Latv.val.ol.2017

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

20.10.2017.g.

 

Rīgas latviešu valodas  (mazākumtautību izglītības programmas)

34. olimpiāde

7. un 8. klasēm

 

Dalībnieki:

Rīgas Pārdaugavas pamatskola:

  • A. Aleksejeva,

  • V. Gžibovska,

  • V. Šeršņovs,

  • J. Birzgale 

 

 

Skolēnus Olimpiādes sagatavoja - Latviešu valodas skolotāji: M. Semjonova, A. Zelmene

Olimpiādes vadītaja - Tatjana Moisejeva (Rīgas Pārdaugavas pamatskola)

 

 

Metodiskā darba vadības nodaļas galvenā speciāliste: Iveta Razumovska

 

Atbild. persona: Anna Silova


 

 

Pēdējās izmaiņas   25.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ