča L.V.

Kaļiņina S.I.

Latviešu rakstnieki un dzejnieki Pārdaugavā

Iepazīties ar latviešu rakstnieku un dzejnieku radošās darbības un dzīves saistību ar Pārdaugavu.

no 9:00 - līdz 13:00

9:40 - aktu zāle

 

 

Творческая встреча с поэтом Ю. Касяничем 13:00 (библиотека)

Prezentācijas

5-A

Šamanova V.A.

Fiļins V.V.

Kr. Barons

 

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

 

 

 

Prezentācijas

5-B

Petrosjana T.V.

A. Zelmane

Raiņis un Aspazija

Iepazīties ar Raiņa un Aspazijas daiļradi. Apmeklēt vietas, saistītas ar Raiņa un Aspāziju. Sastādīt rakstnieku piemiņas vietu maršrutu.

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

J. Raiņa māju muzejs Iūrmalā

8:45 - 15:00

(20 skol.)

 

 

Prezentācijas

6-A

Černakova J.A.

Faļko V.N.

Mans Jānis Rainis

Rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un motivētu pārliecību par valsts valodas aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā. Jepazīties ar latviešu dzejnieka Rainisa daiļradi.

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

Jāņa Raiņa māju muzejs.

9:00 -14:00

(15 skol.)

 

 

Prezentācijas

6-B

Prohorenko R.B.

Ļitova A.S.

Literārā Rīga

Способность к самообразованию.

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

A. Upīša memoriālo muzejs

10:00 - 14:00

(10.sk.)

 

 

Prezentācijas

7-A

Semjonova M.J.

Semjenova Z.G.

1 гр. Старинная литература

2гр. Современная литература

3 гр. Интересные факты о писателях

4гр. Стихи к музыке

Mērķis:
1. Attīstīt patstāvīgā darba iemaņas.
2. Veidot pozitīvu attieksmi pret folkloras sacerējumu un literāru darbu lasīšanu, bagātināt skolēnu lasītāja pieredzi un veicināt radošumu.
Uzdevumi:
• rosināt skolēnus patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, nostiprinot un padziļinot skolēnu zināšanas viņu interesējošā jomā;
• attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes;
• apgūt prasmes atrast un izmantot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
• veidot prasmes publiskai runai, prezentējot darbu.

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā

7:40 - 13:00

12 skol.

 Творческая встреча с поэтом Ю. Касяничем 13:00 (библиотека)

 

Prezentācijas

7-B

Hrapavicka S.I.

Rutjana N.S.

A. Puškins un Rīga

Iepazīstināt skolēnus ar pilsētas vietām, kuras ir saistītas ar A.Puškina vārdu. Apmeklēt J.Raiņa un Aspāzijas muzeju Jūrmalā.(Interaktīvā spēle "Puškins un Rainis").
Izstrādāt ekskursijas maršrutu "A.Puškins un Rīga".

no 7:40 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

Jāņa Raiņa māju muzejs.

9:00 -14:00

(16 skol.)

 

 

Творческая встреча с писателем  И. Вахитовой  10:00 (библиотека)

Творческая встреча с поэтом Ю. Касяничем 13:00 (библиотека)

Prezentācijas

8-A

Renge L.J.

Bortnoviča Irina

J. Raiņa ieverojamas vietas Rīgā un Jurmalā

Iepazistinat skolēnus ar rakstnieka dzīves ceļu un daiļradi
Apmeklēt gidu pavadijumā muzejus un vietas saistītas ar rakstnieku gidu pavadijumā
Attist it skolenu patstavigumu , atbildīgo attiecību, radošas iemaņas

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

11:30 - filma "Učilka"

Jāņa Raiņa māju muzejs.

9:00 -14:00

(13 skol.)

 

Творческая встреча с писателем И. Вахитовой 10:00 (библиотека)

Prezentācija

 

8-B

Sokols A.A.

Ņesterenko V.I.

 

Es Rīgā un literaturā

"Kas manī vērtīgs, paliks dzejoļos un tevī dzīvs, kad pārlasīsi tos."
Viljams Šekspīrs

Uzdevums:
1. Atrast kopīgo un atšķirīgo viena temata V. Šekspīra un J. Raiņa dzejā.
2. Uzzināt kā Kr. Barona vāktajās tautas dziesmās ir ietverta pasaules gudrība.
3. Atrast to dzejas zonu sevī, kur dzeja ir nepieciešama, un izprast, ko mēs katrs gaidām no dzejas.
4. Mēģināt pārvērst dzeju par prozu, saglabājot tās tēlainās izteiksmes
līdzekļus, ritmu, muzikālo un poētisko loģiku.

no 9:00 - līdz 13:00

9:00 - aktu zāle

11:30 - filma "Učilka"

 

 

Творческая встреча с писателем И. Вахитовой 10:00 (библиотека)

Prezentācijas

 

 

Grišina L.

 

 

Rīgas Motormuzejs

8:00 - 14:30

20 skol.

 

 

 

 

Ирина Вахитова - 16.02.2017