PVD 2018

Valsts pārbaudes darbu saraksts  9. Klasēs  017./2018. mācību gads

Priekšmets

Datums

Klase

Skolēniem

jābūt skolā

Laiks

Telpa

Darba

vadītājs

 

Vērtētāji

Centralizētais eksāmens

Latviešu valodā

mazākumtautību izglītības programmās

(rakstu daļa)

23.05.

2018.g.

9.A

9.B

 

 9.30

10.00-14.10

214.kab.

S.Hrapavicka

CE

Centralizētais eksāmens

Latviešu valoda

mazākumtautību izglītības programmās

(mutvārdu daļa)

24.05.

2018.g.

9.A

9.B

 

 8.30

pēc grafika

9.00

205.kab.

Intervētāja

I.Mūrniece

CE

Eksāmens

Angļu valodā

(rakstu daļa)

29.05.

2018.g.

 

9.A

9.B

 

 9.30

10.00-12.00

214.kab.

 

M.Semjonova

 

L.Renge

J.Černakova

Eksāmens

Angļu valodā

(mutvārdu daļa)

30.05.

2018.g.

 

9.A

9.B

 

 8.30

pēc grafika

9.00

305.kab.

L.Renge

L.Renge

J.Černakova

Centralizētais eksāmens

Matemātikā

05.06.

2018.g.

9.A

9.B

 9.30

10.00-13.10

214.kab

S.Hrapavicka

CE

Eksāmens

mazākumtautības

Krievu valodā

mazākumtautību izglītības programmās

(rakstu daļa)

07.06.

2018.g

 

9.A

9.B

 

 9.30

10.00-13.25

214.kab.

V.Šamanova

 R.Vetruka

S.Hrapavicka

 

Eksāmens

mazākumtautības

Krievu valodā

mazākumtautību izglītības programmās

(mutvārdu daļa)

08.06.

2018.g

 

9.A

9.B

 

 8.30

pēc grafika

9.00

214.kab.

R.Vetruka

R.Vetruka

S.Hrapavicka

 

 

Eksāmens

Latvijas vēsturē

 

12.06.

2018.g

9.A

9.B

 9.30

10.00-12.35

214.kab.

T.Petrosjana

 A.Sokols

S.Mazurs

V.Šamanova