18.09.2018.g.

EKSKURSIJAS DIENA

Klase

Kl. audzinātājs uzvārds, vārds

Ekskursijas maršruts

Izbraukšana laiks

Atgriešanās datums, laiks

Skolēnu skolotāji, vecāki, pieaugušie, kas palīdz vadīt ekskursiju

   

1-A

Kaškarova V.V.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs Rīgā un Arkādijas parks

10:00

14:30

 

   

1-B

Ž.V. Doroščonoka

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs Rīgā un Arkādijas parks

10:00

14:30

 

   

1-C

R.V. Gukova

Ilūziju muzejs, Doma laukums,1.

10:00

13:30

     

2-A

O. Domaševska

 Dunte

Munhgauzena muiža

9:30

15:00

 

   

2-B

L.V. Keiča

Piņki

8:15

12:00

 

 

3-A

Desjatnikova A.

Tērvete

8:30

17:30

 

 

   

3-B

N.S. Rutjana

   

3-C

Vaļejeva J.N.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

9:30

14:00

 

   

4-A

Ņ.A. Kondratjeva

Tērvete

 

9:00

14:00

 

   

4-B

L.J. Ovsijenko

 

   

4-C

T.N. Mezrina

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

9:00

12:30

I. Bortnoviča

   

5-A

I. Mūrniece

Rīga - Saulkrasti - Dunte - Rīga

9.00

16.00

 

 

   

5-B

Vetruka R.V.

   

5-C

L.J. Renge

Ventspils

7:25

17:00

T. Moisejeva

 

   

8-A

J.A. Černakova

   

6-A

Ļeskivs V.D.

Jūrmala

9:00

16:00

 

   

6-B

L. Bizune

Līgatnes dabas takas

9:00

16:00

R. Mickeviča

 

7-A

T. Petrosjana

Ventspils

8:00

20:00

 

 

   

7-B

V. Šamanova

   

8-B

R.B. Prohorenko

Sankt-Pēterburga

Krievija

38 skolēni

13.09.2018.g. 23:00

17.09.2018.g. 3:00

J. Kudrjavceva

   

9-A

T.V. Petrosjana

   

9-B

M.J. Semjonova

   


 

 

   06.10.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ