04.01.2018.g.Pedsēde

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

04.01.2018.g.

 

PEDAGOĢISKĀ SĒDE       

                             

Sēdi  vada: skolas direktore Irēna Šinkareva

Sēdi protokolē: skolotāja Nellija Podskočija

 

Dienas kārtība:

1. Jauna mācību satura ieviešanai sagatavošana

1.1. Eksaktu cikla priekšmetu skolotāju MJ (T. Petrosjana, L. Koreļska, R. Azimov);

1.2. Sākumskolas skolotāju MK (L. Ovsijenko);

1.3. Mākslas MJ (L. Nemykina);

1.4. Klašu audzinātāju MK (M. Semjonova, R. Azimov).

 

2. Projektu nedēļas organizācija 2017./2018.m.g.

    L. Koreļska

 

 

  23.02.2018

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ