Oktobris2017

Pārdaugava atpakaļ Pirmklasnieku iesv. Rudens ainava Latv.val.ol.2017 Fotoorientēšanās Aplikācija no papīra Open 2017 Sigulda 2017 Turība 08.10.2017 Igaunija 2017 7-8 kl.Klases stunda Saki nē naida runai 7.kl. M. Luters 8.kl. M. Luters "Cita Rīga" 02.10.2017Karjera 2017/2020Prof.sīrups 2017Ādažu čipsu raž.2017

Tūrisma tehn.2017

Bulgārīja 2017Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

2017./2018. mācību gads

OKTOBRIS 2017

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

02.10.2017.g.

Projekts "Cita Rīga"

Maister-klase. Tēma: Latvijai 100!

N. Podskočija

1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 4.B, 5.A, 5.B

no 9:00 līdz 14:45

207.kab.

no 02. līdz 6.10. 2017

Miķeļu dienas IZSTĀDE 2017

L. Grišina,

kl. audz.

1.-4.kl.

1.st. halle

 

02.10.2017.g.

Организационное совещание по республиканскому проекту.

Tēma:

I. Šinkareva,

A. Silova

10:00

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

04.10.2017.g.

Skolas latviešu valodas olimpiāde. 7.-8. kl.

M. Semjonova,

A. Zelmene

7.-8.kl. skolēni

8:15

302.kabinetā

04.10.2017.g.

Sacensības - Balles dejas.

Latvija OPEN 2017

Olga Gubkina

Grigorijs Gaiduks

Sofija Maceika

Rīga

 

06.10.2017.g.

Pirmklasnieku iesvētības

T. Moisejeva,

S. Kaļinina,

T. Zaščirinska,

L. Bizūne,

L. Ņemikina

O. Gubkina,

L. Grišina,

A. Audrups,

T. Petrosjana,

J. Kudrjavceva,

I. Klēbere,

N. Rutjana

1-A,B kl.,

vecāki

L. Keiča

O. Domaševska

no 9:00 līdz 14:00

07.10.2017.g.

Starptautiskais turnīrs sporta un balles dejās

1.vieta

Olga Gubkina

K. Carjevs

Igaunija

Tallinn

07.10.2017.g.

Latvijas Radio 4

Tēma: E-Twining projekts.

mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20171007D080600083000

Aleksejs Romanovs,

Tatjana Moisejeva

A. Sokols

LR 4

8:15

08.10.2017.g.

Starptautiskais turnīrs sporta un balles dejās

 "Rudens 2017".

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Balles deju studija.

1.vieta

Olga Gubkina

S. Maceika,

Ņ. Gromovs,

S. Lazareva

Rīgā

Turība

09.10.2017.g.

Republikas Seminārs skolēniem.

Tēma: Saki nē naida runai

N. Gudakovska, A. Milovs,

Jekaterina Tumule

RD

 

7.-9.kl. skolēni

T. Moisejeva

8:15 - 14:00

aktu zāle

Erasmus+ 2014-2016

 

 

09.10.2017.g.

Skolotāju sanāksme.

I. Šinkareva,

A. Silova,

T. Moisejeva

skolotāji

8:15

214.kab.

09.10.2017.g.

Organizatoriska sanāksme par valsts mēroga projektu.

 

Tēma:

I. Šinkareva,

A. Silova

13:30

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

10.10.2017.g.

Organizatoriska sanāksme par starptautisko projektu.

Tēma:  “EVERY STUDENT IS SPECIAL”

L. Renge

T. Moisejeva

14:05

214.kab.

Erasmus+ 2014-2016

13.10.2017.g.

Erasmus projekts.

Tēma: Development and implementation of innovativa Methods of Teaching in the Multicultural European Classroom to Increase Student Literacy and Prevent Early School Leaving.

Inovatīvo metožu izveide un attīstīšana mācot multikulturālas Eiropas savieniebas klases, pilnveidojot skolēnu zināšanas valodas jomā un novērst pāragru skolas pamešanu.

L. Renge

19.10 -20.10.2017.g.

International Conference.

Tēma: Bērninepiedzimst ar aizspriedumiem

Embassy of Sweden

Galina Aizvakara

Tatjana Moisejeva

Viesnīcā Radisson Blu Daugava. Rīgā. Latvija

20.10.2017.g.

Rīgas latviešu valodas  (mazākumtautību izglītības programmas) 34. olimpiāde 7. un 8. klasēm.

A. Silova

M. Semjonova,

A. Zelmene

A. Aleksejeva, V. Gžibovska, V. Šeršņovs,

J. Birzgale 

23.10.2017.g.

Noslēgušās fotoorientēšanās sacensības.

"Torņakalna pērles"

Tatjana Petrosjana

12 sk. 

6.A, 6.B

14:00 - 19:00

Bērnu un jauniešu centrs „Altona”

23.10.2017.g.

Valodu komisijas sēde

Izskatāmais jautājums:  5. klašu skolēnu diagnosticējošo darbu analīze - latviešu valodas un krievu valodas skolotāju ieteikumi, priekšlikumi un rekomendācijas veiksmīga skolēnu mācīšanas procesa īstenošanai, kā arī individuālās pieejas īstenošana.

Černakova J.A.

valodas skolotāji

10:00

214.kab.

 

 

23.10.2017.g.

APP projekta sēde

Tēma: Rekomendācijas plānu veidošanai.

A. Silova

APP projekta locekļi

10:00

214.kab,

401. kab

24.10.2017.g.

Sacensības - Balles dejas.

II vieta

Olga Gubkina

Grigorijs Gaiduks

Sofija Maceika

SIGULDA

 

24.10.2017.g.

MP sēde

Dienas kārtībā:

5.klašu diagnosticējošo darbu analīze (mazākumtautību - krievu valodā, matemātikā,  latviešu valodā).

A. Silova

MP locekļi

5.kl. mācību priekšmetu skolotāji

10:00

214.kab.

27.-28.10. 2017.g.

Erasmus +

„TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action”

L. Renge

Bulgārīja. Varna

Erasmus+ 2014-2016

30.10.2017.g.

Skolotāju sanāksme

Tēma: Iepazīšanas ar jauniem Metodiskiem līdzekļiem.

Administrācija

skolotāji

8:15

214.kab

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Turkey
Turkey
Poland
Latvia
Italy

Erasmus+ 2014-2016

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

 

    21.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ