Jūnijs 2018

Pārdaugava atpakaļ Izlaidums 2018.g.

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

2017./2018. mācību gads

JŪNIJS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

jūnijs 2018

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Skolotāja pašnovērtēšana forma

2017./2018.m.g.

A. Silova

skolotāji

līdz - pēc grafika

 

06.06.2018

Skolotāju sapulce

I. Šinkareva,

A. Silova,

T. Moisejeva

skolotāji

10:00

214. kab.

 

07.06.2018

Projektu sapulce.

Tēma: APP projekta + Erasmus+ + Soma.lv + Apzaļumošanas projekts  - sadarbība ar  izglītības un citiem centriem.  

I. Šinkareva

A. Silova,

T. Moisejeva,

Renge L.,

Mūrniece I.,

Grišina L.

10:00

derekt. kab.

 

11.06.2018

Mēģinājums.

Tēma:  Izlaidums.

T. Moisejeva,

L. Renge,

L. Ņemikina

O. Gubkina

skolēni,

skolotāji

11:00

aktu zāle

 

11.06.2018

Skolotāju dokumentācijas nodošana

A. Silova,

T. Moisejeva

skolotāji

pēc grafika

 

11.06.2018

Skolotāju dokumentācijas nodošana

A. Silova,

T. Moisejeva

skolotāji

pēc grafika

 

12.06.2018

Projektu skolotāju dokumentācijas nodošana.

Tēma: Mamma daba.

T. Moisejeva

L. Grišina,

V. Fiļins,

L. Bizūne

9:00

212.kab.

 

13.06.2018

Projektu skolotāju dokumentācijas nodošana.

Tēma: Erasmus+

T. Moisejeva

L. Renge

9:00

212.kab.

 

13.06.2018

Filmēšana.

Tēma: Skolas absolventi.

T. Moisejeva

D. Ivanovs

Mija,

Polina Gaļiča

10:00

kinostudija

 

13.06.2018

Mēģinājums.

Tēma:  Izlaidums.

T. Moisejeva,

L. Renge,

L. Ņemikina

O. Gubkina

skolēni,

skolotāji

11:00

aktu zāle

 

14.06.2018

Projektu skolotāju dokumentācijas nodošana.

Tēma: Apzaļumošana.

T. Moisejeva

L. Grišina

9:00

212.kab.

 

15.06.2018

Izlaidums.

9.A, 9.B.

T. Moisejeva,

L. Ņemikina

Vlada Moisejeva

O. Gubkina

L. Renge,

A. Zelmene

skolēni,

skolotāji,

vecāki

13:00

aktu zāle

 

18.06.2018

Projektu  dokumentācijas nodošana.

Tēma: Soma.lv

D. Doniņa,

I. Šinkareva

T. Moisejeva

10:00

 

21.06.2018

Projektu skolotāju dokumentācijas nodošana.

Tēma: APP

T. Moisejeva

A. Silova

9:00

212.kab.

 

22.06.2018

Projektu skolotāju dokumentācijas nodošana.

Tēma: Karjeras izvēle.

T. Moisejeva

I. Mūrniece

10:00

212.kab.

 

04.07.2018.g.

 

 

Reportāžs par skolu.

Anastasija Asmolovska -"Perepļot"

 

Anastasija Osmolovska

T. Moisejeva

Radio Baltcom

93.9

12:00

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    15.07.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ