B. Gračevskij

Pārdaugava
atpakaļ

Latvijas Radio 4(107.7) - Tatjana Moisejeva, Aleksej Romanovs

 

 

24.02.2017

Radošā tikšanās ar rakstniekiem no Krievijas

 

Georgijs Gupalo, Boriss Gračevskis un Tatjana Vedenejeva

 

Rīgā

 

“Animal-Books: Aizraujošā zooloģija”

Starptautiskā  grāmatas izdevniecību izstāde

“Latviešu grāmatu izstāde 2017”

Atb.pers.:Tatjana Moisejeva, Iveta Mūrniece

Dalībnieki: 8.B, 9.A, 9.В  klases skolēni


Latvijas Radio 4(107.7) - Tatjana Moisejeva, Aleksejs Romanovs        Ēterā -

http://animalbooks.ru/

Nacionālais stends “Grāmatu Maskava” piedāvā bērnu projektu


 

2016.g.“Animal-Books: Aizraujošā zooloģija” Georgijs Gupalo, Boriss Gračevskis un Tatjana Vedenejeva

Starptautiskā grāmatu izstāde Rīgā, Ķīpsalā

 

Režisors un producents, aktieris un rakstnieks Boriss Gračevskis prezentēja zinātniski- māksliniecisko grāmatu “Es - Pērtiķēns”


 

Televīzijas raidījumu vadītāja, aktrise un jaunā rakstniece Tatjana Vedenejeva prezentēja zinātniski - māksliniecisko grāmatu bērniem “Es - Žirafe”.

 

Visas grāmatas pārbauda Maskavas zooparks, pildot zinātnisko konsultantu funkciju.

No zinātnes puses skatoties, visas šīs grāmatu sērijas satur zinātnisku informāciju, lai arī tā tiek pasniegta caur jokiem.

 

Kurš dzīvnieks ir pats spēcīgākais uz zemes?

  • Skudras!

Katrā skudru pūznī mājo 28 dažādu profesiju pārstāvji.

 

Skunks - Tatjana Ustinova

Cūka - Sakaru universitātes rektors

Āzis - Izdevniecības Rossman direktors

Zilonis - Agutins

Ods - Sjutkins. Maz tādu kas zin, ka odu tēviņi nemaz nav asinsūcēji, tikai mātītes.


 

Творческая встреча с писателями из РОССИИ

 

Георгий Гупало, Борис Грачевский, Татьяна Веденеева

в РИГЕ

"Animal-Books: Занимательная зоология"
Международная выставка книг и издательств

"Латвийская книжная выставка 2017"

http://animalbooks.ru/

Национальный стенд "Москва Книжная" представляет детский проект 2016 года -

"AnimalBooks: Занимательная зоология"

Георгий Гупало, Борис Грачевский, Татьяна Веденеева

Международная книжная выставка в Риге. Кипсала.

 

Atb.pers.:

Tatjana Moisejeva, Iveta Mūrniece

 

Dalībnieki: 8.B, 9.A, 9.В  klases skolēni

Latvijas Radio 4(107.7) - Tatjana Moisejeva, Aleksej Romanovs

Эфир -

 

Режиссер и продюсер, актер и писатель Борис Грачевский представил научно-художественную книгу "Я - Мартышка"

Телеведущая, актриса и начинающая писательница Татьяна Веденеева представила научно- художественную книгу для детей "Я - Жираф"

 

Все книги проверяет Московский зоопарк, выступая в ккачестве научных консультантов.

С точки зрения научных знаний, все книги этой серии достоверны, хоть и облечено все в шутливую форму.

- Кто из живых существ самый сильный на планете Земля?

- Муравей!

В каждом муравейнике до 28 профессий.

 

Скунс – Татьяна Устинова

Свинья – ректор университета связи

Козел – директор крупнейшего издательства Россмен

Слон – Агутин

Комар – Сюткин. Мало, кто знает, что комары не кровопийцы! Кусают только девочки.

 

  24.03.2017

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ