Šaha klubs 2019

Pārdaugava
atpakaļ

 

05.09.2018.g.

Šaha klubs - prezentācija

 1.A, 1.B, 1.C

9:00 - 12:00

 

Vitaļijs Butiļins

 

Kl. audz. - V.V. Kaškarova, Ž. Doroščonoka, R. Gukova

Atb.pers. - Tatjana Moisejeva - dir. vietn.


 

 

02.11.2019

 

 

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ