G. Oster

Pārdaugava
atpakaļ

Latvijas Radio 4(107.7) - Tatjana Moisejeva, Aleksej Romanovs

 

 

24.02.2017

 

Radošā tikšanās ar rakstnieku no Krievijas

GRIGORIJU OSTERU

Grāmatas “Kaitīgie padomi” autors prezentēja savu darbu Starptautiskajā grāmatu izstādē Ķīpsalā

 

Atb.pers.: Tatjana Moisejeva

Dalībnieki: 8.B un 9.A klases izglītojamie 

 

Grāmatas “Kaitīgie padomi” autors prezentēja savu darbu Starptautiskajā grāmatu izstādē Ķīpsalā


  

Latvijas Radio 4(107.7) -                                         Tatjana Moisejeva, Aleksejs Romanovs

Ēterā - 27.02.2017

Kaitīgie padomi - muļķīgi ieradumi. Bērni ļoti labi saprot, kas ir kaitīgs padoms. Kaitīgie padomi - šī grāmata nav melnais humors.

Osteram ir arī padomi pieaugušajiem. “Pirms miega bērniem nelasiet pasakas, bet gan notācijas - noteiktas zīmju sistēmas (muzikālas, matemātiskas utt.). Bērns ātrāk aizmigs.”

“Ja jums ir izdevies pasargāt savu bērnu no Edipa kompleksa, tad vēl neatslābinieties! Vēl pastāv Pāvela Morozova komplekss.”

“Sarunas par seksuāla rakstura tēmām ar jūsu meitu vēl nepasargā viņu no grūtniecības.’’

“Ja vēlaties, lai jūsu meita balsta savus uzskatus uz autentiskām vērtībām, tad nopērciet tās viņai! ”

Padoms tēviem!

“Gādājiet, lai jūsu alga nonāk ģimenē! Un jau puse no jūsu tēvu pienākumiem būs izpildīta!”

Grigorijs Osters darbojies Krievijas prezidenta mājaslapas papildināšanā. Tā nav V.Putina personīgā mājaslapa, kas viņu slavē. Mājaslapa tika radīta 2009.gadā. www.uznai-prezidenta.ru/ - ar multfilmām un bez.

Pasakas ar izsmeļošu informāciju. Karuseļu direktors stāstīja pasaku saviem zirdziņiem.

  • Vai ir vērts bērnus sūtīt skolā?

  • Ja pastāv iespēja, tad nevajag bērnus sūtīt skolā! Vajag nolīgt skolotāju, veidot vidi ar līdzīgi domājošajiem. Tā tiek nodrošināta jauna izglītības sistēma. Diemžēl, pieaugušie bērnus sūta skolā, lai tiktu no viņiem vaļā.

Meklējiet skolotājus, kas viņus mācīs. Skola - tas arī ir skolotājs!

Ostera ģimene bija daudzbērnu. Tajā auga 5 bērni.

Vecākais dēls Aleksandrs Osters ar ģimeni dzīvo Rīgā. Viņš ir galerijas Kubs īpašnieks.

Vienīgā Ostera mākslas filma  - “Līdz pirmajām asinīm”. Filma ir par bērna dvēsles iznīcināšanu. Spēle ar karu - tās ir šausmas, kad veidojas personība.

Daudzas grāmatas tika tulkotas dažādās valodās. Pārtulkot “Kaitīgus padomus” būtu tikpat  kā pārtulkot mentalitāti.

 


Творческая встреча с писателем из РОССИИ

ГРИГОРИЕМ ОСТЕРОМ

Автор "Вредных советов" на Международной книжной выставке в Риге. Кипсала.

 

 

Dalībnieki: 8.B, 9.A  klases skolēni

 

 

Latvijas Radio 4(107.7) - Tatjana Moisejeva, Aleksej Romanovs

Эфир -

 

Вредные советы - прививки от глупости. Ребенок видит вредный совет и понимает, что это глупость. Вредные советы - это не черный юмор.

У Остера есть советы и для взрослых.

"Перед сном читайте ребенку не сказки, а нотации, он быстрее заснет".

"Если вам удалось уберечь ребенка от Эдипова комплекса, не расслабляйтесь! Есть еще комплекс Павлика Морозова!"

"Отсрочка разговоров на сексуальные темы с вашей дочерью не убережет ее от беременности".

"Если вы хотите, чтобы ваша дочь воспитывалась на подлинных ценностях, купите их ей".

Совет отцам!

"Донесите свою зарплату домой! И примерно половина ваших отцовских обязанностей будет выполнена".

 

Григорий Остер работал для сайта Президента России, это не личный сайт Путина, его прославляющий. Сайт создавался в 2009 году.

www.uznai-prezidenta.ru/ - с мультиками и без.

Сказки с подробностями. Директор карусели рассказывал сказку своим лошадкам.

- Стоит ли отправлять детей в школу?

- Если есть возможность, то не надо детей отправлять в школу! Надо нанимать учителей, окружать себя единомышленниками. Возникают новые системы обучения. К сожалению, взрослые отправляют детей в школу, чтобы от них избавиться.

Ищите учителей, которые будут их обучать. Школа - это учителя!

Семья Остера многодетная, в семье пятеро детей.

Старший сын Остера Александр живет с семьей в Риге. Галерея Куб, владельцем которой он является. Миеровица бульвар 6.

Единственный художественный фильм Остера - "До первой крови". Фильм об игре Зарница и разрушение души ребенка. Игра в войну - это ужас становления личности.

Многие книги переводились на национальные языки. Переводить вредные советы на другой язык - это перевод менталитета.

 

  24.03.2017

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ