Maijs 2018

Pārdaugava atpakaļ Skola 2030 PVD 2018 Skolot. pašnovērt.f. Tervete 1.B Sacensības 2018 Futbola diena 2018 Ekskursijas diena 18 Pēdējais zvans  2018 Mates diena 2018 Ilustratora profesija Tautas bumba 2018 „Aizraujošā zinātne” Florbol 2018V. Plūdoņa muzejsCinevilla
Centrs Ahhaa
Ziepju darbnīca
Tervete 5.B
Jelgava
Botānisko dārzs
Rūjienas pag.
Ceptuve "Lāči"
Ķekava
Bīriņi, Saulkrasti
Vidzeme
Etnogrāfisko muzejs

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

2017./2018. mācību gads

MAIJS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

03.05.2018

Радиопередача, посвященная 4 мая

V. Šamanova

K.Ulitova,

A.Šmins

9:50

 

03.05.2018

MATES DIENA 2018

Koncerts.

Праздничное поздравление, приуроченное Дню Матери.

 

L. Ņemikina,

O. Gubkina,

A. Ļitova,

T. Moisejeva,

D. Ivanovs

 

Aktu zāle

13:20

07.05.2018

Informatīvo sanāksme.

Tēma: Zemgales priekšpilsēta.

Administrācija

Alisa Zaļite - LU

 

8:15

214.kab.

 

07.05.2018

Семинар по профориентации.

1 встреча.

A. Gerasimova

9.A, 9.B

9:00

214.kab.

08.05.2018

FUTBOLA  DIENA

A. Golmeistere

4.A - 4.B

9:00

4.A - 4.C

9:20

4.C - 4.B

9:40

5.A - 5.B

9:50

6.A – 6.B

10:20

7.A – 7.B

10:40

Uzvarētāji 5.-6.-7.kl.

 

11:00

Apbalvošana

11:35

maijs 2017

Aļonas Samuilovas darbu izstāde

L. Bizūne

4.A

1.st.

08.05.2018

Florbols 8.-9. Klasēm

A. Golmeistere

 

9:00

Zemgales priekšpilsētas florbola sacensības fināls

Fināls par 3.- 4.vietu

III vieta

8.A - 8.B

11:40

9.A - 9.B

12:00

Fināls par 1. – 2.vietu

8.kl.2.v. – 9.kl.2.v.

12:20

8.kl.1.v. –9.kl.1.v.

12:40

Apbalvošana

8-9. kl. sk.

13:00

08.05.2018

„Aizraujošā zinātne” - Fizika.

I. Mūrniece,

T. Petrosjana

6.A - 12:30

6.B - 13:20

112.kab.

09.05.2018

Ģen. mēģinājums

Tēma:

Pasāka "Золотая табакерка"

L. Ovsijenko,

O. Gubkina,

L. Ņemikina,

T. Moisejeva,

A. Silova

3.B,

Vokal. stud., Horeogr. studija.

11:40 - 14:30

Aktu zālē

09.05.2018

Zemgales priekšpilsētas Tautas bumbas sacensība

A. Golmeistere

Tautas bumbas  komanda

 

10.05.2018

Zemgales priekšpilsētas Stafetes  sacensība

A. Golmeistere

   

10.05.2018

8.b klases vecāku sapulce

M. Semjonova

8.b klases vecāki

18:00

302.kab.

 

10.05.2018

Izzini ILUSTRATORA un MĀKSLINIEKA profesiju!„Iepazīsti savas spējas! Gūsti pieredzi”
 

I. Mūrniece,

N. Rutjana,

J. Vaļejeva

2.C - 9:00 - 9:40
2.A -
9:50-10:30
2.B -
10:40-11:20

210.kab.

15.05.2018

„Aizraujošā zinātne” - Fizika.

Inese Mieriņa,

I. Mūrniece,

T. Petrosjana

9.A - 12:30

9.B - 13:20

112.kab.

16.05.2018

Pēdsēde.

Tēma: 9.klašu skolēnu sekmju rezultāti un skolas apmeklējums uz mācību gada beigām.

 

A. Silova

9.kl. skolotāji

14:10

214. kab.

 

18.05.2018.g.

Pēdējais zvans 9.klasēm

T. Moisejeva,

L. Ņemikina

O. Gubkina

L. Bizūne

L. Renge

A. Zelmene

9.kl.

6.-7.-8.kl.

1.kl.

vēcāki

Aktu zālē

12:00

21.05.2018.g.

Ped. kursi

Skola 2030

T. Moisejeva,

A. Silova,

I. Šinkareva

22.05.2018

 

Lekcija.

Tēma: Reproduktīva veselība.

J. Kudrjavceva

 

6.A, 6.B kl. meit.

210.kab.

13:30

7.A, 7.B kl. zēni.

112.kab.

13:30

23.05.2018

Teātra pasāka.

"Золотая табакерка"

L. Ovsijenko,

O. Gubkina,

L. Ņemikina,

T. Moisejeva,

A. Silova

3.B kl. skolēni

Vokal.stud., Horeogr. st.

1.-5.kl. skolēni

Aktu zāle

13:20

 

 

 

24.05.2018

Ekskursijas diena 2018

T. Moisejeva

kl. audzin.

1.-8.kl.

pēc grafika

 

Latvijas Botāniskais dārzs

L. Keiča

1.B kl.

9:30 - 15:00

Jelgava

O. Domaševska,

J. Vaļejeva

1.A kl.

2.C kl.

Rūjieni

Rūjienas saldējums

L. Grišina,

N. Rutjana

2.A,

2.B

10:00 - 16:30

Tukuma novads. Slampes pagasts "Vidus Vecvagaros" Cinevilla

Ž. Doroščonoka

Rūjieni - Vidzeme

R. Prohorenko,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

7.B,

8.A,

8.B

Babītes pagasts.

"Benūžu - Skauģi"

Ceptuve "Lāči"

G.N. Murtazina

4-A

8:45 - 15:00

Ķekava

L. Ovsijenko

3.B

10:30 - 16:00

Tartu. Igaunija. Centrs Ahhaa

R. Azimov

5.A

7:00 - 22:00

Bīriņi, Saulkrasti.

SIA Rāmkalnu sukāžu ražotne.

V.A. Šamanova,

T. Petrosjana

6.A,

6.B

9:00 - 16:30

Tervetes dabas parks

L. Bizūne

5.B

Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzejs

Ņ.A. Kondratjeva

3.A

9:00 - 13:00

 

Rīgas Ziepju darbnīca

R.V. Gukova

4.C

9:30 - 12:30

Rīgas Zooloģisko dārzs

Meža pr. 1.

T.N. Mezrina,

I. Bortnoviča

3.C

9:00 - 14:00

 

V. Plūdoņa muzejs.

Bauskas novads, Ceraukstes pagasts Lejniekos

J.A. Černakova

D. Kņaze

7.A

10:00 - 16:00

24.05.2018

Koncerts. Ansamblis "ЛИК"

Krevija - Novgorods.

T. Moisejeva,

L. Ņemikina

4.-9.kl.

Maskavas nams

16:00

25.05.2018

Ekskursija.LVM dabas parks Tērvetē.

Latvijas Meža dienas

L. Keiča

1.B kl. skolēni

08:30

28.05.2018

Pēdsēde.

Tēma: 1.- 4. klašu skolēnu pārcelšana nākamajā klasē.

 

A. Silova

1.-4.kl. skolotāji

8:15

214. kab.

 

29.05.2018

Pēdsēde.

Tēma: 5.- 9. klašu skolēnu pārcelšana nākamajā klasē.

 

A. Silova

5.-8.kl. skolotāji

14:10

214. kab.

 

30.05.2018

Izrāde "Pelnrušķīte"

M. Semjonova

1.B, 2.A, 2.B, 2.C

 9:50

aktu zālē

 

31.05.2018

Radoša diena

T. Moisejeva,

kl. audz.

1.-8.kl. skolēni

no 9:00

 

maijs 2018

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Skolotāja pašnovērtēšana forma

2017./2018.m.g.

A. Silova

skolotāji

līdz - pēc grafika

 

2018

Republikas

apzaļumošanas

PROJEKTS

2018

L. Grišina

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni, vēcaki

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    02.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ