10.02.2017.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas ANGĻU VALODAS olimpiāde

7.klases skolēni

 

Dalībnieki:

 

Skolēnus Olimpiādes sagatavoja:

 

L. Renge

J. Černakova

1.Mērķi:

 

 1. Aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi angļu valodā.

 2. Radīt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt savas zināšanas un iemaņas: valodas lietojumā, lasīšanā, klausīšanās un rakstīšanā.

 3. Pēc olimpiādes vērtējumiem, nosaka uzvarētājus.

2.Olimpiādes norise.

Olimpiādē piedalās 7. klašu skolēni (7.a,7.b).

 1. Marija Marenia(7.a)

 2. Nikita Matjučenko (7.a)

 3. Jegors Lukaševičs (7.a)

 4. Kristina Pavloviča (7.a)

 5. Julija Volkova (7.a)

 6. Anna Aleksejeva(7.b)

 7. Jesenija Vološina (7.b) 

 

Tā notiks 2017.gadā 10. februārī piekttdienā) 2 stundas laikā skolas telpā # 305.

 

Olimpiādes vaditāja L.Renge. Atbildīga par 7. klašu skolēnu olimpiādi=L.Renge

 

Vērtēšanas komisijas locekļi:

 • Jeļena Černakova

 • Ludmila Renge

 • Anatolijs Sokols

3.Olimpiādes sastāvdaļas:

·   Valodas lietojums - 23 punkti

·   Lasīšana – 10 punkti

·   Rakstīšāna - 20

 


 

Pēdējās izmaiņas   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ