Septembris 2019

Pārdaugava
atpakaļ
Zinību diena 2019
Namdara darbnīca

Sankt-Pēterb.2019

 

 

Septembris 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

02.09.2018.g.

Zinību diena 2019./2020.m.g.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte, O. Gubkina, 

L. Bizūne,

L. Grišina

Skolēni, skolotāji, vecāki

9:00

Skolas pagalms

05.09.2018.g.

Skolas direkt. sanāksme.

Tēma: Projekts "Pumpurs"

I. Šinkareva

04.09.2018.g.

Klases vecāku  sapulce 4.C

J. Vaļejeva

vecāki

18:00

113.kab.

09.09.2018.g.

Klases vecāku  sapulce 7.B

L. Bizūne

I. Šinkareva,

 

vecāki

18:00

307.kab.

11.09.2018.g.

Klases vecāku  sapulce 2.A

V. Kaškarova,

T. Moisejeva

vecāki

17:00

107.kab.

12.09. - 15.09. 2018.g.

Mācību ekskursija Sankt-Pēterburgā. Krevija.

L. Renge,

J. Černakova,

L. Bizūne,

T. Petrosjana,

Z. Kanclere,

J. Kudravceva

skolēni, vecāki

Pleskava - Sankt-Pēterburgs

19.09.2018.g.

Klases vecāku  sapulce 1.C

N. Podskočija

vecāki

18:00

105.kab.

26.09.2018.g.

Klases vecāku  sapulce 3.A

O. Domaševska

vecāki

17:00

114.kab.

26.09.2018.g.

Mācību ekskursija uz Namdara darbnīcu.

R. Vetruka,

I. Mūrniece

6.A, 6.B kl. skolēni, vecāki

no 9:30 līdz 15:30

27.09.2018.g.

Klases vecāku  sapulce 3.B

L. Keiča

vecāki

18:00

103.kab.

27.09. - 05.10. 2019.g.

Erasmus+

L. Renge

O. Gubkina,

A. Sokols,

T. Zaščirivska,

T. Moisejeva,

J. Černakova

ROMANIA - PETROŞANI
Collegiul National de Informatica "Carmen Sylva"
Erasmus+ 2014-2016

19.08.2019.g.

Informatīvo sanāksme

Skolas direktore

Skolotāji

10:00

214.kab.

21.08.2019.g.

Metodiska padome

I. Freimane

MK vāditaji

10:00

214.kab.

21.08.-23.08. 2019.g.

Metodisko komisiju sanāksmes.

MK vadītāji:
L. Bizūne,
J. Černakova,
L. Ovsijenko,
T. Petrosjana

Skolotāji

pēc grafika

26.08.2019.g.

Metodisko komisiju kl. audz. sanāksme.

T. Moisejeva

Klases audz. Projektu vadītāji

10:00

214.kab.

 

26.08.2019.g.

Metodisko atbalsto komisiju sanāksme.

S. Dote

10:00

115.kab.

 

26.08.2019.g.

Kabinetu pieņemšana un sagatvošanās mācību gadam.

Administrācija

Skolotaji

pēc grafika

 

27.08.2019.g.

Zinību dienas sagatavošana. T. Moisejeva 9.kl. skolēni

11:00

214.kab.

27.08.2019.g.

Vokālas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

E. Gameršmidte

10:00

27.08.2019.g.

Balles dejas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

O. Gubkina

12:00

28.08.2019.g.

Vokālas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

E. Gameršmidte

10:00

28.08.2019.g.

Balles dejas studija mēģinājums.

Tēma: Zinību diena 2019.

O. Gubkina

12:00

28.08.2019.g.

Sākumskolas Metodiska padome

L. Ovsijenko

Skolotāji

10:00

101.kab.

29.08.2019.g.

Pedagoģiska sēde.

Administrācija

Skolotāji

 10:00

214. kab.

29.08.2019.g.

Webinars. Tēma: VIIS

Uldis Lagzda

Administrācija

 13:00

214. kab.

    13.09.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ