1.A Latv.val. ar spēl.

Pārdaugava
atpakaļ

05.-06.-07.-08.2019
05.-06.-07.-08.2019

06.09.2018.g.

Spēlēs un rotaļas latviešu valodas apguvē.

 1.A

9:00 - 11:00

 

Nellija Podskočija

aktu zālē

Tehn.pal. - Damiēls Ivanovs - 8.B

Kl. audz. - V.V. Kaškarova

Atb.pers. - Tatjana Moisejeva - dir. vietn.

 

 

07.10.2018

 

 

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ