Aprīlis 2018

Pārdaugava atpakaļ Velosipēdu noviet. ART-st.27.04.2018 Ķīmija 13.04.2018 Florbola spēl. 04.2018 "Leļļu māja - 6" 2018 "NT GRUP" - 9.B Zvaigžņu lietus 2018 "Baterejas" 2018 "Vadakstīte" 2018 Dzīvnieku patversme Restorans Mc Donalds Talka 2018 Apzaļumošana 2018 Films "Beliie" Lieldienas svētki 2018 Sports - 04.04.2018. „Aizraujošā zinātne” 3-4 „Aizraujošā zinātne” 5-9 Latvijas dzelzceļš Ķērpji 7.A 2018

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

 

 

 

 

2017./2018. mācību gads

APRĪLIS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

aprīlis 2018

Lieldienas svētki "Pārdaugavā"

L. Bizūne,

L. Lazareva,

interešu izgl. skolotāji

   

aprīlis 2018

Lieldienas svētki izstāde  "Raibaļas"

L. Grišina

Pulciņš "Ritums"

 

 

04.04.2018

Lieldienas svētku pasākums kopā ar bērnudārza audzēkņiem "Vadakstīte".

L. Keiča,

T. Moisejeva

1.B

9:30

09.04.2018

Ģenerālais mēģinājums "Zvaigžņu lietus".

Anna Aļeksejeva

Skolēnu padome

T. Moisejeva

1.-9.kl. skolēni

Aktu zāle

14:00 - 16:30

 

10.04.2018

Talantīgo skolas skolēnu  konkurss

"Zvaigžņu lietus" - "Звёздная россыпь"

Anna Aļeksejeva

Skolēnu padome

T. Moisejeva

M. Smarško

L. Ņemikina

Laura Feldmane

Leonards Tesnovs

1.-9.kl. skolēni

Aktu zāle

13:20

 

10.04.2018

Restorans Mc Donalds

L. Renge

I. Mūrniece

9.A kl. skolēni

11:00

12.04.2018

Slokas dzīvnieku patversme apmeklēšana

A. Zelmene

9.B kl. skolēni

Jūrmalā

12.04.2018

VAS "Latvijas dzelzceļš" koncernā - Rīgā

M. Semjonova

I. Mūrniece

9.8 kl. skolēni

9:00 - 14:00

12.04.2018

Teātra muzejs - ekskursija. Dzintra Kņaze 7.A  

12.04.2018

Vecāku sapulce

J. Černakova

skol. vecāki

17:00

304. kab.

 

13.04.2018

Ķīmija T. Petrosjana 8.B 112. kab.

 

13.04.2018

Beidzās ekoloģiskā akcija "Baterejas"

L. Grišina,

Zaļā josta

klases audzinātāji

skolēni, skolotāji, vecāki

skolā

16.04.2018

Skolot. sanāksme

Administrācija

Skolotāji

8:15

214.kab.

 

19.04.2018

Velosipēdu novietošana skolā

Ainars Audrups   Skolā

17.04.2018 - 30.04.2018

Projektu darbs un projektu izstāde
"Genius Disadvantegous Famous
Musicıans in the World".
 

L. Renge,

J. Černakova

8.A, 8.B, 7.A,7.B

3.st. Erasmus+ 2014-2016

no 20.04.2018 līdz 08.05.2018

Konkurss "Leļļu māja - 6"

 

III vieta

L. Grišina

L. Bizūne

Pulciņš "Ritums"

Rīgas jauno tehniķu nams

20.04.2018

Bioloģijas stunda. Praktiskais darbs.

Tēma: Ķērpji - bioindikatori.

   

 

 

20.04.2018

Ekskursija.

Metāla konstrukcijas firma

"NT GRUP"

Anna Zelmene

N. Tesnovs.

9.B kl. skolēni  

21.04.2018

Metodiska  filma „Bille”

L. Renge,

J. Černakova

9.A, 7.A

Kinoteātris „Splendid Palace”

 

23.04.2018

ZINĀTNISKAIS TEĀTRIS
Interaktīvas zinātniskās izrādes bērniem
 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums
„Aizraujošā zinātne”

5.-8.kl.

Vladislavs Šavlovskijs - laboratorium.lv

 

I. Mūrniece

9.50-10.30 - 5.b
10.40-11.20 - 6.a, 5.a
11.40-12.20 - 6.b
12.30-13.10 - 8.a, 7.a
13.20-14.00 - 8.b, 7.b

214. kab.

no 12.04.2018

Žoga pamatnes sagatavošāna apkart skolas krumajem

L. Grišina

V. Filins

Pulciņš "Ritums", Kokapstrādes pulciņš

 

 

25.04.2018

Vecāku sapulce 9.A klasē

L. Renge

Vecāki 9.A kl.

18:00

305.k.

 

27.04.2018

Rīgas FLORBOLA skolēnu spēlēs A. Golmeistere Skolas florbola komanda   

27.04.2018

Art-stunda L. Bizūne 7.A kl. skolēni 307.kab.

27.04.2018

Radošā darbnīca

L. Bizūne   307.kab.

27.04.2018

Karjeras attīstības atbalsta pasākums
„Aizraujošā zinātne”

3.-4.kl.

I. Mūrniece

9.50-10.30 - 4.c
10.40-11.20 - 3.b
11.40-12.20 -3.c, 4.b
12.30-13.10 - 4.a
13.20-14.00- 3.a

112. kab.


 

28.04.2018

Lielā TALKA

L. Grišina

1.-9.kl. skolēni

 

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2018

Republikas

apzaļumošanas

PROJEKTS

2018

L. Grišina

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni, vēcaki

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    02.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ