Septembris 2019

Pārdaugava
atpakaļ
EURO-2019
Vesel.skrējiens 2019
Olimp.nedēļa  2019
TC Rīga Plaza 2.C
Getliņi EKO 2.A
Pirmklasnieku iesv.
Rundāles pils 2019
Erasmus+ sanaksme
Zinību diena 2019
Namdara darbnīca
2.A Vēc.sapulce
7.B 23.09.2019

Sankt-Pēterb.2019

Rominia 2019


Septembris 2019
Oktobris 2019
Novembris 2019
Decembris 2019
Janvāris 2020
Februāris 2020
Marts 2020
Aprīlis 2020
Maijs 2020

Septembris 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

02.09.2019.g.

Zinību diena 2019./2020.m.g.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte, O. Gubkina, 

L. Bizūne,

L. Grišina

Skolēni, skolotāji, vecāki

9:00

Skolas pagalms

05.09.2019.g.

Skolas direkt. sanāksme.

Tēma: Projekts "Pumpurs"

I. Šinkareva

04.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 4.C

J. Vaļejeva

vecāki

18:00

113.kab.

05.09.2019.g.

Šaha klubs - prezentācija

V.P. Butiļins

1.A, 1.B, 1.C

pēc grafika

konferenc-zālē

09.09.2019.g.

Kl. audzin. sanāksme

I. Šinkareva,

M. Semjonova,

T. Moisejeva

skolotāji

8:15

214.kab.

09.09.2019.g.

Latvijas izlase Eiropas

 Eiropas čempionāta apmeklējums

EURO-2019

U19 - telpu futbols

Nīderlande - Horvātija

Krevija - Latvija

A. Golmeistere skolēni 12:30

17:30

09.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 7.B

L. Bizūne

I. Šinkareva

 

vecāki

18:00

307.kab.

11.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 2.A

V. Kaškarova,

T. Moisejeva

I. Koņajeva

vecāki

17:00

107.kab.

12.09. - 16.09. 2019.g.

Mācību ekskursija

Sankt-Pēterburgā. Krevija.

L. Renge,

J. Černakova,

L. Bizūne,

T. Petrosjana,

Z. Kanclere,

J. Kudravceva

skolēni, vecāki

Pleskava -

Sankt-Pēterburgs

16.09. - 20.09.  2019

Olimpiskā nedēļa 2020

A. Golmeistere,

T. Zaščirinska

Artūrs Brants

skolas skolēni

17.09.2019

Karatē kluba prezentācija

A. Kudravcevs,

T. Moisejeva

1.-2.-3. kl.skolēni

no 10:00

pēc grafika

deju zāle

17.09.2019

Dzjudo kluba prezentācija

T. Moisejeva

1.-7. kl.skolēni

no 10:00

pēc grafika

sporta zāle

18.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 1.B

L. Ovsijenko

vecāki

17:00

101.kab.

19.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 1.C

N. Podskočija,

I. Šinkareva

T. Moisejeva

vecāki

18:00

105.kab.

19.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 2.C

R. Gukova

vecāki

17:30

105.kab.

19.09.2019.g.

Skolotāju  sanāksme

Tēma: Erasmus +. Petrošani 2019

L. Renge

T. Moisejeva,

J. Černakova

A. Sokols

O. Gubkina

T. Zaščirinska

14:15

305.kab.

Erasmus+ 2014-2016

22.09.2019.g.

Mācību ekskursija.

Pēteris Pirmais Latvijā.

A. Sokols

9. kl. skolēni

14:00 - 15:00

 

23.09.2019.g.

Skolotāju  sanāksme

Administrācija

skolotāji

8:15

214.kab.

23.09.2019.g.

Mācību ekskursija.

Rundāles pils muzejs

T. Moisejeva,

L. Renge,

O. Gubkiba

6.-9. kl. skolēni

9:00 - 15:00

 

24.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 2.B

Ž. Doroščonoka

vecāki

17:00

114.kab.

25.09.2019.g.

Pirmklasnieku iesvētības

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte,

O. Gubkina,

L. Bizūne,

T. Zaščiriviska,

J. Kudrjavceva,

Z. Kanclere,

L. Grišina

1.A, 1.B, 1.C kl. skolēni, vecāki

no 9:00 līdz 13:30

aktu zāle

25.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 4.B

N. Rutjana

vecāki

18:00

102.kab.

26.09.2019.g.

Mācību ekskursija. Getliņi EKO V. Kakškarova 2.A

(19)

8:45 - 14:30

26.09.2019.g.

Vecāku sapulce 0.kl. skol.

Administrācija

vecāki

15:30

aktu zāles

26.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 3.A

O. Domaševska

vecāki

17:00

114.kab.

26.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 6.A

I. Mūrniece

vecāki

17:30

205.kab.

27.09.2019.g.

Mācību ekskursija.

Izstāde-meisterklase TC "Rīga Plaza"

R. Gukova

2.C

(28)

10:00 - 13:00

27.09.2019.g.

Klases vecāku  sapulce 3.B

L. Keiča

vecāki

18:00

103.kab.

27.09. - 05.10. 2019.g.

Erasmus+

L. Renge

O. Gubkina,

A. Sokols,

T. Zaščirivska,

T. Moisejeva,

J. Černakova

ROMANIA - PETROŞANI
Collegiul National de Informatica "Carmen Sylva"

Erasmus+ 2014-2016

26.09.2019.g.

Stafetes

Zaščirinska T.

2a, 2b, 2c

11:40 skolas pagalmā

26.09.2019.g.

Stafetes

Zaščirinska T.

3a, 3b, 3c

12:40  skolas pagalmā

26.09.2019.g.

Veselības skrējiens

A. Golmeistere,

J. Kudrjavceva

4a, 4b, 5a, 5b

12:40 Ziepniekkalna mežā

26.09.2019.g.

Veselības skrējiens

A. Golmeistere

J. Kudrjavceva

6a, 6b, 6c, 7a, 6b

13:40 Ziepniekkalna mežā

26.09.2019.g.

Veselības skrējiens

A. Golmeistere

J. Kudrjavceva

8a, 8b,9a,9b

14:30 Ziepniekkalna mežā

augusts 2019

19.08.2019.g.

Informatīvo sanāksme

Skolas direktore

Skolotāji

10:00

214.kab.

21.08.2019.g.

Metodiska padome

I. Freimane

MK vāditaji

10:00

214.kab.

21.08.-23.08. 2019.g.

Metodisko komisiju sanāksmes.

MK vadītāji:
L. Bizūne,
J. Černakova,
L. Ovsijenko,
T. Petrosjana

Skolotāji

pēc grafika

26.08.2019.g.

Metodisko komisiju kl. audz. sanāksme.

T. Moisejeva

Klases audz. Projektu vadītāji

10:00

214.kab.

 

26.08.2019.g.

Metodisko atbalsto komisiju sanāksme.

S. Dote

10:00

115.kab.

 

26.08.2019.g.

Kabinetu pieņemšana un sagatvošanās mācību gadam.

Administrācija

Skolotaji

pēc grafika

 

27.08.2019.g.

Zinību dienas sagatavošana.

T. Moisejeva

9.kl. skolēni

11:00

214.kab.

27.08.2019.g.

Vokālas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

E. Gameršmidte

10:00

27.08.2019.g.

Balles dejas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

O. Gubkina

12:00

28.08.2019.g.

Vokālas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

E. Gameršmidte

10:00

28.08.2019.g.

Balles dejas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

O. Gubkina

12:00

28.08.2019.g.

Sākumskolas Metodiska padome

L. Ovsijenko

Skolotāji

10:00

101.kab.

29.08.2019.g.

Pedagoģiska sēde.

Administrācija

Skolotāji

 10:00

214. kab.

29.08.2019.g.

Webinars. Tēma: VIIS

Uldis Lagzda

Administrācija

 13:00

214. kab.

    13.12.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ