20.09.2018.g.0.kl.

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

20.09.2018.g.

15:30

aktu zālē

Tikšanās ar topošo pirmklasnieku sagatavošana vecākiem

 

I. Freimane,

T. Moisejeva,

Z. Semjonova,

Z. Kanclere

L. Ovsijenko,

Ņ. Kondratjeva,

N. Rutjana

 

  07.10.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ