Kalendārs

Pārdaugava
Septembris 2018
Oktobris 2018
Novembris 2018
Decembris 2018
Janvāris 2019
Februāris 2019
Marts 2019
Aprīļis 2019
Maijs 2019
Jūnijs 2019
Skolas arhīvs

Aktivitāte 2018/2019

 

Pievienoties grupai

2018./2019. mācību gads

 

Septembris 2018 Oktobris 2018 Novembris 2018 Decembris 2018 Janvāris 2019 Februāris 2019 Marts 2019 Aprīļis 2019 Maijs 2019 Jūnijs 2019

septembris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

03.09.2018.g.

Zinību diena 2018./2019.m.g.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte, O. Gubkina, 

L. Bizūne,

L. Grišina,

A. Pipare,

Ž. Doroščonoka, R. Gukova,

V. Kaškarova

Skolēni, skolotāji, vecāki

9:00

Skolas pagalms

           

oktobris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

novembris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

decrmbris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

janvāris 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

februāris  2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

marts 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

APRĪļIS 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

MAIJS 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

jūnijs 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 
           

    02.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ