Lekcija 30.11.2018

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

30.11.2018.g.

 

Lekcija
Tēma: Meiteņu personīgā aprūpe

 

Atb.pers: J. Kudrjavceva

Dalībnieki: 6.A, 6.B kl. skolēni

 

 

  04.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ