Sports - 04.04.2018.

Pārdaugava
atpakaļ

 

04.04.2018.g.

10:40

Sporta zālē

4.A klases skolēni

Skolotāja: Astrīda Golmeistere

Viesi: Tatjana Moisejeva - direktores vietniece
Stundu tips: jauktā

Stundas mērķis:

Veicināt fizisko īpašību attīstīšanu, apgūstot prasmes aerobikā un atbalsta lēcienos (caurvija ar veselības zināšanām, mūziku)

Stundas uzdevumi:

1.Attīstīt vispārējo izturību, spēku, lokanību, atsperīgumu, koordināciju, ritma izjūtu pie mūzikas, vērīgumu;
2. Pilnveidot zināšanas, prasmes un iemaņas aerobikā;
3. Mācīt atbalsta lēcienu;
4. Atkārtot polkas soli.
5.Veidot kolektīvā darba iemaņas un godīgas spēles principus.

Līdzekļi:

Soļošana, skriešana, lekšana, vingrošana, dejošana, spēlēšana.

Inventārs: 23 pāri koka nūjiņas, vingrošanas āzis, atbalsta dēlītis, paklājs, mūzikas aparatūra, 2 florbola bumbas


Pakārtotie uzdevumi

Nr.p.k.

Stundas saturs

Dozēšana

Organizatoriskie un metodiskie norādījumi

1.

2.

3.

4.

5.

Disciplinēt klasi, noskaņot darbam

 

 

 

 

 

Iesildīt skolēnu organismu, veidot pareizu

Stāju.

Iestiept svarīgākos muskuļus, kuri būs iesaistīti stundas galvenajā daļā.

Funkcionāli paaugstināt

 organisma fizioloģiskos procesus

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnveidot

Vispārējās muskulatūras, spēka, ātruma, lokanības, koordinācijas, ritma sajūtas, veiklības attīstīšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsperīguma attīstīšana, māka pārlēkt un piezem. pār šķērsli, drosmes audzināšana

 

 

 

 

 

Apgūt latviešu tautas deju soļus

 

 

 

 

 

 Aktīva atslodze,  Veidot kolektīvā darba iemaņas

Nomierināts

organismu, atlābināties

Atgriezeniskā saite

 

 

 

 

I

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

II

 

1.

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

III

 

 3.1.

 

 

 

 

3.2.

 

 

3.3.

 Ievada daļa

 

Stāšanās, sasveicināšanās.

Stundas mērķi, uzdevumi

 

Ierindas māc.

 

 

 

 

 

Stājas vingr. soļojot

 -pastiepšanās vingr.,

-vingr, pleciem, rokām,

-vingr. sānu musk.,

-vingr. kājām,

-vingr. pēdām.

 

 

 

 

 

 

 

 Lēns skrējiens 

 

 

 

 

 

  Galvenā daļa

 

Vingrošana, izmantojot aerobiku

Sastāties kolonnās pa trīs

 

 

 

 Aerobikas kompleksa apgūšanas turpināšana

-izklupieni sānis, bungojot ar vālītēm, mūzikas pavadījumā,

-ritmiska, kopīga bungošana attiecīgā ritmā,

- atliekšanās atpakaļ, bungpjot ritmā,

-izklupieni sānis ar pagiezienu pa labi un kreisi, bungojot, ritmā

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nodot inventāru

 

 

 

 Mācīt atbalsta lēcienu

-no balsta uz ceļiem pāriet balstā tupus, nolēciens,

-Mācīt no balsta tupus nolēcienu atliecoties

 

 

 

 

 

 Stāšanās vienā rindā

 

 

Atkārtot polkas soli

  

 

 

Nobeiguma daļa

 

  Zēniem un meitenēm tsevišķas komandas –

Spēle piespēlējot h/b bumbu ar metienu vārtos

 

 

 

Apsoļojam vienu apli, relaksējoties

 

 

Stāšanās, atgriezeniskā saite – stundas rezumējums, atsveicināšanās

 

9’

 

 1’

 

 

3’

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

22.30’

 

30”

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30”

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30”

 

 

2”

 

 

 

 

 

8’30”  

 

5’

 

 

 

 

1’30”

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

Pareizi pagriezties uz vietas, saskaitīties, nostāties 2 rindās, soļot, ievērojot distanci

 

 Kontrolēt skolēnu stāju, atgādināt par pareizu elpošanu,

Vingrinājumus izpildīt lēnām, bez straujām kustībām, fiksējot katru stāvokli.

 

 

 

 

 

Ritmiska elpošana

 

 

Pareizs skrējiens, distances ievērošana

„Klase, soļos pa trīs, pa kreisi, ievērojot distanci, maršs!”,

Kājas plati, saliecot celi, noliekties, bungojam pa grīdu, augšā ceļoties, rokas virs galvas bungojam pa nūjiņām, klausamies mūziku, vērojam, izpildām ritmā, vālītes pret grīdu spēcīgi nesitam.

 

„Nodot vālītes, kolonā pa vienam, soļos, maršs!”

-Atk. uz vietas,

-ar ieskējienu,

Atspēriens ar abām kājām no dēlīša, tad uzlēciens un nolēciens nezaud. līdzsvaru

 

„Vienā rindā stāties, soļos, maršs!”

Viens aplis pa vienam, rokas sānos, otrs aplis pāros, rokas krusteniski

 

 

 

Nedrīkst skriet ar bumbu rokās, jāsaspēlējas, kā saņem bumbu

 

 

Uzslavēt bērnus, rezumēt stundas mērķu un uzdevumu izpildi

 


 

 

09.05.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ