Ekskurs. diena 2018

Pārdaugava
atpakaļ
Sankt-Pēterb.2018
Ventspils
Saulkraste Dunte
1.B Dzelzceļa muzejs
2.A Dunte
2.B Piņki
3.B Tervete
3.C Kuģn.muzejs
4.B Tervete
4.С  kuģniecības m.
6.B Līgatne

 

 

 

18.09.2018.g.

EKSKURSIJAS DIENA

Klase

Kl. audzinātājs uzvārds, vārds

Ekskursijas maršruts

Izbraukšana laiks

Atgriešanās datums, laiks

Skolēnu skolotāji, vecāki, pieaugušie, kas palīdz vadīt ekskursiju

   

1-A

Kaškarova V.V.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs Rīgā un Arkādijas parks

10:00

14:30

 

   

1-B

Ž.V. Doroščonoka

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs Rīgā un Arkādijas parks

10:00

14:30

 

   

1-C

R.V. Gukova

Ilūziju muzejs, Doma laukums,1.

10:00

13:30

     

2-A

O. Domaševska

 Dunte

Munhgauzena muiža

9:30

15:00

 

   

2-B

L.V. Keiča

Piņki

8:15

12:00

 

 

3-A

Desjatnikova A.

Tērvete

8:30

17:30

 

 

   

3-B

N.S. Rutjana

   

3-C

Vaļejeva J.N.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

9:30

14:00

 

   

4-A

Ņ.A. Kondratjeva

Tērvete

 

9:00

14:00

 

   

4-B

L.J. Ovsijenko

 

   

4-C

T.N. Mezrina

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

9:00

12:30

I. Bortnoviča

   

5-A

I. Mūrniece

Rīga - Saulkrasti - Dunte - Rīga

9.00

16.00

 

 

   

5-B

Vetruka R.V.

   

5-C

L.J. Renge

Ventspils

7:25

17:00

T. Moisejeva

 

   

8-A

J.A. Černakova

   

6-A

Ļeskivs V.D.

Jūrmala

9:00

16:00

 

   

6-B

L. Bizune

Līgatnes dabas takas

9:00

16:00

R. Mickeviča

 

7-A

T. Petrosjana

Ventspils

8:00

20:00

 

 

   

7-B

V. Šamanova

   

8-B

R.B. Prohorenko

Sankt-Pēterburga

Krievija

38 skolēni

13.09.2018.g. 23:00

17.09.2018.g. 3:00

J. Kudrjavceva

   

9-A

T.V. Petrosjana

   

9-B

M.J. Semjonova

   


 

 

   06.10.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ