10.02.2017.g.

SKOLOTĀJU TEMATISKĀ STARPPRIEKŠMETU SAIKNE

Baltijas 1. kanāla pārstāvju viesošanās Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

Skolotāju sadarbība valsts reformas ietvaros

 

Skolotāju profesijas popularizācijas ietvaros tika uzņemta Rīgas Pārdaugavas pamatskolas mācību stunda.

Galvenais žurnālistu uzdevums bija atspoguļot skolotāju ieguldīto darbu organizējot mācību stundas, kurās ir starppriekšmetu saikne, bilingvāls mācību saturs, kā arī izmantotas mūsdienīgas mācību metodes un pieejas.


 

Baltijas 1. kanāla žurnāliste - Tatjana Kovaļenko, Spartaks Lukaševičs

Apvienotie mācību priekšmeti - anatomija, informātika un fizioterapija

Pedagogi - Anna Silova, Tatjana Moisejeva, Tatjana Zaščirinska, Anastasija Pipare

Dalībnieki - 8.b klases skolēni

Laiks no 9:00 līdz 11:00

Vieta - 214.kab., 401. kab., 113. kab., 202. kab.

Tēma - Skelets - kustību un balsta orgāns
  1. Anatomijas stunda. Skolotāja Anna Silova

  2. Stundas ievada daļā izglītojamie iepazinās ar teorētisko materiālu bāzi. Tika īstenota bilingvāla pieeja, apgūstot terminus krievu un latviešu valodā. Tad sekoja praktiskais darbs un interaktīva darbošanās ar žurnālisti.

  3. Informātikas stunda  - skolotāja Tatjana Moisejeva - tika izmantota interaktīvā programma “Anatomija”. Nodaļa - Skelets, uzdevums - saliec skeletu.

  4. Fizioterapijas stunda zēniem - skolotāja Tatjana Zaščirinska. Līdzsvara vingrinājumi uz bumbām. Muskuļu nostiprinošie vingrinājumi.

  5. Fizioterapijas stunda meitenēm - skolotāja Anastasija Pipare. Līdzsvara vingrinājumi uz bumbām. Muskuļu nostiprinošie vingrinājumi.
  6. Intervija ar skolotājām - Annu Silovu un Tatjanu Zaščirinsku

  7. Intervija ar skolēniem

  8. Fotogrāfēšanās


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

 

1 Балтийский канал о школе "Pārdaugava"

Сотрудничество учителей в рамках Государственной реформы

 

В РАМКАХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ работы учителей и учеников Рижской школы "Pārdaugava" состоялась видеосъемка  уроков для 1 Балтийского канала.

Основной задачей журналистов было отражение ТЕМАТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ, МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ НА УРОКАХ, Сотрудничество учителей в рамках Государственной реформы.

 

Журналист 1Балтийского канала - Татьяна Коваленко

Предметы, объединенные единым тематическим полем: Anatomija, IT, Fizioterapija

Преподаватели: Anna Silova, Tatjana Moisejeva, Irēna Šinkareva, Tatjana Zaščirinska, Anastasija Pipare, Olga Gubkina, Jelena Kudrjavceva

Dalībnieki: 9.B klases skolēni

no 9:00 līdz 11:00

214.kab, 401. kab., 113. kab., 202. kab.

Tēma: Skelets. Опорно-двигательный аппарат

 

1. Урок анатомии. Силова А.В.

Учащиеся знакомятся с теоретическим материалом.

Проводится билингвальная работа по изучению терминов

Практическая работа

Интерактив с журналистами

2. IT-работа в 401 кабинете. Интерактивная программа "Анатомия". Раздел: Скелет. Задание: Собери скелет.

 

3. Урок физиотерапии у мальчиков. Преподаватель - Защиринская Т.Ч.

работа на балансах, на мячах. Упражнения, укрепляющие мышцы.

 

 

4. Урок физиотерапии у девочек. преподаватель: Пипаре А.

работа на балансах, на мячах. Упражнения, укрепляющие мышцы.

 

 

5. Интервью с учителем биологии Силовой А.В., учителем физиотерапии Защиринской Т.Ч.

.

 

6. Интервью с детьми

7. Фотографирование

.

 

Родители-ученики, или анатомия урока

Что общего между биологией и хореографией? И как связать анатомию с математикой и физикой? Школьная программа каждой из этих наук посвящает отдельный урок. А в одной из рижских школ не только сумели связать воедино обычные и не совсем обычные учебные предметы, но и посадили за парты родителей. Как осуществляются межпредметные и межсемейные связи в отдельно взятой школе - узнавала  корреспондент первого Балтийского канала Татьяна Коваленко. Оператор - Спартак Лукашевич

 

Pēdējās izmaiņas   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ