Novembris 2017

Pārdaugava atpakaļ Bioloģijas olimp.2017 Logotips - Erasmus+ Rīgas tilti 2017 18.11.2017. Kon-s Rudens 2017 LV Meistarsacīkstes Latvijas valsts 2017Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

Prof.sīrups 2017Ādažu čipsu raž.2017

Tūrisma tehn.2017

Karjeras seminārs

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

Novembris 2017

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

no 01. līdz 10.11.2017

"Labo darbu nedēļa 2017"
 

S. Kaļiņina,

L. Ņemikina

 

1.-9.kl. skolēni

no 01.11.2017

Zaļā josta. Baterijas akcija.

L. Grišina

AS “BAO”

1.-9.kl. skolēni

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Turkey
Turkey
Poland
Latvia
Italy

Erasmus+ 2014-2016

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

no 02.11.2017

Mākslas izstāde.

Tēma: Rudens ainavas.

L. Bizūne

1.-9.kl. skolēni

1. st.

no 05.11.2017

Rīgas TILTI.

Izstāde
 

N. Podskočija

4.A, 4.C.kl. skolēni

1. st.

2.11.2017

Tematiskā klases stunda kā veltījums Latvijas simtgadei.

Tēma: Mārtiņš Luters - Reformācija

A. Sokols

 

J. Černakova,

R. Prohorenko

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

7.A, 7.B

214.kab.

13:20

2.11.2017

8.A, 8.B

214.kab.

14:05

3.11.2017

Seminārs on-line.

Tēma: Krievu reliģiozā dzīve Latvijā 20.gs 20.-30. gadi. Revolūcija un krievu aizrautība ar literatūru un vēsturi.

Русская религиозная жизнь в Латвии в 20-30-е годы 20 века. Революция и русское сектантство на литературной и исторической основе.

S. Mazurs

9:40

401. kab.

7.11.2017

Interaktīvas nodarbības.

Tēma: Luters. Pagrieziens

A. Sokols

M. Semjonova

T. Moisejeva

8.A, 8.B

Latvijas Nacionālās bibliotēka

9:15 - 11:00

8.11.2017

Interaktīvas nodarbības.

Tēma: Luters. Pagrieziens

A. Sokols

T. Moisejeva

7.A, 7.B

Latvijas Nacionālās bibliotēka

10:15 - 12:00

8.11.2017

Ekskursija „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

I. Mūrniece,

L. Renge

9.A, 9.B

Nīcgales iela 26

9:00 - 15:00

09.11.2017.g.

KONKURSS RUDENS

KRĀSAS, FORMAS, FAKTŪRAS

Liene Grišina

Marija Solodova - 3.C

Viktorija Kulika - 7.B

 

Rīgas jauno tehniķu cetrs

09.11.2017

Zemgales pr-tas skolu sacensības stafetēs.

"Drošie un veiklie"  

A. Golmeistere

4.-5.klasēm

14.00

Rīgas 47.v-sk.

10.11.2017

Interaktīvas pasākums.

Tēma: Lāčplēša diena.

N. Podskočija

1.-4. kl. skolēni

Aktu zālē

13:20

10.11.2017

Prezentācija veltīta Lāčplēša dienai.

N. Podskočija

1.stāvā hallē

11.11.2017.g.

Sacensības - Balles dejas.

LATVIJAS VALSTS MEISTARSACĪKSTES

 

I.vieta

Olga Gubkina

Kirills Carjovs

Rīga

 

11.11.2017.g.

Sacensības - Balles dejas.

LATVIJAS VALSTS MEISTARSACĪKSTES

 

Olga Gubkina

Simona Lazareva

Sofija Maceika

Emma

Gromovs

 

Rīga

 

12.11.2017

Mākslas konkurss

Tēma: Erasmus+ LOGOTIPS

L. Bizūne

"Varaviksne"

12.11.2017

5.a klases mazā pedsēde. 

A. Silova

Z. Semjonova

S. Dote

priekšmetu skolotāji, kuri strādā 5.a klasē.

8:15

214.kab.

17.11.2017

Svinīgais pasākums veltīts 18 novembra - Valsts svētkiem.

T. Moisejeva

M. Semjonova

L. Ņemikina

O. Gubkina

2-5.kl. skolēni

9:50

aktu zālē

17.11.2017

Svinīgais pasākums veltīts 18 novembra - Valsts svētkiem.

6-9.kl. skolēni

10:40

aktu zālē

21.11.2017

Karjeras seminārs

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu.

Mārtiņš Geida,

I. Mūrniece

 

G.N. Murtazina

4.A

11:40

205.kab.

Ž.V. Doroščonoka,

T. Moisejeva

4.B

13:20

205.kab.

R.V. Gukova

4.C

14:05

205.kab.

22.11.2017

Skolas basketbola turnīrs
 

A. Golmeistere

5.A : 5.B

14.50- 15.20

sporta zāle

22.11.2017

Skolas basketbola turnīrs   

A. Golmeistere

6.A : 6.B

15.20- 15.50

sporta zāle

23.11.2017

Skolas basketbola turnīrs

A. Golmeistere

7.A : 7.B

14.50- 15.20

sporta zāle

23.11.2017

Ekskursija

Ādažu Čipsu pasaule

RAŽOTNE

M. Semjonova,

S. Hrapavicka

8.A, 8.B klases skolēni

13:30

Jaunkūlas 2, Ādaži, Ādažu novads, Latvija, LV 2164

23.11.2017

Atvērto durvju diena skolā

Administrācija,

skolotāji

vecāki

Skolā

no 18:00 līdz 20:00

23.11.2017

Vecāku sapulce.

J. Černakova

7.A

vecāki

304.kab

23.11.2017

Vecāku sapulce.

S. Hrapavicka

8.A

vecāki

204.kab

17:30

23.11.2017

Vecāku sapulce.

M. Semjonova

8.B

vecāki

302.kab

17:30

23.11.2017

Vecāku sapulce.

Tēma: MK noteikumi Nr. 232, 2017.g. 03.05 "Noteikumi par VPD norises laiku 2017/2018 m.g."

A. Silova

L. Ovsijenko

3.B

vecāki

17:00

104.kab.

23.11.2017

Vecāku sapulce.

Tēma: MK noteikumi Nr. 232, 2017.g. 03.05 "Noteikumi par VPD norises laiku 2017/2018 m.g."

A. Silova

T. Mezrina

3.C

vecāki

17:30

113.kab.

23.11.2017

Vecāku sapulce.

Tēma: MK noteikumi Nr. 232, 2017.g. 03.05 "Noteikumi par VPD norises laiku 2017/2018 m.g."

A. Silova

Ņ. Kondratjeva

3.A

vecāki

18:00

104.kab.

23.11.2017

Vecāku sapulce.

Tēma: MK noteikumi Nr. 232, 2017.g. 03.05 "Noteikumi par VPD norises laiku 2017/2018 m.g."

A. Silova

I. Mūrniece,

T. Petrosjana

6.A, 6.B

vecāki

19:00

112.kab.

23.11.2017

Vecāku sapulce.

Tēma: MK noteikumi Nr. 232, 2017.g. 03.05 "Noteikumi par VPD norises laiku 2017/2018 m.g."

A. Silova

L. Renge,

A. Zelmene

9.A, 9.B

vecāki

19:30

305.kab.

24.11.2017

Skolas mēģinājums florbolā

A. Golmeistere

VFS

7:30

sporta zāle

24.11.2017.

Выставка эскизов

логотипов для интернет-сайта проекта 

"Every student is special"  

Bizūne L.

Varavīksne

skolā

Erasmus+ 2014-2016

24.11.2017

Stundu laikā

24.11.2017

Ģeogrāfijas stunda

L. Koreļska 7.B kl. 401.kab.

26.11.2017

Skolas mēģinājums šahā

V.

Šaha klubs

8:15

konfer.zāle

27.11.2017.

Конкурс логотипов на платформе Facebook

"Every student is special"  

L. Renge,

T. Moisejeva

L. Bizūne

Varavīkne

skolā

Erasmus+ 2014-2016

27.11.2017

5.B klases mazā pedsēde.

A. Silova

Priekšmetu skolotāji, kuri strādā 5.B klasē

8:15

214.kab.

27.11.2017

Skolas basketbola turnīrs

A. Golmeistere

8.A : 8.B

14.50- 15.20

sporta zāle

27.11.2017

Курсы-семинар по использованию интерактивных досок в учебном процессе.

SIA Certer

T. Moisejeva

skolotāji

14:00

210.kab.

28.11.2017

Labie darbi. Dzīvnieku pātversme.

A. Zelmene

L. Grišina

Skolas skolēni

15:00

29.11.2017

Profesiju sīrupas 2017

Iveta Mūrniece

N. Podskočija

9.A, 9.B klases skolēni -

7 cilvēki.

14:00

Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Paula Lejiņa iela 12.

28.11.2017

 Basketbola Fināli:
 fināls par 3./4.vietu

A. Golmeistere

5. - 6. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

29.11.2017

 Basketbola Fināli:
 fināls par 1./2.vietu

A. Golmeistere

5. - 6. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

30.11.2017

 Rīgas Bioloģijas 40. valsts olimpiāde 2.posme

9. klasēm

 

Pāvels Bužinskis - IV vieta

 

T. Moisejeva

Lūcija Sadovska - 53.vsk

T. Petrosjana

9. kl. skolēni

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Friča Brīvzemnieka s.
Rīgas Igauņu psk

Anastasija Pavloviča

Pāvels Bužinskis

Andris Iļjins 
Elizabete Salmiņa 
Sabīne Nolberga 
Maksimilians Pīrs 

401.kab.

no 9:30 līdz 13:30

 

    21.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ