Janvāris 2018

Pārdaugava atpakaļ Vēstures olimp.2018 Runas konkurss 2018 Amerikas balsis 2018 TehnoBuss 2017-APP Fizikas olimp.2018 Dabaszinātņu ol.2018 Dedmorozovka 2018 1 Baltijskij Baltkom 2018 Ziemassvētki 2018 Skolas angļu val.ol. Barikāžu laiks-LR4 05.01.2018.g. 04.01.2018.g.Pedsēde 02.01.2018.g.

Rotu darbnīca
Radio Baltkom
Gudrais platilīns

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

janvāris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

02.01.2018

Kursi pedagoģiem.

Tēma: Pirmā palīdzība

L. Ostrovska

Skolotāji

no 10:00 līdz 19:20

214.kab.

03.01.2018

MK sēdes

MK vadītāji

Skolotāji

no 10:00 līdz 12:00

03.01.2018

MP sēde

A. Silova

MK vadītāji

no 12:00

04.01.2018

Pedsēde

Administrācija

Skolotāji

214. kab.

05.01.2018

Tehnisko darbinieku sanāksme

I. Šinkareva

tehn. darbinieki

214. kab.

11:00

10.01.2018

Ziemassvētku koncerts 2018

L. Ņemikina,

O. Gubkina

T. Moisejeva

Vokāla un dejas st.

1.-5. kl.skolēni

aktu zāle

13:20

11.01.2018

Ģen. mēģinājums.

Ziemassvētku izrāde.

L. Ovsijenko,

L. Ņemikina,

O. Gubkina

T. Moisejeva

Teātra, vokāla un dejas st.

aktu zāle

13:20

12.01.2018

Rīgas vēstures 24. olimpiāde

2. posms

9. klasēm

A. Sokols

P. Bužinskis

A. Pavloviča

S. Jurašs

 

12.01.2018

Ziemassvētku izrāde.

"Dedmorozovka"

L. Ovsijenko,

L. Ņemikina,

O. Gubkina

T. Moisejeva

Teātra, vokāla un dejas st.

1.-2. kl. skolēni

aktu zāle

13:20

 

 

 

15.01.2018

Fotografēšanās  

T. Moisejeva

9.A, 9.B

aktu zālē

no 9:00

16.01.2018

Intervija - LR4 (107.7).

Tēma: Barikāžu laiks - 1991.g.

Galina Greidene,

T. Moisejeva,

I. Gusevs,

A. Sokols

9.A, 9.B,

8.A, 8.B

212.kab.

no 11:00 līdz 12:00

 

17.01.2018

Skolas Angļu valodas olimpiāde.

5. kl.

J. Černakova

5.A, 5.B kl.

304.kab.

no 8:15 līdz 9:40

17.01.2018

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes - 2018

 

Rīcības komisijas priekšsēdētāja:

D. Keidāne

A. Silova,

T. Moisejeva,

J. Velerte (47.vsk)

Rīgas pdps:

A. Pavloviča

P. Bužiniskis

R. Šuļupovs

no 10:00 lidz 12:30

401.kab.

19.01.2018

Valsts Fizikas olimpiāde

Vl. Ņesterenko,

A. Silova,

T. Moisejeva

Rīgas pdps:

Pāvels Bužinskis

Rodions Šuļupovs;

 

Igaunijas vsk, "Ēvrika",

53 vsk

no 9:00 lidz 14:00

401.kab.

22.01.2018

Skolotāju sanāksme

T. Moisejeva,

Ļ. Koreļska

skolotāji

8:15

214.kab

23.01.2018

Valsts

A. Silova

pēc  grafiku 

24.01.2018

TehnoBuss

INŽENIERZINĀTNE - TĀ IR MĀKSLA!

A. Silova

5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 3.B

pēc  grafiku 

no 8:15 līdz 14:45

 

 

 

24.01.2018

Ekskursija. Latvijas Radio "Baltkom", MIX.FM

A. Prohorova,

O. Peka

T. Moisejeva

I. Mūrniece

11 skol.

15:30 - 17:00

"Baltkom"

Krišjāņa Valdemāra i. 8, Rīga

janvāris 2017

Starptautiskās sacensības sarīkojuma dejās.

O. Gubkina

P. Ivanovs

Baltkrevija, Vitebsk

25.01.2018

Runas konkurss

O. Domaševska

1.- 4.kl. skolēni

Aktu zālē

12:40

26.01.2018

Karjeras tikšanās ar Tatjanu Kovaļenko - 1BK

Meistarklase.

T. Moisejeva

I. Mūrniece

15 skol.

13:20

Telestudijā

 

30.01.2018

Rīgas pilsēta stapskolu sacensībās tautas bumbā

A. Golmeistere

 4.- 5.kl. zēniem

 Rīgas Angļu ģimnāzijā

14:00

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Turkey
Turkey
Poland
Latvia
Italy

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

 

    02.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ