Projekts "Cita Rīga"

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

25.09.2017.g.

 

Projekts "Cita Rīga"

MEistAr-klase. Tēma: Latvijai 100!

 

Atbildīga persona: N. Podskočija

Aija Grīnvalde

.

Biedrība  projekts “Cita Rīga”

 

Aija Grīnvalde

Mērķis: iepazīstināt /bijušos/ topošos rīdziniekus un Rīgas viesus ar Rīgas vēsturi, tagadni un nākotni; parādīt Rīgu kā daudzšķautņainu pilsētu, kur katrs var atrast svarīgāko tieši sev. Var aplūkot Rīgas senās un mūsdienu fotogrāfijas, kartes un citus vēstures avotus, iepazīstoties ar citu atmiņām, iegūt vispusīgu ilustrētu informāciju par Rīgas priekšpilsētu unikālo vēsturisko mantojumu, kas ir jāsaudzē un jāsaglabā paaudzēm...

“Forumā “Izglītības izaugsmei – 2017”, kur biedrība “Cita Rīga” prezentēja savas spēles, izpētīju un nolēmu iegādāties, jo šīs spēles ir par Rīgas un Latvijas vēsturi”: saka skolotāja Nellija Podskočija:

Tuvojoties “ Latvijai 100” ,katram  tās iedzīvotājam ir jāzin vēsture, ievērojamākie cilvēki un simboli. Ar ilgstošu nepacietību gaidīju spēles izspēlēt. Biedrības projekta darbinieki “Cita Rīga” piedāvāja  ierosinājumu sniegt nelielu ieskatu radoši un aktīvi darboties pašiem klātienē mūsu Rīgas Pārdaugavas skolā gan skolotājiem, gan skolēniem , gūt  iemaņas un pieredzi spēļu veidošanā, tās izspēlējot un sacerot mīklas par Latviju . Pateicoties gidei Aijai Grīnvaldei guvām iedvesmu, priekšstatu   pašiem  veidot spēles tālākai darbībai nākotnē skolas vidē.”

Visu klašu skolēniem ir iespēja izspēlēt spēles brīvajos brīžos saņemot skolotāju konsultāciju par spēles  darba gaitu:

  •  Galda spēles “Iepazīsti Latviju” mērķis ir atraktīvā formā iepazīstināt ar Latvijas daudzveidīgo vēsturi un kultūru dažādos laika posmos.

  •  Galda spēles “Ceļotājs Rūdis grib zināt: Kā radās Latvija ? ”mērķis ir atraktīvā veidā iepazīstināt ar Latvijas kā neatkarīgas valst izveidošanās vēsturi.

  •  Galda spēles “Ceļotājs Rūdis grib zināt: Kad Latvijā “ieceļoja”  kartupelis” mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienu pārtikas produktu un preču “ieceļošanu” Latvijā.

  •  Galda spēles “Iepazīsti Daugavu” mērķis ir atraktīvā formā iepazīt Daugavu un tās daudzveidību – vēsturi un vidi.

  •  Galda spēles “Iepazīsti Latviju... Personības” mērķis  - iepazīt 20 dažādu jomu personības, kas atstājušas pēdas Latvijas kultūras vēsturē.

  •  Galda spēles “Latvijas valsts simboli” mērķis – iepazīt valsts simbolus – karogu, ģērboni un himnu.

  

 

207.kab.

Nr.

laiks

pirmdiena

1

8:15 - 8:55 

Tikšānas ar  skolotājem. Seminārs.

2

9:00 - 9:40

4.C

 

3

9:50 - 10:30

3.B

 

4

10:40 - 11:20

2.A

 

5

11:40 - 12:20 

3.A

6

12:30 - 13:10

2.C

7

13:20 - 14:0

4.A

8

14:05 - 14:45

Intervijas

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ