Decembris 2017

Pārdaugava atpakaļProf.sīrups 2017Ādažu čipsu raž.2017

Tūrisma tehn.2017

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

DECEMBRIS 2017

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.12.2017

Reklāmas  radiopārraide

L. Ņemikina

M.Dedkova,

Ks. Ulitova

 

no 01.12. 2017.g.

Skolēnu darbu  izstādes:

Tēma: Adventes vainags un citi

 

L. Grišina

V. Fiļins

L. Bizūne

1.-9. kl. skolēni

04.12.2017

Skolotāju sanāksme.

Administrācija

skolotāji

8:15

214. kab.

04.12.2017

 Basketbola Fināli:
 fināls par 3./4.vietu

A. Golmeistere

7. - 8. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

04.-20.12. 2017

Karjeras Aptauja

I. Mūrniece,

T. Moisejeva, klases audz.

3.-5.-6.-7.-8.-9. kl. skolēni

401.kab.

pēc saraksta

04.12.2017

Видеореклама Дней искусства в школе "Pārdaugava"

L. Ņemikina

T. Moisejeva

05.12.2017

Подготовка слогана к методической встрече в Румынии в рамках проекта Erasmus+

L. Renge

T. Moisejeva

5.B, 9.A

Erasmus+ 2014-2016

06.12.2017

 Stafetes "Drošie un veiklie"
 

A. Golmeistere

4. - 5. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

no 07.12. 2017.g.

Videoprezentācijas:

Tēma: Latviešu mūzikālie instrumenti

 

L. Nemykina

Ivo Mezits

 

1. st. halle

07.12.2017

 Basketbola Fināli:
 fināls par 1./2.vietu

A. Golmeistere

 

7. - 8. kl. skolēni

14.50

sporta zāle

07.12.2017

Literatūras un mūzikas vakars.  Tēma: Balmonta dzeja.

A. Ļitova,

L. Ņemikina, T. Moisejeva

skolēni, skolotāji

Mūzikas k-s

14:05

07.12.2017

RD IKSD pateicības pasākums Erasmus+ projektu īstenotāiem
Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļa

Izglītības, kultūras un sporta departaments

Ilona Doniņa

L. Renge,

T. Moisejeva

15:00

Hotel "Rīdzene"

Erasmus+ 2014-2016

09.12.2017

Latvijas  Nacionālās Operas apmeklējums.

„Putnu opera”

L. Ņemikina

4.A, 4.B, 4.C kl. skolēni

Latvijas  Nacionālās Operas

11.12.2017

Jubilejas baneru noformēšana.

Tēma: Jubilejas dati. K. Baļmontam -150

L.Ņemikina,

A. Ļitova

7-9.kl.

1.st. halle

11.12.2017

Skolotāju sanāksme.

Tēma: Karjeras izvēle

I. Mūrniece

skolotāji

8:15

214. kab.

12.12.2017

Pasakums. "Mary Christmas"

L. Renge,

J. Černakova

4. kl. skolēni

14:05

304. kab

18.12.2017

Pedagoģiska sēde

A. Silova

1.-4. kl. skolotāji

8:15

214. kab

19.12.2017

Pedagoģiska sēde

A. Silova

5.-9. kl. skolotāji

14:10

214. kab

21.12. 2017.g.

„Labdarības egle”

S. Kaļiņina

"Bērns palīdz bērniem"

1.-5. kl. skolēni

9:30

deju zālē

22.12.2017

Jaungadus SHOW

T. Moisejeva

1.A, 1.B,

2.A, 2.C

11:00

aktu zālē

22.12.2017

Jaungadus SHOW

T. Moisejeva

2.B, 3.A, 3.B, 3.C

12:20

aktu zālē

22.12.2017

Klases stundas

kl. audz.

4.-5. kl.

13:00

22.12.2017

Klases stundas

kl. audz.

6.-9. kl.

16:00

22.12.2017

Jaungadus diskotēka 

T. Moisejeva

4.-5. kl.

14:00 - 16:30

aktu zālē

22.12.2017

Jaungadus diskotēka 

T. Moisejeva

6.-9. kl.

17:00 - 19:30

aktu zālē

28.12.2017

MP. Tēma: Adaptācija 1. klases

A. Silova

214. kab.

28.12.2017

MK pašvērtējums 7. posmi kval. Stundu plāns.

A. Silova

2017.g.

Skolas noformēšana Ziemassvētkiem

L. Grišina

V. Fiļins

L. Bizūne

decembris 2017.g.

Intelektuālā spēle «Умники и умницы»

S.Hrapavicka

8. kl.skolēni

decembris 2017.g.

Vecāku padome

I. Šinkareva,

T. Moisejeva

214. kab.

18:00

decembris 2017.g.

E-Durio

A. Silova

7.-9.kl. skolēni

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Turkey
Turkey
Poland
Latvia
Italy

Erasmus+ 2014-2016

 

 

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    11.12.2017

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ