Janvāris 2018

Pārdaugava atpakaļ

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

janvāris 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

04.01.2018

Pedsēde

Administrācija Skolotāji 214. kab.

09.01.2018

Рождественский ярмарка

A. Ļitova,

T. Moisejeva

Skolēnu padome

kl. audz.

skolēni,

vecāki,

skolotāji

sporta zāle

10.01.2018

Рождественский концерт

L. Ņemikina,

O. Gubkina

T. Moisejeva

Vokāla un dejas st.

1.-5. kl.skolēni

aktu zāle

11.01.2018

Ziemassvētku izrāde.

Рождественская сказка

L. Ovsijenko,

L. Ņemikina,

O. Gubkina

T. Moisejeva

Teātra, vokāla un dejas st.

1.-2. kl.skolēni

aktu zāle

11.01.2018

Рождественская сказка

L. Ovsijenko,

L. Ņemikina,

O. Gubkina

T. Moisejeva

Teātra, vokāla un dejas st.

3.-4. kl.skolēni

aktu zāle

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Turkey
Turkey
Poland
Latvia
Italy

Erasmus+ 2014-2016

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

 

    07.12.2017

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ