Ekskursija SIA "VIZULO"

Karjera 2017/2020atpakaļ

 

22.09.2017.g.

09:00 - 11:30

Ekskursija SIA "VIZULO"

Lauču Lejas, Iecava

Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas pamatskola - Iveta Mūrniece

 

Mācību ekskursiju mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

 

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

 

Pasākuma kontaktpersona no LDDK - Evita Zālīte - +371 67225162 - evita.zalite@lddk.lv

 

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ