Maijs 2018

Pārdaugava atpakaļ Ekskursijas diena 18 Pēdējais zvans  2018 Ilustratora profesija „Aizraujošā zinātne”

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

2017./2018. mācību gads

MAIJS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

maijs 2018

Радиопередача, посвященная 4 мая

V. Šamanova

     

03.05.2017

Праздничное поздравление, приуроченное Дню Матери

L. Ņemikina

 

Aktu zāle

 

10.05.2017

„Iepazīsti savas spējas! Gūsti pieredzi”
Izzini ILUSTRATORA un MĀKSLINIEKA profesiju!

I. Mūrniece,

L. Lzareva,

N. Rutjana,

J. Vaļejeva

2.C- 9:00 - 9:40
2.A-
9:50-10:30
2.B-
10:40-11:20

214.kab.

 

16.05.2017

Весеннее выступление Театрального коллектива.

L. Ovsijenko,

O. Gubkina,

L. Ņemikina,

T. Moisejeva,

A. Silova

3.B kl. skolēni

1.-5.kl. skolēni

Aktu zāle

13:20

18.05.2018.g.

Pēdējais zvans 9.klasēm

T. Moisejeva,

L. Ņemikina

O. Gubkina

L. Bizūne

L. Renge

A. Zelmene

9.kl.

6.-7.-8.kl.

1.kl.

vēcāki

Aktu zālē

12:00

24.05.2017

Ekskursijas diena 2018

T. Moisejeva

kl. audzin.

1.-8.kl.

pēc grafika

 
Latvijas Botāniskais dārzs

L. Keiča

1.B kl.
Jelgava

O. Domaševska

1.A kl.

Rūjieni

L.A. Lazareva, N. Rutjana

2.A, 2.B

Rūjieni

R. Prohorenko,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

7.B,

8.A, 8.B

 

Ceptuve "Lāči"

J. Vaļejeva,

G.N. Murtazina

2-C, 4-A

Ķekava

L. Ovsijenko

3.B

Rāmkalnu sukāžu ražotne

V.A. Šamanova,

T. Petrosjana

6.A, 6.B

31.05.2017

Sporta un radoša diena

T. Moisejeva,

T. Zaščirinska

kl. audz.

1.-8.kl. skolēni

no 9:00

 

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    18.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ