Septembris 2018

Pārdaugava
atpakaļ
LNB 09.09.2018.g.
Olimpiskā diena 2018
Dzejas diena 2018
Adaptācijas - 1.A,B,C
Karate 2018
Modernu dejas
Vokal
Vec.sapulces 2018
20.09.2018.g.0.kl.
Ekskurs. diena 2018
Zinību diena 2018
Fotografēšana 2020
Interešu izglītība

06.09.2018 - Soma.lv
22.08.2018-Sanāksme

Septembris 2018
Oktobris 2018
Novembris 2018
Decembris 2018
Janvāris 2019
Februāris 2019
Marts 2019
Aprīļis 2019
Maijs 2019
Jūnijs 2019

Septembris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

03.09.2018.g.

Zinību diena 2018./2019.m.g.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte, O. Gubkina, 

L. Bizūne,

L. Grišina,

A. Pipare,

Ž. Doroščonoka, R. Gukova,

V. Kaškarova

Skolēni, skolotāji, vecāki

9:00

Skolas pagalms

03.09.2018.g.

Interaktīvā spēle
Tēma: Mobilo telefonu un citu viedierīču plusi un mīnusi.
Lamatas sociālajos tīklos.

Klases audzinātāji

2. - 9. kl. skolēni

no 04.09.2018. līdz 14.09.2018.g.

Adaptācijas periods - 1.A, 1.B, 1.C.

T. Moisejeva,

Ž. Doroščonoka,

R. Gukova,

V. Kaškarova

1.A, 1.B, 1.C

no 9:00

līdz 12:30

05.09.2018.g.

Šaha klubs - prezentācija

V.P. Butiļins

1.C

R.V. Gukova

 

1.B

Ž.V. Doroščonoka

1.A

V.V. Kaškarova

05.09.2018.g.

Vingrošana - fizioterapija -  prezentācija

A. Pipare

1.A

V.V. Kaškarova

 

05.09.2018.g.

Vingrošana - fizioterapija -  prezentācija

A. Pipare

1.B

Ž.V. Doroščonoka

   

05.09.2018.g.

Vingrošana - fizioterapija -  prezentācija

A. Pipare

1.C

R.V. Gukova

   

05.09.2018.g.

  Stafetes un spēlēs

T. Zaščirinska

1.A

V.V. Kaškarova

Skolas pagalmā

1.C

R.V. Gukova

1.B

Ž.V. Doroščonoka

06.09.2018.g.

Spēlēs un rotaļas latviešu valodas apguvē.

N. Podskočija,

T. Moisejeva

1.A

V.V. Kaškarova

9:00 - 11:00

aktu zālē

06.09.2018.g.

Spēlēs un rotaļas latviešu valodas apguvē.

N. Podskočija,

T. Moisejeva

 

1.B

Ž.V. Doroščonoka

9:00 - 10:00

aktu zālē

 

07.09.2018.g.

Spēlēs un rotaļas latviešu valodas apguvē.

N. Podskočija,

I. Bortnoviča

T. Moisejeva

1.C

R.V. Gukova

9:00 - 11:00

aktu zālē

 

06.09.2018.g.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tēma: Latviešu valoda + grāmatas

T. Moisejeva,

Irina Bortnoviča

 

1.B

Ž.V. Doroščonoka

10:00 - 12:30

 

06.09.2018.g. - 16.09.2018.g.

Dzejas nedēļa 2018

Irina Bortnoviča, N. Podskočija,  A. Zelmene

   

07.09.2018.g.

 

Vides dzīve

L. Grišina

 

1.C

R.V. Gukova

09:00 - 10:20

skolas pagalmā

1.B

Ž.V. Doroščonoka

09:00 - 10:20

skolas pagalmā

1.A

V.V. Kaškarova

09:00 - 10:20

skolas pagalmā

09.09.2018.g.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tēma: Latviešu valoda + grāmatas

T. Moisejeva,

Irina Bortnoviča

1.C

R.V. Gukova

9:00 - 11:30

05.09.2018.g. -

19.09.2018.g.

Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību prezentācijas.

 

T. Moisejeva,

Fakultātīvas vāditāji.

1.-9.kl. skolēni

pēc grafika

06.09.2018.g.

Latvijas skolas soma - projekts

atklāšanas pasākums

 

RDIKSD

T. Moisejeva,

5.-9.kl. skolēni - 10

D.Ivanovs - 8.B

M.Gusenkova - 8.B

Karteļa N.- 9.A

J.Vonda - 9.A

 

no 14:30 līdz 19:00

"Arēna Rīga" (Skanstes iela 21, Rīga)

07.09.2018.g.

Sapulce.

Tēma: Erasmus + - viesi

Quest

L. Renge,

T. Moisejeva

L. Feldmane,

N. Maceika

305. kab.

15:30

10.09.2018.g.

Klašu audzinātāju MK sanāksme

M. Semjonova

kl. audz. 5.-9.kl.

8:15

302.kab.

10.09.2018.g.

Sakumskolas skolot. sanāksme

L. Ovsijenko

sak.sk. skolot.

8:15

101.kab.

10.09.2018.g. - 11.09.2018

Fotografēšana

T. Moisejeva,

kl. audz.

1.-9.kl. skolēni

no 9:00

aktu zālē

pēc grafika

11.09.2018.g. Modernu dejas skolā

A. Josinkaja,

T. Moisejeva

1.-7.kl. skolēni

aktu zālē

12.09.2018.g. Vokal skolā

M. Smarško

T. Moisejeva

1.-9.kl. skolēni

aktu zālē

septembris 2018.g.

Klases vecāku sapulces

Administrācija,

kl. audz.

1.-9.kl. vecāki

11.09.2018.g.

 

Klases vecāku sapulces - 6.B

L. Bizūne

6.B kl. vecāki

307. kab.

18:00

11.09.2018.g.

Klases vecāku sapulce - 3.A

A. Desjatnikova

3.A kl. vecāki

105.kab.

18:00

11.09.2018.g.

Klases vecāku sapulce - 1.A

Koškarova V.V.

1.A kl. vecāki

107.kab.

18:00

12.09.2018.g.

Zemgales priekšpilsētas skolu  futbola sacensības  

A. Golmeistere

4.-5.kl. skolēni

94.vidusskolā

13.00

12.09.2018.g.

Tikšanās ar Tehniska centra vaditāijem. APP.

10:00

17.09.2018.g.

Informatīvā sanāksme

I. Šinkareva

Skolotāji

8:15

214. kab.

17. - 21. 09.2018.g.

Olimpiskā nedēļa 2018

Tēma: Basketbols

A. Golmeistere

T. Zaščīrinska,

A. Pipare,

T. Moisejeva,

D. Ivanovs,

L. Bizūne,

A. Zelmene,

O. Gubkina

kl. audz.

1.-9.kl. skolēni

no 9:50 līdz 15:00

18.09.2018.g.

Ekskursijas diena

T. Moisejeva,

kl. audz.

1.-9.kl. skolēni

Sankt-Peterburga

R.B. Prohorenko
T.V. Petrosjana
M.J. Semjonova

8.A, 9.A, 9.B

   

Ventspils

L.J. Renge
J.A. Černakova

5.C, 8.A

   

Rīga - Saulkrasti - Dunte - Rīga

I. Mūrniece
Vetruka R.V.

5.A, 5.B

   

Tērvete

L. Ovsijenko

4.B

   

Tērvete

N.S. Rutjana

3.B

   

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

J.N. Vaļejeva

3.C

   

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

T.N. Mezrina,

I Bortnoviča

4.C

 

 

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs Rīgā un Arkādijas parks

Ž.V. Doroščonoka

1.B

   

Dunte

Munhgauzena muiža

O.I. Domaševska

2.A

   

Piņki

L.V. Keiča

2.B

 

Līgatnes dabas takas

L. Bizūne

6.B

 

19.09.2018.g.

Karatē kluba prezentācija

A. Kudrjavcevs,

T. Moisejeva

1.- 4.kl. skolēni

deju zālē

19.09.2018.g.

Zemgales pr-tas skolu  futbola sacensības  

A. Golmeistere

6.-7.kl. skolēni

94.vidusskolā

14.00

20.09.2018.g.

Tikšanās ar topošo pirmklasnieku sagatavošana vecākiem

I. Freimane,

T. Moisejeva,

Z. Semjonova,

Z. Kanclere

L. Ovsijenko,

Ņ. Kondratjeva,

N. Rutjana

15:30

aktu zālē

24.09.2018.g.

Brīvdiena

31.08.2018.g.

Zinību dienas svētku pasākuma mēģinājums.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova,

R. Gukova,

Ž. Doroščonoka,

V. Koškarova

Skolēni

no 10:00

skolas pagalmā

 

22.08.2018.g.

Latvijas skolas soma - Rīgas skolu koordinatoru sanāksme

T. Moisejeva

49. vidusskola

23.08.2018.g.

Zinību dienas svētku pasākuma mēģinājums.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

Skolēni

no 10:00

23.08.2018.g.

Informatīvo sanāksme

I. Šinkareva

Skolotāji

9:00

214. kab.

24.08.2018.g.

Metodiska diena

I. Šinkareva

Skolotāji

27.08.2018.g.

Kabinetu pieņemšana un sagatvošanās mācību gadam.

Administrācija

Skolotāji

no 9:00 līdz 14:00

pēc grafika

27.08.2018.g.

Zinību dienas svētku pasākuma mēģinājums.

E. Gameršmidte,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

Skolēni

no 10:00

28.08.2018.g.

Metodiskās  padomes sanāksme

Administrācija

MK vadītāji

10:00

214. kab.

29.08.2018.g.

Zinību dienas svētku pasākuma mēģinājums.

E. Gameršmidte,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

Skolēni

11:30

29.08.2018.g.

Metodisko komisiju sanāksmes

MK vadītāji:

L. Bizūne,

J. Černakova,

L. Ovsijenko,

R. Prohorenko,

T. Petrosjana,

A. Pipare

Skolotāji

no 10:00

pēc grafika

30.08.2018.g.

Pedagoģiska sēde.

Administrācija

Skolotāji

 10:00

214. kab.

31.08.2018.g.

Metodiska diena

I. Šinkareva

Skolotāji

    28.09.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

Kartupeļu ielā, 2