Marts 2018

Pārdaugava atpakaļ Izstāde 8.marts 2018 Sporta diena 2018 PISA 2018 Ped.sanāksme 12.03. Sports - 5.A Gadatirgus 2018 Latvijas vēsture 9.A Matemātika 2.C Matemātika 5.A Dailes teātris B. Zahoder 2.C Krievu valoda 3.B Karjeras pasākums Krievu teātris ART-st. 22.03.2018 Seminārs Skola 2030 Informātika 5.B 2018 Mājturība 2.A IT Matematika 2.kl Mājturība 7.A Matemātika 3.B

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

MARTS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

marts 2018

Ekoloģiskā akcija - izlietoto bateriju vākšana L. Grišīna 1.-9. kl.skolēni

24.02.2018 - 04.03.2018

Dalība Starptautiskajā projektā Erasmus+ "Katrs skolēns ir īpašs".

"EVERY STUDENT IS SPECIAL"

FERMI HIGH SCHOOL MONTESARCHIO

L. Renge

I. Šinkareva,

T. Moisejeva,

M. Semjonova,

S. Dote,

L. Bizūne,

V. Faļko

Itālijā

FERMI HIGH SCHOOL MONTESARCHIO

Erasmus+ 2014-2016

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (rakstu daļa)

T. Petrosjana,

I. Mūrniece,

A. Zelmene

A. Silova

6.A kl.

9:00 - 10:30

112. kab.

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (rakstu daļa)

S. Hrapavicka

I. Mūrniece,

A. Zelmene

A. Silova

6.B kl.

9:00 - 10:30

204. kab.

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (mutvārdu daļa)

I. Mūrniece,

A. Zelmene,

N. Podskočija,

A. Silova

6.A kl.

Pēc rakstu daļas

205. kab.

306. kab.

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (mutvārdu daļa)

I. Mūrniece,

A. Zelmene,

I. Bortnoviča,

A. Silova

6.B kl.

Pēc rakstu daļas

205. kab.

306. kab.

06.03.2018

Diagnosticējošais darbs

Dabaszinībās

S. Hrapavicka,

T. Petrosjana,

A. Silova

6.A kl.

09:00 - 09:40

204. kab.

06.03.2018

Diagnosticējošais darbs

Dabaszinībās

V. Ņesterenko,

T. Petrosjana,

A. Silova

6.B kl.

09:00 - 09:40

211. kab.

08.03.2018

ART-izstāde.

Tēma: 8. marta

L. Bizūne

skolas skolēni

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

I. Bortnoviča, 

M. Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.A kl.

9:00 - 9:40

104. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

M. Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.B kl.

9:00 - 9:40

101. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

I. Bortnoviča, 

N. Podskočija,

A. Silova

3.C kl.

9:00 - 9:40

201. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (murvārdu daļa)

M.Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.A kl.

pēc rakstu daļas

302., 305. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (murvārdu daļa)

M.Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.B kl.

pēc rakstu daļas

302., 305. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (murvārdu daļa)

I. Bortnoviča,

A. Silova

3.C kl.

pēc rakstu daļas

207. kab.

09.03.2018

Sporta diena A. Golmeistere 4.-5.-6.-7. kl. skolēni Pēc grafiku

Tautas bumba 4.-5.klasēm 4.A - 4.B 9:00
4.A - 4.C 9:20
4.C - 4.B 9:40
5.A - 5.B 9:50
2.vieta - Fināls Tautas bumba 5.kl - 4. kl. - 10:20
1.vieta - Fināls Tautas bumba 5.kl - 4. kl. - 10:40
Apbalvošana 4.-5.kl. 11:00
Florbols 6.-9. klasēm    
6.A - 6.B 11:40
7.A - 7.B 12:00
8.A - 8.B 12:20
9.A - 9.B 12:40
1.vieta - Fināls Florbolā 6. - 7. kl. 13:00
1.vieta - Fināls Florbolā 8. -9. kl. 13:20
Apbalvošana 6.-7.-8.-9.kl. 13:40

09.03.2018

Kinoteātra apmeklēšana.

Boulings.

Rasim Azimov

5.A kl. skolēni

Paradīze 89

Multikino, Fantasy park

09.03.2018

10.03.2018

Mācību seminārs

"Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā"

VISC

I. Šinkareva;

T. Moisejeva;

A. Silova

10:00 - 17:15

10:00 - 15:30

11.03.2018

Teātra apmeklēšana.

Izrāde «TIKŠANĀS LAI ARĪ NOTIKA, BET...”

Regīna Vetruka

9.A, 9.B

Rīgas Krievu teātrī Kaļķu ielā 16

19:00

12.03.2018

Pedag. sanāksme

Tēma: Skola 2030.

Administrācija

Skolotāji

10:00 - 15:00

214. kab.

13.03.2018

Valodas MK sanāksme

K. Černakova

Valodas skolotāji

10:00

304. kab.

marts 2018 Lieldienas noformēšanas skola L. Bizūne skolā

20.03.2018

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. "Mācīšanās slēptie faktori-tiešie un netiešie mērķi"

I. Mūrniece

O. Čerkova

Ilze Apše

7.B

8.B

7.A

8.A

210.kab.

10:40 - 11:20

11:40 - 12:20

12:30 - 13:10

13:20 - 14:00

 

21.03.2018

Atklāta stunda.

Matemātika.

Tēma: TRISCIPARU SKAITĻI. SASKAITĪŠANA UN ATŅEMŠANA GALVĀ.

L. Ovsijenko

3.B

A. Silova,

T. Moisejeva,

Ž. Doroščonoka

L. Lazareva

R.Gukova

N. Rutjana

O. Domaševska

Ņ. Kondratjeva

9:00

102. kab.

26.03.2018

PISA 2018
 

A. Silova,

T. Moisejeva

8.-9. kl. skolēni

401.kab.

9:50 - 14:00

28.03.2018

Gadatirgus 2018
 

Skolēnu padome

T. Moisejeva,

T. Zaščirinska

R. Prohorenko

1.-9. kl. audzēkņi, vecāki, skolotāji

Sporta zālē

12:30

28.03.2018

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma".

Rīgas skolu koordinatoru sanāksme.

RDIKSD

T. Moisejeva

Rīgas Juglas vidusskola

13:00


 

28.03.2018

Valsts ķīmijas olimpiade T.Petrosjana L. Tesnovs


 

29.03.2018

Dailes teātris  apmeklējuma.

A. Silova

D. Kņaze

8.A kl. skolēni

12:00


 

31.03.2018

Vēstures algoritmi.

Tēma: Ioanns Pommers. 3.daļa

Latvija - 1921.g.

 

T. Moisejeva

S. Mazurs

L. Bizūne

I. Šinkareva

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    02.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ