20.09. Seminārs

Karjera 2017/2020atpakaļ

 

20.09.2017.g.

14:00 - 17:00

SEMINĀRS

,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma karjeras izaugsmei''

Rīgā, Dārzciema ielā 70.

no plkst.

no 14:00 līdz 17:00

Semināru organizē:

Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta  departaments (VIAA IKAD) un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

No Rīgas Pārdaugavas pamatskola - Iveta Mūrniece

Mērķis:  Iepazīstināt  izglītības  iestāžu  karjeras  atbalsta  speciālistus,  informācijas  un komunikācijas  tehnoloģiju  priekšmetu skolotājus ar jaunumiem nozarē, galvenajiem darbības virzieniem, attīstību, kā arī ar profesionālās izglītības iespējām Rīgas Valsts tehnikumā.

 Programma:

  • “Programmēšanas valodas pamati un algoritmizācija lietojuma programmatūras kontekstā. Programmēšanas pamatu apguves metodikas” - Aleksejs Jurenoks, RTU, Programmatūras inženierijas katedra, Doktors

  • “DevOps –mūsdienu izstrādes platforma” - Uldis Karlovs-Karlovskis, Accenture Latvia, DevOps Izstrādes grupas vadītājs.

  • “Scrum metodoloģiju, tās pielietošana”Māris Apels,ELKO Grupa, Programmatūras izstrādes nodaļas vadītājs

  • “Drošības jautājumi ELKO IT darbībā, lietotāju izglītošana”Andris Krišlauks,ELKO Grupa, IS drošības un atbalsta nodaļas vadītājs.

  • “Bibliotēku informācijas resursu pārvaldība karjeras izaugsmei, atbalsts IKT jomā” - Ginta Zalcmane, LNB, Uzziņu un informācijas centra sektora vadītāja.

  • “Microsoft virtualizācijas un mākoņskaitļošanas risinājumi” Ilvars Tauriņš, RVT, IT nodaļas vadītājs.

  • Izglītības iespējas PIKC RVT, Praktisko mācību centra apskate/ekskursija.

9:00 – 9:15

Konferences atklāšana Eiženija Aldermane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja.

9:15 – 9:45

Rakstura izglītība

Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura un emociju audzināšanu skolēnu dzīves mērķu perspektīvā

Dr. Manuels Fernandezs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta direktors, vadošais pētnieks

9:45 – 10:15

Rakstura izglītība: Latvijas pieredze

Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore

10:40 – 11:00

Rakstura veidošanas izglītība jauniešiem, īstenojot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nora Kalēja, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte.

11:00 – 11:20

Rīgas Katoļu ģimnāzija: labās prakses piemēri Anna Jermakoviča, Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktore

11:20 –11:45

Rakstura izglītība Beisingstokā

Ljiljana Jones, Beisingstokas Costello skolas moderno valodu skolotāja, Lielbritānija.

13:00 – 13:20

Rakstura veidošana – ES projekta ieguvumi un rezultāti

Vispārējs pārskats par Erasmus+ projektu „Rakstura veidošanas izglītība jauniešiem”

Lisa Edwards, Susan George, Beisingstokas un Dīnboro domes pārstāvji, Lielbritānija.

13:20 – 14:00

Rakstura izglītība Jēvlē (Zviedrija)

Rakstura izglītība Olomoucā (Čehija)

Rakstura izglītība Rīgā (Latvija).

14:00 – 14:30

Youthpass sertifikātu izsniegšana projekta dalībniekiem

Ilze Spunde, Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Starptautisko projektu koordinatore.

14:30 – 15:30

Paneļdiskusija

Rakstura izglītība mūsdienu skolā – iespējas un izaicinājumi

Anita Pēterkopa, Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja

Lisa Edwards, Beisingstokas un Dīnboro domes ekonomiskās attīstības speciāliste, Lielbritānija

Dmitrijs Zverevs, Sporta un jaunatnes pārvaldes vadītāja vietnieks, Jaunatnes nodaļas vadītājs.

Velta Zdanovska, Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte.

Ernests Sviklis, Rīgas 64. vidusskolas direktors

Elīna Obrazcova, Young Folks.lv projektu vadītāja

Uzņēmējdarbības jomas pārstāvis.

 

Konferences moderatore Indra Vilde, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja

Daiga Udrase - Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA - Tālr.: 67559490; 29188135

kontaktpersonas:

PIKC „ Rīgas Valsts tehnikums”  - Datorikas nodaļas vadītāja -  Olga Sabanska - t.20370859, psihologs Zaiga Kriķe -  t.28809475 

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ