8.kl. M. Luters

Pārdaugava
atpakaļ

 

Reformācija 500

7.11.2017.g.

9:15 - 11:00

“Luters. Pagrieziens”

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1. stāvs

vēstures stunda bibliotēkā

8-А,В klases skolēni

Atbildīgas personas: A. Sokols, T. Moisejeva, M. Semjonova

 

.

Atceroties 500 gadus kopš reformācijas sākuma un apcerot Lutera un viņa sekotāju ietekmi uz latviešu valodu un kultūru,

LNB sadarbībā ar SNUB un Virtembergas Zemes bibliotēku (VZB, Štutgartē) rīko izstādi “Luters. Pagrieziens”.

Mārtiņa Lutera (1483–1546) idejas mainīja ne tikai cilvēka un Dieva attiecības, bet arī laicīgo dzīvi, radot pasauli, kurā

grēkam ir mazāka nozīme nekā žēlastībai un vārdam būtiskāka vērtība nekā tradīcijai. Luterisms spēcīgi ietekmēja arī Livonijas

(mūsdienu Latvijas un Igaunijas) kultūru, veicinot latviešu un igauņu rakstu valodas un tekstu kultūras rašanos reformācijas

pirmajās desmitgadēs un ietekmējot turpmāko attīstību vairākus gadsimtus.

Izstādē tiks pievērsta uzmanība būtiskākajām reformācijas laikmeta Eiropas garīgās kultūras parādībām. Tajā būs skatāmi

mākslas objekti – katoļu baznīcas kulta priekšmeti un svēto statujas, grāmatas no LNB, Rundāles pils muzeja un Latvijas

Nacionālā vēstures muzeja krājumiem. Izstādes kodolu veidos grāmatas no LNB, SNUB, VZB, Latvijas Universitātes

Akadēmiskās bibliotēkas, Bavārijas Valsts bibliotēkas un Upsalas Universitātes bibliotēkas kolekcijām.

Izstāde norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.


Вспоминая 500 лет с начала Реформации и размышляя о влиянии Лютера и его последователей на латышский язык и культуру, LNB организовала выставку «Лютер» в сотрудничестве со SNUB и Вюртембергской земельной библиотекой (VZB, Штутгарт).
Идеи Мартина Лютера (1483-1546) изменили не только отношения между человеком и Богом, но и его вечную жизнь, создав мир, в котором грех играет меньшее значение, чем милосердие; ценность слова больше, чем традиция.

Лютеране также сильно повлияли на Ливонию (современная Латвия и Эстония), способствующие появлению культуры латышского и эстонского письменного языков и текстов в контексте Реформации в первые десятилетия, влияя на будущее развитие на протяжении нескольких столетий.
Выставка будет посвящена наиболее значительным явлениям европейской духовной культуры Реформации.

Для просмотра доступны объекты искусства: предметы культа католической церкви и статуи святых, книги из LNB, Рундальского дворца и др. музеев Латвии
Выставка проходит в рамках 100-летия Латвийского государства.

 

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ