Maijs 2019

Pārdaugava
atpakaļ
Izlaidums 2019
Karens Markarjans
Radošs projekts Minsk
Pēdējais zvans 2019
Solomatina lāzerklīnika
Pelnrušķīte 2019
Motivācija 2019
Zvaigzne 2019
Koncerts 03.05.2019
Ķeguma HES
Rāmkalni 3.A
Talsi 2019 5.B
Hanzas Esseja 2019

Korn.Čukovskijs 2019Hanzas savien.2019Septembris 2018
Oktobris 2018
Novembris 2018
Decembris 2018
Janvāris 2019
Februāris 2019
Marts 2019
Aprīļis 2019
Maijs 2019
Jūnijs 2019

 

 

 

 

MAIJS  2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

02.05.2019

22. Rīgas skolēnu sporta spēles        plkst.        
 

11:00 

Humanitārās ģimnāzijas stadionā.

__.__.2019

Dr.Solomatina lāzerklīnika

L. Grišina

2,3,4. klašu skolēni

 

maijs 2019

Starptautiskais eseju konkurss. Tēma: “Hanzas kustība: kā saglabāt kultūras mantojumu”.


Международный конкурс ЭССЕ. Тема: «Ганзейское движение: как сохранить культурное наследие».

T. Moisejeva,

Aida Razumovska - profesore

A. Sokols,

R. Vetruka,

I.Šinkareva,

L. Renge

LAPRJAL - I. Kozlova,

I. Aleksandrenkova

Latvijas skolas skolēni

Pleskavas Valsts universitāte

02.05.2019

„Motivācijas brīnumainais spēks”

L. Grišina

1.A, 1.B, 1.C kl. 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

03.05.2019

Koncerts.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

T. Moisejeva

E. Gameršmidte,

N. Podskočija

L. Keiča

1.-2.-3.kl. skolēni

11:40

aktu zālē

03.05.2019

Koncerts.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

T. Moisejeva

E. Gameršmidte,

N. Podskočija

L. Keiča

4.-5.-6.kl. skolēni

12:30

aktu zālē

05.05.2019

Teorētiskās nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā

N. Avercevs,

J. Kudrjavceva

8.-9.kl.

 

 

 

06.05.2019

Mēģinājums.
“Korņejs Čukovskis un viņa pasaku draugi.”

L. Ovsijenko,

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte,

O. Gubkina,

L. Bizūne,

D. Ivanovs

4.B kl. skolēni

 

12:20

aktu zālē

07.05.2019

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.

Administrācija

Z. Semjonova,

S. Dote,

L. Ovsijenko,

Ņ. Kondratjeva,

O. Gubkina

15:30

aktu zālē

<

07.05.2019.g.

Ekskursija.

Ķeguma HES

Enerģētikas muzejs
 

 

Iveta Mūrniece,

Liene Bizūne,

Tatjana Moisejeva

 5.A, 6.B kl. skolēni

10:00 - 12:30
 

07.05.2019

Zemgales pr-tas Olimpiskā stafetes   
 

A. Golmeistere

 

12:00 

  Arkādija stadionā 

08.05.2019

Pirmizrāde.
“Korņejs Čukovskis un viņa pasaku draugi.”


 

L. Ovsijenko,

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte,

O. Gubkina,

L. Bizūne,

D. Ivanovs

4.B kl. skolēni

1.-2.kl skolēni

12:30

aktu zālē

 

 

 

08.05.2019

Muzikāli poētiskais vakars

“Burvju vijole”.

Maza ģilde ekskursija

T. Moisejeva,

R. Prohorenko,

T. Petrosjana,

L. Renge

6.-9.kl. skolēni

19:00

Maza Ģilde

<

__.05.2019

Koncerts.

Skolas zvaigzne

Z. Kanclere

T. Moisejeva

Skolnu padome

skolas skolēni

12:30

aktu zālē

08.05.2019.g.

Ekskursija

SIA "TROJA"

L. Keiča,

L. Grišina

2.B kl. skolēni

Rīga, Bauskas iela, 145.

10:00

10.05.2019

Angļu valoda skolotāijem skolā.

V. Ļeskivs

Skolotāji

214.kab.


 

10.05.2019

Zolitūdes ģimnāzijas pārstāvju tkšanas ar  devītās  klases skolēniem.

I. Šinkareva

9.A, 9.B kl. skolēni

9:00

214. kab


 

13.05.2019

Skolot. sanāksme.

Administrācija

Skolotāji

8:15

214. kab.

13.05.2019

“Korņejs Čukovskis un viņa pasaku draugi.” - video

T. Moisejeva,

L. Osijenko

aktu zālē

9:50

13.05.2019

Seminārs skolotājiem un studentiem.

Tēma: Hanzas savienība.

A. Sokols,

T. Moisejeva

skolotāji,  skolēni

14:00

206. kab


 

13.05.2019

Vecāku sapulce 6.B klasē

Dienas kārtība: 6.B klases skolēnu sekmes, beidzot 2018./2019

L. Bizūne

Vecāki

18:00

307. kab.


 

14.05.2019

Ped.sēde

Tēma: 9.kl.

I. Freimane

Skolotāji

14:05

214. kab.

14.05.2019

Konference.

Tēma: Projekts Pumpurs.

I. Šinkareva

15:00

15.05.2019

Projekta "Latvijas skolas soma"  pārbaude.

T. Moisejeva

15.05.2019

Izrādē.

Eiripīds. MĒDEJA

S. Hrapavicka,

R. Vetruka,

T. Moisejeva

“Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”.

Kaļķu ielā, 16

19:00

16.05.2019

Seminārs - Š. Pero grāmatas "Pelnrušķīte" prezentācija.
Tēma: Latviešu valodas apguve ar pasaules literatūras klasiķiem.

T. Moisejeva,

I. Koņjaeva,

S. Šamsonova

skolēni, vēcaki, skolotāji

 

10:00

214. kab

16.05.2019

Tikšana ar žurnalistiem.

Galina Greidane - LR4 (107.7)

Tēma: Lasīšana

G. Greidane

I. Šinkareva,

T. Moisejeva,

skolēni

13:00

pdps

16.05.2019

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam.
Praktisko nodarbību cikls  dabaszinībās "Ķīmija mūsu dzīvē"

Tēma:  Neredzamas tintes

 

T. Petrosjana

skolēni

112.kab.

14:15

 

 

 

17.05.2019

Pēdējais zvans 9.klašu izglītojamiem.

T. Moisejeva

E. Gameršmidte,

L. Bizūne,

O. Gubkina,

A. Josinkaja,

M. Semjonova,

S. Hrapavicka

V. Moisejeva

9.A, 9.B kl. skolēni

8.A, 8.B kl.

4.А, 4.В, 4.С,

1.A, 1.B, 1.C kl.

12:00

aktu zāle

20.05.2019

Starptautiskais radošais projekts

Baltkrevija - Latvija

Ziepniekalna sakumskolas dr.vietn. H....

T. Moisejeva

3.-8.kl. skolēni

12:20

aktu zāle

21.05. - 24.05. 2019

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ UN PRAKTISKĀ KONFERENCE
"Ziemeļu Eiropa, PLESKAVA un HANZAS SAVIENĪBA PAGĀTNE UN TAGADNĒ

T. Moisejeva

A. Sokols

L. Keiča,

S. Dote

A. Pavlovs

D. Ivanovs

K. Ņikitina

L. Tesnovs

L. Feldmane

R. Aļomars

R. Šuļupovs

V. Mickeviča

Pleskavā - Krevija

21.05.2019

Izrādē.

A. Ostrovskis. Ne vienmēr runcim krējuma pods.

S. Hrapavicka,

R. Vetruka,

“Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”. 

Kaļķu ielā, 16

19:00

22.05.2019

Centralizētais eksāmens.

Latviešu valodā. Rakstu daļa.

Tatjana Petrosjana

9.A

10.00 – 14:15

210.kab.

22.05.2019

Centralizētais eksāmens.

Latviešu valodā. Mutvārdu daļa.

Marina Semjonova

Ieva Micpapa

9.A

14:45 – 19:00

22.05.2019

Centralizētais eksāmens.

Latviešu valodā. Rakstu daļa.

Ludmila Renge

9.B

10.00 – 14:15

214.kab.

22.05.2019

Centralizētais eksāmens.

Latviešu valodā. Mutvārdu daļa.

Marina Semjonova

Ieva Micpapa

9.B

14:45 – 19:00

23.05.2019

Centralizētais eksāmens.

Latviešu valodā. Mutvārdu daļa.

Marina Semjonova

Lūcija Sadovska

9.A

9.00 – 19:00

(pēc grafika)

306.kab.

23.05.2019

Centralizētais eksāmens.

Latviešu valodā. Mutvārdu daļa.

Marina Semjonova

Lūcija Sadovska

9.B

9.00 – 19:00

(pēc grafika)

306.kab.

24.05.2019

Ekskursija.

Cēsis

N. Rutjana

3.B kl. skolēni

8:00

27.05.2019

Ped.sēde

Tēma: 5.-8. kl.

Administrācija

13:30

214. kab.

27.05.2019

Ped.sēde

Tēma: 1.-4. kl.

Administrācija

8:15

214. kab.

27.05.2019

Projektu nedēļa. 1.diena

Tēma: Spēles.

T. Moisejeva

kl. audz.

1.-8.kl skolēni

no 9:00 līdz 12:00

 

27.05.2019

Radoša tikšanās ar bērnu rakstnieku Karenu Markariānu.
Interaktīvs, karaoke, fotosesija, autogrāfs no autora.


Творческая встреча с детским писателем Кареном Маркаряном.

Интерактив, караоке, фотосессия, автограф от автора.

T. Moisejeva

kl. audz.

1.-2.-3.kl skolēni

10:00

Aktu zāle

 

27.05.2019

Ekskursija.

Lucavsala. Spēles.

L. Renge

5.C

9:00 - 12:00

27.05.2019

Ekskursija.

Lucavsala. Spēles.

J. Černakova

8.A

9:00 - 12:00

27.05.2019

Ekskursija. Talsi.

Bišu taka + svecītes "dari pats"

Dabas parks "Laumas". Talsu novads.

Regīna Vetruka

5.B kl. skolēni

no 8:30 līdz 16:30

28.05.2019

Projektu nedēļa. 2.diena

Sporta diena

T. Zaščirinska,

A. Golmeistere,

A. Pipare, O. Gubkina

kl. audz.

1.-8.kl skolēni

no 9:00 līdz 12:00

 

28.05.2019

Ekskursija. Rāmkalni.

 

Alina Desjatnikova

3.A kl. skolēni

28.05.2019

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs

L. Bizūne

6.A, 6.B kl. skolēni

Elizabetes iela 57a, dz. 26. Rīga, LV-1050, Latvija

27.05.2019

Ēdnīca

kl.audz.

5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B

10:10

27.05.2019

Ēdnīca

kl.audz.

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A

10:40

27.05.2019

Ēdnīca

kl.audz.

3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C

11:10

29.05.2019

Eksāmens.

Angļu valodā. Rakstu daļa.

Regīna Vetruka

Jeļena Černakova, Ludmila Renge, Anatolijs Sokols

9.A

10:00 – 12:00

___.kab.

29.05.2019

Eksāmens.

Angļu valodā.

Mutvārdu daļa.

Ludmila Renge

Jeļena Černakova

9.A

13:00 – 17:15

305.kab.

(pēc grafika)

29.05.2019

Eksāmens.

Angļu valodā. Rakstu daļa.

Elvīra Gameršmidte

Jeļena Černakova, Ludmila Renge, Anatolijs Sokols

9.B

10:00 – 12:00

210.kab.

29.05.2019

Eksāmens.

Angļu valodā.

Mutvārdu daļa.

Ludmila Renge

Jeļena Černakova

9.B

13:00 – 17:15

305.kab.

(pēc grafika)

29.05.2019

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

V. Kaškarova

1.A kl. skolēni

10:00

29.05.2019

Ekoloģiska akcija.
Uzdāvināsim putniem maiju!
Putnu būris savām rokām.
 

V. Fiļins

1.-8.kl skolēni

 

29.05.2019

Latvijas Universitātes BOTĀNISKAIS darzs

Tematiskā ekskursija “Indīgie augi Latvijas un pasaules florā”

Ž. Doroščonoka

1.B kl. skolēni

10:00

Kandavas iela 2, Rīga, LV 1083

30.05.2019

Eksāmens.

Angļu valodā.

Mutvārdu daļa.

Ludmila Renge

Jeļena Černakova

9.A

9.00 – 19:00

305.kab.

(pēc grafika)

30.05.2019

Eksāmens.

Angļu valodā.

Mutvārdu daļa.

Ludmila Renge

Jeļena Černakova

9.B

9.00 – 19:00

305.kab.

(pēc grafika)

31.05.2019

Svinīgais pasākums mācību gada noslēgumam  2018./2019.

no 9:00

04.06.2019

Matemātika

Elvīra Gameršmidte

9.A

10:00 – 13:10

210.kab.

31.05.2019

Pusdiena

Kl. audz.

1.-2.-3.kl skolēni

10:15

31.05.2019

Pusdiena

Kl. audz.

4.kl skolēni

10:35

31.05.2019

Pusdiena

Kl. audz.

5.-8.kl skolēni

11:30

31.05.2019

Svinīgs mācību gada noslēgums.

T. Moisejeva

5-6-7-8 kl. skolēni

9:00

Aktu zāle

31.05.2019

Tiešsaistes aptauja (autorizēta) - mobilie tālruņi.

T. Moisejeva,

Kl. audz.

4-5-6-7-8 kl. skolēni

Līdz pusd.

31.05.2019

Svinīgs mācību gada noslēgums.

1.-2.-3.-4. kl skolēni

11:00

Aktu zāle

31.05.2019

Nodarbības - viktorīnas - konkursi

 

Kl. audz.

1.-2.-3. kl skolēni

9:00 - 10:00

31.05.2019

Klases stundas

Kl. audz.

1.-2.-3.-4. kl skolēni

Pēc pusd.

31.05.2019

Klases stundas

KL.audz.

4-5-6-7-8 kl. skolēni

Pēc pusd.

 

    26.12.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ