Kara muzejs 5.C 8.A

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

09.11.2018.g.

KARA MUZEJS

10:00 - 12:00

5.C, 8.A kl. skolēni

 

Kara muzeju un piedalīsies izglītojošā nodarbībā ''Lāčplēša leģendas''

 

 

Atb.pers: L. Renge, J. Černakova

 

 9. novembrī 2018.g.  skolēni no 8.A un 5.C klases devas uz Rīgas centru, lai apskatītu vietas, saistītus ar Lāčplēša

dienu un Brīvības ceļu.
Pirmais apskates objekts bija Brīvības piemineklis - Latvijas neatkarības simbols.
Akmenī iemiesotie simboli ir vienkārši, skaidri, izteiksmīgi un lakoniski. Izmantojot reālistiskus mākslinieciskos paņēmienus, K.Zāle atklāj dziļas filozofiskas domas un jēdzienus – brīvība, tēvzeme, cīņa un uzvara.
Skulptūrās ietverti 56 portretiski tēli – strādnieki un līdzstrādnieki, arī pats K. Zāle skulptūru grupā „Darbs”.
Dr. Jānis Siliņš, mākslas vēsturnieks, filozofs:
„Tur ir Latvija, tur ir četri valsts pamati: strādnieks, zemnieks, karavīrs, zinātnieks. Tur ir Lāčplēsis. Un Vaidelotis. Un itin viss. Tā mītiskā un reālā pasaule kopā.”

Skolēni apmeklēja izstādi Latvijas Kara muzejā.Galvenais muzeja darbības mērķis ir latviešu tautas cīņas par brīvību un neatkarību atspoguļošana muzeja ekspozīcijās, nacionālās pašapziņas celšana, Tēvzemes mīlestības ieaudzināšana.
Muzejā ir apskatāmi izveidotas ekspozīcijas par viduslaiku un jauno laiku militārās vēstures tēmām, latviešu piedalīšanos Krievijas 1905.gada revolūcijā, 1.pasaules kara notikumiem, Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanu, Atbrīvošanas cīņām, valsts izveidošanu. Muzejā atrodas bagātas ieroču, foto, dokumentu, ordeņu, formas tērpu un citas kolekcijas.
Skolēni apskatīja militārās tehnikas un ekipējuma izstādilaukumā pie Pulvertorņa. To organizēja 1. Zemessardzes brigādes, Nacionālo bruņoto spēku un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri. Skolēniem bija unikālā iespēja uzzināt par dienesta iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Pasākuma ietvaros notika akcija “Uzdāvini lentīti”, kuras laikā ikviens ir aicināts salocīt sarkanbaltsarkano lentīti, lai to kādam uzdāvinātu. Sarkanbaltsarkanās lentītes tika dalītas militārās parādes laikā pie Brīvības pieminekļa un vakarā pie Latvijas Kara muzeja.
 

 

  04.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ