Jūnijs 2018

Pārdaugava atpakaļ Izlaidums 2018.g.

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

2017./2018. mācību gads

JŪNIJS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

jūnijs 2018

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Skolotāja pašnovērtēšana forma

2017./2018.m.g.

A. Silova

skolotāji

līdz - pēc grafika

 

06.06.2018

Skolotāju Dokumentācijas nodošana

A. Silova,

T. Moisejeva

skolotāji

pēc grafika

 

11.06.2018

Skolotāju Dokumentācijas nodošana

A. Silova,

T. Moisejeva

skolotāji

pēc grafika

 

15.06.2018

Izlaidums. 9.A, 9.B.

Administrācija

L. Ņemikina

Vlada Moisejeva

O. Gubkina

skolēni, skolotāji, vecāki

14:00

aktu zāle

 

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    28.05.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ