Skatuves k-s

Pārdaugava
atpakaļ

 

Pievienoties grupai

 

 

06.03. 2019

12:30

aktu zālē

 

Skatuves runas konkurss

1.-9.klasēm

Atbildīga persona: Marina Semjonova

 

Priekšmets: Latviešu valoda

Dalībnieki: no katras klases piedalās 1-2 skolēni

I. Bortnoviča,

I. Mūrniece,

N. Podskočija,

S. Jarāne

T. Moisejeva,

A. Aleksejeva,

K. Jansone,

D. Ivanovs

 

 Apsveicam konkursa uzvarētājus!


1.-2.klašu grupā

1.b Baikova Jeļizavete - 2.vieta
1.b Kalniņa Dominika - 3.vieta
1.C. Elīza Deisa – 2.vieta
2.a Stefjuks Kirills – 1.vieta
2. a Milana Rožina – 3.vieta
2.a Alisa Komkina - 3.vieta3.-4.klašu grupā

3.a Alise Orlova – 2.vieta
3.B. Jelena Ārgule – 3.vieta
4.a Zinovjevs Alens – 1.vieta
4.a Artjoms Cvetkovs - 2.vieta
4.b Ariana Bobrova - 1.vieta
4.a Viktorija Lanceva – 3.vieta

5.-8. klašu grupā

5.c Olga Baranova – 2.vieta
5.a Elizabete Laškope - 1.vieta
5.a Timurs Čižiks – 2.vieta
8.a Jūlija Trimalniece - 2.vieta
8.a Aleksejs Pavlovs – 3.vieta

Irina Bortnoviča

 

4.C. Marija Solodova

Dzejolis

Fragments no  pasakas „Dzeltenā pasaka”.

 

3.B. Jelena Ārgule

Dzejolis "Ļaujiet man vienam būt…"

 

3.A. Dāvids Komaško

Dzejolis ”Es gribu ar Tevi skolā iet!"

 

3.a  Darja Koržova

Dzejolis ”Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp”

 

 3.a Alise Orlova

Dzejolis "Ļaujiet man vienam būt…"

 

2.B. Ksenija Galuščaka

Dzejolis ‘Ko es gribēju tev šodien līdzi dot"

 

1.B. Alise Stepanova

Dzejolis "Kukainīt…"

 

1.C. Elīza Deisa

Dzejolis „Es kādreiz dziedāju korī...”

 

Marina Semjonova

 

4.a Artjoms Cvetkovs

Dzejolis "Ļaujiet man vienam būt…"

Fragments no  pasakas „Pelēkā pasaka”

 

4.a Viktorija Lanceva

Dzejolis "Ļaujiet man vienam būt…"

Fragments no  pasakas „Baltā pasaka”

  4.A Dana Kairiša  

 

2. a Milana Rožina

Dzejolis "Alga"

Fragments no  pasakas „Dzeltenā pasaka”.

 

2.a Artjoms Sidorovs

Dzejolis "Alga"

Fragments no  pasakas „Dzeltenā pasaka”.

 

2.a Alisa Komkina

Dzejolis "Alga"

Fragments no  pasakas „Dzeltenā pasaka”.

 

4.b Ariana Bobrova

Dzejolis "Alga"

Fragments no  pasakas „Dzeltenā pasaka”.

 

5.a Maksims Kreilis

Dzejolis "Kukainīt…"

Fragments no  pasakas „Dzintarainā pasaka”.

 

5.c Olga Baranova

Dzejolis "Gribas, lai baltā pasaulē…"

Fragments no  pasakas „Dzintarainā pasaka”.

 

Nellija Podskočija

 

1.b  Baikova Jeļizavete 

   

Dzejolis „Sprīdīšos. Nāc līdzi uz Annām.”

Fragments no  pasakas „Bize”.

 

1.b Kalniņa Dominika

 

    Dzejolis „ Pa dzīvi viņi gāja…”

   „Dzeltenā pasaka”.

 

1.a Ignatjeva Anastasija

Dzejolis „ Tikai laika žēl…”

      „ Zaļā pasaka”.

 

1.a Jasvina Veronika Sofija

Dzejolis „Mazas saules”.

       „Dzintara pasaka”

 

1.a Koļadko Ņikita

Dzejolis „Saulīte un dunduri”.

       „Dzeltenā pasaka”

 

1.a Stefjuks  Kirils

Dzejolis „ Cilvēks iziet dzīvē”.

      Fragments no „ Sarkanā pasaka”.

 

4.a Zinovjevs Alens

Dzejolis „Stūre”

         Fragments no prozas „Māsa”

 

4.b Ozoliņa Diāna

Dzejolis

       „ Čaklā pasaka”.

 

Iveta Mūrniece

 

5.a Elizabete Laškope

Fragments no pasakas „ Melnā pasaka”.

 

5.a Darja Mareniča

Fragments no pasakas „ Čaklā pasaka”.

 

5.a Timurs Čižiks

Fragments no „ Tu nedzīvo viens pasakā”.

 

Sandra Jarāne

 

8.a Alīna Bužinska

Dzejolis "Bez mīlestības nedzīvojiet"

 

 

8.a Jūlija Trimalniece

Dzejolis "Bez mīlestības nedzīvojiet"

 

 

8.a Viktorija Eglīte

Dzejolis "Bez mīlestības nedzīvojiet"

 

 

8.a Elizabete Birzgale

Dzejolis "Ļaujiet man vienam būt…"

 

 

8.a Aleksejs Pavlovs

Dzejolis "Svētvakars"

 

 


2019.gada 6.martā

Imantam Ziedonim veltītais skolas skatuves runas konkurss


2019.gada 6.martā mūsu skolā norisinājās Latviešu biedrību savienības organizētā 5. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa ”Es runāju latviski” ar moto „Es tieši uz ielas eju tev klāt. Imants Ziedonis” 2.kārta.
Skatuves runas mākslas konkursa mērķi ir palielināt mazākumtautību bērnu un jauniešu interesi par latviešu kultūru un literatūru, iepazīt latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi, izkopt skolēnos emocionālo un radošo pašizpausmi, attīstīt un pilnveidot mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi.
Konkursā piedalījās 33 skolēni no 1. līdz 8.klasei. Dalībnieki runāja Imanta Ziedoņa vienu prozas un vienu dzejas darbu vai to fragmentus. Žūrijas priekšā uzstājās latviešu valodas stundās izvēlētie labākie daiļrunātāji, lai sacenstos par godalgotajām vietām. Žūrijas komisija konkursantus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, proti, runas loģika, spilgtu priekšstatu atklāsme, kontakts ar klausītāju, dikcija un vēl citi publiskās runas aspekti, tai skaitā iekļaušanās atvēlētajā laikā – trīs minūtēs. Žūriju un skatītājus priecēja daudzi labi sagatavoti priekšnesumi, ko atspoguļo arī konkursa rezultāti.
Izsakām pateicību visiem skolēniem, kas bija gatavojušies un piedalījās skatuves runas konkursā, bērnu vecākiem - par atbalstu un līdzi jušanu, skolotājām Nellijai Podskočijai, Irinai Bortnovičai, Sandrai Jarānei, Ivetai Mūrniecei un Marinai Semjonovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.


 

   

 

Pēdējās izmaiņas   08.04.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ