Virstēma: «LATVIJAI – 100 GADI»
Apakštēma
: «MANA PILSĒTA UN TĀS IEDZĪVOTĀJI»
 

Projekta nedēļas koordinatore: Lita Koreļska, Tatjana Moisejeva

Dalībnieki: 2.-8.kl. skolēni

 

 

Mērķi un uzdevumi:

1) Tuvāk iepazīt vienu no Rīgas pilsētas apkaimēm, izmantojot dažādus izziņas avotus

1.1. Izpētīt apkaimes izveidošanos, izaugsmi vēstures gaitā;

1.2. Apmeklēt un iepazīt tuvāk objektus konkrētajā apkaimē;

1.3. Uzņemt videomateriālu un/vai  fotogrāfijas par apkaimi;

1.4. Tikties ar RD pilsētas attīstības departamenta pārstāvjiem

 

Skolēniem padomāt un uzdot jautājumus

Stratēģijas un plānošanu dokumentu sabiedriskā apspriešana

Teritoriju plānotāju profesija

Metro Rīgā

Veloceliņi, rotaļu laukumi…..

Sabiedriskais transports – kā tiek plānots

Vides kvalitāte – gaiss, ūdens …..

Atkritumu šķirošana

Spēļu zāles

Darījumu centri