1.A Latv.val. ar spēl.

Pārdaugava
atpakaļ

 

06.09.2018.g.

Spēlēs un rotaļas latviešu valodas apguvē

 1.A

9:00 - 11:00

zem sēnītes

pasaka ar mīklu

 

Nellija Podskočija, Irina Bortnoviča

aktu zālēc

Tehn.pal. - Damiēls Ivanovs - 8.B

Kl. audz. - V.V. Kaškarova

Atb.pers. - Tatjana Moisejeva - dir. vietn.

 

 

02.11.2019

 

 

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ