Decembris 2017

Pārdaugava atpakaļ Diskotēka 2017 Christmas Party 4A IT Matematika 2.kl 1 Balt.kanāls 2017 Karjeras sanāksme Balmonta vakars Baļmonta prez-ja ART-st. 07.12.2017 Daba 5.B 2017Prof.sīrups 2017Ādažu čipsu raž.2017

Tūrisma tehn.2017

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

DECEMBRIS 2017

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.12.2017

Erasmus+ pieredze izaicinājumu risināšanai izglītībā.

 

L. Renge

Erasmus+ 2014-2016

 

 

01.12.2017

Reklāmas  radiopārraide

L. Ņemikina

M.Dedkova,

Ks. Ulitova

 

no 01.12. 2017.g.

Skolēnu darbu  izstādes:

Tēma: Adventes vainags un citi

 

L. Grišina

V. Fiļins

L. Bizūne

1.-9. kl. skolēni

01.12.2017

APP. Fizikas stunda V. Ņesterenko 9.B

01.12.2017

Foto prezentācija.

Tēma: K. Baļmonts

L. Ņemikina

1.stāvs

04.12.2017

Skolotāju sanāksme.

Administrācija

skolotāji

8:15

214. kab.

04.12.2017

APP. Matemātikas stunda R. Azimov 5.B 214.kab.

04.12.2017

 Basketbola Fināli:
 fināls par 3./4.vietu

A. Golmeistere

7. - 8. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

04.-20.12. 2017

Karjeras Aptauja

I. Mūrniece,

T. Moisejeva, klases audz.

3.-5.-6.-7.-8.-9. kl. skolēni

401.kab.

pēc saraksta

04.12.2017

Videoreklāma Mākslas dienas ietvaros Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

L. Ņemikina

T. Moisejeva,

I. Mēzitis

04.12.2017

1.Baltijas kanāls.

Tēma: Autizms

T. Moisejeva

T. Kovalenko

S. Lukaševičs

 

A. Gubermane

J. Černakova

 

04.12.2017

APP. Ķīmijas stunda T. Petrosjana 4.-5.kl. 110.kab.

05.12.2017

Motivational video from student of Latvia

"There is light at the end of every tunnel"

L. Renge

T. Moisejeva,

L. Bizūne,

M. Smarško,

A. Aleksejeva

5.B, 9.A

Erasmus+ 2014-2016

 

 

06.12.2017

 Stafetes "Drošie un veiklie"
 

A. Golmeistere

4. - 5. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

no 07.12. 2017.g.

Videoprezentācijas:

Tēma: Latviešu mūzikālie instrumenti

 

L. Nemykina

Ivo Mezits

 

1. st. halle

07.12.2017

 ART-stunda.
 

L. Bizūne

2.B

207.kab.

07.12.2017

 Basketbola Fināli:
 fināls par 1./2.vietu

A. Golmeistere

 

7. - 8. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

07.12.2017

Literatūras un mūzikas vakars.

Tēma: Balmonta dzeja.

A. Ļitova,

L. Ņemikina, T. Moisejeva

skolēni, skolotāji

Mūzikas k-s

14:05

07.12.2017

RD IKSD pateicības pasākums Erasmus+ projektu īstenotāiem
Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļa

Izglītības, kultūras un sporta departaments

Ilona Doniņa

L. Renge,

T. Moisejeva

15:00

Hotel "Rīdzene"

Erasmus+ 2014-2016

 

 

09.12.2017

Latvijas  Nacionālās Operas apmeklējums.

„Putnu opera”

L. Ņemikina

4.A, 4.B, 4.C kl. skolēni

Latvijas  Nacionālās Operas

11.12.2017

Jubilejas baneru noformēšana.

Tēma: Jubilejas dati. K. Baļmontam -150

L.Ņemikina,

A. Ļitova

7-9.kl.

1.st. halle

11.12.2017

Skolotāju sanāksme.

Tēma: Karjeras izvēle

I. Mūrniece

skolotāji

8:15

214. kab.

12.12.2017

Pasākums. “Priecīgi Ziemassvētki”

Tēma: "Marry Christmas"

L. Renge,

J. Černakova

4.A kl. skolēni

14:05

304. kab

14.12.2017 - 21.12.2017

Starptautiskās sacensības balles dejās “Pasaules Sporta deju apvienības kauss”

 

World Dance Sport Union Cup

O. Gubkina

 

K. Carjovs

Izrael. Nazaret. The sport Hall of Ort Yigal Alod School

16.12.2017 - 21.12.2017

Erasmus+

STARPTAUTISKAIS PROJEKTS

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

“Katrs students ir īpašs”

L. Renge

T. Moisejeva

Romania 2017
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

18.12.2017

Pedagoģiskā sēde

Tēma: 1.-4.klašu skolēnu sekmes, beidzot 2017./20187.m.g. I sem.

A. Silova

1.-4. kl. skolotāji

8:15

214. kab

19.12.2017

Pedagoģiskā sēde

Tēma: 5.-9.klašu skolēnu sekmes, beidzot 2017./2018.m.g. I sem.

A. Silova

5.-9. kl. skolotāji

14:10

214. kab

21.12. 2017.g.

Jaungada pasākums

“Ziemas nakts pasaka”

M. Semjonova

4.A

1.-5.kl. skolēni

302.kab.

pēc saraksta

21.12. 2017.g.

„Labdarības egle”

S. Kaļiņina

"Bērns palīdz bērniem"

1.-5. kl. skolēni

9:30

deju zālē

22.12.2017

Jaungada Šovs

T. Moisejeva

1.A, 1.B,

2.A, 2.C

11:00

aktu zālē

22.12.2017

Jaungada Šovs

T. Moisejeva

2.B, 3.A, 3.B, 3.C

12:20

aktu zālē

22.12.2017

Klases stundas

kl. audz.

4.-5. kl.

13:00

22.12.2017

Klases stundas

kl. audz.

6.-9. kl.

16:00

22.12.2017

Jaungada diskotēka 

T. Moisejeva

4.-5. kl.

14:00 - 16:30

aktu zālē

22.12.2017

Jaungada diskotēka 

T. Moisejeva

6.-9. kl.

17:00 - 20:00

aktu zālē

25.12.2017

Vēstures algoritmi. Ioanns Pommers. 1.daļa

T. Moisejeva

S. Mazurs

L. Bizūne

I. Šinkareva

27.12.2017

Klašu  audzinātāju sanāksme

M. Semjonova

klases audzinātāji

302. kab.

10:00

27.12.2017

Ģenerālmēģinājums izrādei “Ziemassvētku pasaka” - "Dedmorozovka"

L. Ovsijenko, O. Gubkina,

L. Ņemikina, T. Moisejeva,

 L. Tesnovs

4.B kl. skolēni

11:00

Aktu zāle

28.12.2017

MP.

Tēma: Adaptācija 1. klasēm

A. Silova

214. kab.

28.12.2017

MK pašvērtējums 7. posmi kval. Stundu plāns.

A. Silova

2017.g.

Skolas noformēšana Ziemassvētkiem

L. Grišina

V. Fiļins

L. Bizūne

decembris 2017.g.

Intelektuālā spēle

“Gudrinieki un gudrinieces”

 «Умники и умницы»

S.Hrapavicka

8. kl.skolēni

decembris 2017.g.

E-Durio

A. Silova,

R. Azimovs

7.-9.kl. skolēni

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_6

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

Introduction into the project coordinator at Riga Pardaugava school L. Renge

“Katrs skolēns ir īpašs” Ievads projektā, iepazīšanās ar projekta koordinatoru Rīgas Pārdaugavas pamastkolā

L. Renge

T. Moisejeva

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Turkey
Turkey
Poland
Latvia
Italy

Erasmus+ 2014-2016

 

 

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ