21.02.2017.g.

Interaktīvā spēlē

"Domā un dari!"

Angļu valoda  un latviešu valoda

 

Tēma: VIDE

4.-5.kl. skolēni

11:40

aktu zāle

 

Dalībnieki:

  • J. Černakova

  • L. Renge

  • N. Podskočija

  • I. Bartnoviča

  • I. Mūrniece

  • M. Semjonova

  • L. Keiča

Mērķis

Piedāvāt skolēniem plašu, daudzvedīgu un bagātīgu materiālu angļu un latviešu valodā, lai skolēni varētu nostiprināt likumību izpratni, attīstīt un izkopt loģisko domāšanu, vērīgumu un atjatību.

 

Starppriekšmetu saikne:

Dabaszinîbâs, vēsture, vizuālā māksla, sociālas zinības, angļu un latviešu valoda.

 

Vadi:

Anna Aļekseejeva

Diana Rižaka

J. Šemjonovs

 

Apmekletaji:

T. Moisejeva

L. Ņemikina

O. Domaševska

 

Pēdējās izmaiņas   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ