Marts 2019

Pārdaugava
atpakaļ
Atklāta stunda 9.B
Mobing 2019
Atklāta stunda 2.B
Izstāde 3.C
Ziepju  ķīmiķis 1.A
Pecunia non olet
Pavasaris
Makulatūra 2019
Runas k-s
Skatuves k-s
04.03.-10.03.2019

Puškinas olimp.

Kuģniecības m-s 1.A
Kuģniecības m-js 6.A
Kuģniecības m-js 4.A

Medicīnas muzejs 9.B
Medicīnas muzejs 9.A
Farmācijas muz. 7.B

Septembris 2018
Oktobris 2018
Novembris 2018
Decembris 2018
Janvāris 2019
Februāris 2019
Marts 2019
Aprīļis 2019
Maijs 2019
Jūnijs 2019

 

MARTS 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

Februāris - marts

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību (krievu) valodā un latviešu valodā

I. Freimane

J. Vaļejeva,

T. Moisejeva,

A. Desjatnokova,

N. Rutjana

3.,6.klases

01.03.2019

Rīgas Farmācijas muzejs.

Tēma: Viduslaiku alķīmiķu noslēpumus atklājot - Ķīmija

Tatjana Petrosjana

7.B kl.

20

 

14:00

R. Vāgnera ielā, 13.

Rīga, LV-1050

 

01.03.2019

SKOLA 2019

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

I. Mūrniece,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

 

9.A,B

11:30 - 15:00

01.03.2019

Oxford Professional Development Day March 2019

Oxford University Press,

J. Černakova,

L. Renge

Skolotāji

02.03.2019

Zīmēšanas izstāde.

Tēma: Pavasaris.

Весенняя выставка рисунков от Литературного клуба

J. Vaļejeva 3.C 1.st.

04.03.-10.03. 2019

МАСЛЕНИЦА

 04.03.-10.03. 2019

Презентация, посвященная Маслинице

Z. Kanclere

A. Aleksejeva,

L. Lazareva

1. st.

plazmā

04.03.2019

Радиопередача, посвященная Масленице

A. Aleksejeva

9:00

04.03.2019

Демонстрация фильма о Масленице.

T. Moisejeva,

D. Rižka,

Skolēnu padome

1.-2. kl. skolēni

9:50

aktu zālē

 

04.03.2019

Демонстрация фильма о Масленице.

T. Moisejeva,

D. Rižka,

Skolēnu padome

3.-4. kl. skolēni

10:40

aktu zālē

 

04.03.2019

Zīmēšanas konkurss

Tēma: Maslenica

L. Bizūne,

Al. Pavlovs,

D. Rižaka

Z. Kanclere

T. Moisejeva

1.-5.kl. skolēni

5 sk. no klasa

13:10 - 14:30

2.st.

04.03.2019

Gleznas izstāde

Tēma:  Масленица

L. Bizūne

1.-2.st.

05.03.2019

Радиопередача, посвященная Масленице

Veronika Tomaševiča, Timurs Čižiks

A. Aleksejeva

5.A

9:00

05.03.2019

Sporta diena.

Tēma: Maslenica

A. Golmeistere,

A. Pipare

no 9:00

Tautas bumba 4.klasēm  

4.A - 4.B

9:00

sporta zāle

4.A - 4.C

9:20

4.C - 4.B

9:40

Tautas bumba 5. klasēm

5.A - 5.B

9:50

5.A – 5.C

10:20

5.C – 5.B

10:40

Fināls par 3.- 4.vietu

4.kl. 2.v. – 5.kl. 2.v.

11:00

Fināls par 1. – 2.vietu

4.kl. 1.v. – 5.kl.1.v.

11:00

A p b a l v o š a n a

11.35

Florbols 6.-8. Klasēm

6.A - 6.B

11:40

7.A - 7.B

12:00

8.A - 8.B

12:20

Fināls par 3.- 4.vietu
Fināls par 1. – 2.vietu
 

6.kl.1.v. – 7.kl.1.v

12:20

7.kl.1.v. –8.kl.1.v.

12:40

6.kl.1.v. – 8.kl.1.v.

13:00

06.03.2019

Радиопередача, посвященная Масленице

Alen Zinovjevs

Adelija Borovika,

A. Aleksejeva

4.A, 4.C

10:40

Музыкальная перемена, приуроченная к празднованию Масленицы.

E. Gameršmidte,

Vokāla studija

 

11:30

Gadatirgus.

Skolēnu padome,

A. Aleksejeva, 

T. Moisejeva,

Z. Kanclere, D. Ivanovs,

kl. audz.,

V. Fiļins

1.-9.kl. skol.

12:00

Work-shop по изготовлению анимационных открыток, посвященных Масленице.

L. Bizūne

1.-5.kl. skol.

12:00

2. st.

Проводы зимы

V. Fiļins,

L. Grišina, 

T. Moisejeva,

Z. Kanclere,

D. Ivanovs,

kl. audz.

1.-9.kl. skol.

stadions

06.03.2019

Profesiju ziepju rāzotnes ķīmiķis

L. Grišina 2.A 9:50

 

06.03.2019

Skolas skatuves runas mākslas konkurss.
''Es tieši uz ielas eju tev klāt. Imants Ziedonis''

M. Semjonova,

I. Bortnoviča,

I. Mūrniece,

N. Podskočija,

S. Jarāne

T. Moisejeva,

A. Aleksejeva,

K. Juškaite,

D. Ivanovs

1.-8. kl. skolēni

30 skolēni

12:30

Aktu zāle

06.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Naudas ceļš Rīgā cauri gadsimtiem.

V. Kaškarova

1.A kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga, LV 1050, Latvija

 

07.03.2019

Радиопередача, посвященная Масленице

Diana Rižaka,

Jurijs Pavlovs

9.A, 9.B

9:00

07.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Gaismas Rīgas ielās

Vasilijs Ļeskivs

P. Birjukovs

6.A kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga, LV 1050, Latvija

07.03.2019

 Runas konkurss "Ziema"

O. Domaševska,

skolotāji

1.-4. kl. skolēni

12:30

aktu zāle

08.03.2019

Радиопередача, посвященная Масленице

Marina Dedkova,

Arturs Zamerovskis

7.A, 6.B

9:00

08.03.2019

Gadatirgus 2019.

T. Moisejeva,

klases audz.

1.-9.kl.

10:40

sporta zālē

08.03.2019

Мастер-класс, приуроченный к празднованию Масленицы.

L. Bizūne

10:40

2.st. hallē

08.03.2019

Традиционная встреча весны. Сжигание Маслены.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte,

V. Fiļins,

L. Grišina

12:30

ielā

08.03.2019

Классные часы за круглым столом с блинами в честь Масленицы

kl. audz.

12:30

 

08.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Sēnā Rīdzene - upe zem ielām.

Ņina Kondratjeva

4.A kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga, LV 1050, Latvija

No 24.12.2018 līdz 11.03.2019.g.

Makulatūras vākšanas ekoloģiskā akcija.

L. Grišina

1.-9. kl. skolēni,

vecāki,

skolotāji

katru otrdienu

 

12.03.2019

Seminārs.

Tēma:   APP

 

I. Freimane Skolas skolotāji 214.kab

10:00

12.03.2019

Seminārs.

Tēma:   "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS)

 

I. Šinkareva Skolas skolotāji 214.kab

12:00

14.03.2019

Заседание студенческого дискуссионного клуба "PRO ET CONTRA"

Tēma: "Pecunia non olet - бывают ли стыдные деньги?"

Irina Vinnik

T. Moisejeva,

skolēni

ISMA

18:00

19.03.2019

 Swedbank finanšu laboratorija
 

Tatjana Petrosjana,

I. Mūrniece

7.A,B kl.

 

12:30 - 14:00
Swedbank centrālā ēka, Balasta dambis 15, Rīga

20.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Baznīcas un klosteri viduslaiku Rīgā

A. Desjatnikova

3.A kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga,

LV 1050, Latvija

 

marts 2019

Izstāde "Pavasaris" L. Bizūne 1.st.

21.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Rīga leģendās un teikās

L. Keiča

2.B kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga,

LV 1050, Latvija

 

21.03.2019 - 25.03.2019

Международная олимпиада по русскому языку в рамках проекта лингвистического проекта между Псковским Государственным университетом и Рижскими школами.

Aida Razumovska

Tatjana Moisejeva

Irna Šinkareva

Regīna Vetruka

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas,

Rīgas 47. vidusskolas,

Rīgas Znniņmuižas vidusskolas skolēni, skolotāji

Pleskavas Valsts universitāte,

Puškinogorje.

22.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Senie nocietinājumi - mūri zam kājām

J. Vaļejeva

3.C kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga,

LV 1050, Latvija

 

26.03.2019

Interaktīvās nodarbība veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatību.

ESF,

Ivita Freimane,

kl. audzin.

5.-8.kl. skolēni

pēc grafika

no 8:15 līdz 14:20

26.03.2019

Atklāta stunda.

Dabaszinībās 2. klasē.

Tēma: Priekšmeti un materiāli.

L. Keiča

2.B kl.

8:15

103.kab.

26.03.2019

Atklāta stunda.

Latviešu valoda.

Tēma:

M. Semjonova

4.B kl.

302.kab.

27.03.2019

Interaktīvās nodarbība veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatību.

ESF,

Ivita Freimane,

kl. audzin.

5.-8.kl. skolēni

pēc grafika

no 8:15 līdz 14:20

27.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Meklēsim dzīvnieku atveidojumus krusrejā

N. Rutjana

3.B kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga,

LV 1050, Latvija

 

27.03.2019

Interaktīvās nodarbība veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatību.

ESF,

Ivita Freimane,

kl. audzin.

5.-8.kl. skolēni

pēc grafika

no 8:15 līdz 14:20

27.03.2019

Atklāta stunda.

Dzimta valoda 1. klasē.

Tēma:

V. Kaškarova

1.A kl.

8:15

107.kab.

28.03.2019

Ekskursija.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tēma: Reformācija Rīgā un Livonijā

R. Prohorenko

8.B kl. skolēni

13:00

Palasta iela 4, Rīga,

LV 1050, Latvija

 

28.03.2019

Atklāta stunda.

Dzimta valoda 3. klasē

Tēma:

A. Desjatnikova

3.A kl.

8:15

105.kab.

28.03.2019

Atklāta stunda.

Latviešu valoda.

Tēma:

M. Semjonova

9.B kl.

302.kab.

8:15

28.03.2019

Swedbank finanšu laboratorija

Jeļena Černakova

5.A kl.

 

10:00 - 11:30
Swedbank centrālā ēka, Balasta dambis 15, Rīga

 

 

 

 

 

    09.04.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ