Pedag.kursi RUDN

Pārdaugava
atpakaļ
Pasniedzēji
Dalībnieki
РУДН-ЛАПРЯЛ

 

 

 

 

Prezentācija

09.-12.10.2019.g.

RUDN

Krievijas tautu draudzības universitāte

 

 

Starptautiskie ped. kursi.

Krievu valoda ka svešvaloda.
Daudzvalodīgas personības veidošana skolā: sistēmisku valodas prasmju attďstīšana bērniem

 

Organizatori:
 LAPRJAL, RUDN.

Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas pamatskolas:

T. Moisejeva, S. Hrapavicka,   A. Sokols, V. Ļeskivs, Ž. Doroščonoka, N. Rutjana, I. Šinkareva, M. Semjonova, O. Gubkina, L. Renge

 

kursi krievu valodas un literatūras (mazākumtautību)  un  

krievu valodas (svešvalodas) skolotajiem.

 

Kur:  Rīga, Marijas ielā 7

Kad: 9., 10., 11. un 12.oktobrī  2019.g

72 stundas

Pasākumu organizēšana un vadīšana skolotājiem,

 kuri māca krievu valodu kā dzimto un nedzimto valodu Latvijā.

Moderatori:

  • Guščina Natalija  - руководитель Департамента развития языковых программ службы проректора по дополнительному образованию РУДН (Krevija)

  • Moisejeva Tatjana  -  Filoloģijas MAĢISTRA grāds, Rīgas Pārdaugavas pamatskolas dir.vietniece, krievu valodas un literatūras skolotāja  (Latvija) 

Pasākuma programma

1. diena

 10.  oktobris 2019

 

10.00

Grāmatu izstādes atklāšana

 

 

 

13.00-14.00

Dalībnieku reģistrācija

 

 

 

14.00-19.00

Programmas pasākumi

 

 

 

 

14.00-14.45

Krievu literatūras darbi tematiskos blokos.

 

 

Kozlova Irina Valerjeva

 

LAPRJAL

krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja, Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas prezidente (Latvija)  

 

 

 

 

15.15-16.00

Jaunas krievu valodas kā svešvalodas mācību grāmatas. Inovatīva pieeja krievu valodas kā svešvalodas mācīšanā.

Учебники
Репин
Глаголы
Москва

Ščerbakova Olga Maratovna

filoloģijas zinātņu kandidāte, krievu valodas katedras un vispārizglītojošo disciplīnu docente KTDU (Krievija)

16.00-16.30

Kafijas pauze

 

 

 

 

16.30-17.15

Pedagoģijas dizains.

 

Homenko Jekaterina Dmitrijevna, Profesionālās kvalifikācijas celšanas programmas vadītāja KTDU

 

17.15-18.00

Mediatehnoloģijas kā universāls instruments mūsdienu izglītības procesā.

 

 

 

Trofimova Gaļina Nikolajevna

filoloģijas zinātņu doktore, Filoloģijas fakultātes masu komunikācijas katedras profesore, nopelniem bagāta Krievijas kultūras darbiniece

 

18.00-19.00

Apaļais galds “Digitālā telpa mūsdienu bērnu izglītības vidē”

 

 

 

2. diena

 11.oktobris 2019

 

Grāmatu izstādes atklāšana

 

 

 

13.00-14.00

Dalībnieku reģistrācija

 

 

 

 

14.00-19.00

Programmas pasākumi

 

 

 

 

1. grupa

 

14.00-14:45

Kultūra, literatūra un māksla krievu valodas stundā.

 

Trofimova Gaļina Nikolajevna

filoloģijas zinātņu doktore, Filoloģijas fakultātes masu komunikācijas katedras profesore, nopelniem bagāta Krievijas kultūras darbiniece

 

 

14.45-15.30

Emocionālās inteliģences attīstība krievu valodas stundās.

 

 

 

Koļesova Jekaterina Jurjeva

krievu valodas kā dzimtās valodas pasniedzēja (Latvija)

 

15.30-16.15

Kārtojam bez problēmām! Kā sagatavoties krievu valodas eksāmeniem?

Maslova Irina Borisovna

 krievu valodas katedras docente KTDU, KTDU izdevniecības mācību grāmatu autore (Krievija)

 

16.15-16.45

Kafijas pauze

 

 

 

 

16.45-17.30

Viegls ceļš krievu valodas darbības vārdu apgūšanā (veidi, imperatīvs).

 

 

 

Ščerbakova Olga Maratovna

 filoloģijas zinātņu kandidāte, krievu valodas katedras un vispārizglītojošo disciplīnu docente KTDU (Krievija)

17.30-18.15

Personība, komunikācija, kultūra Krievijas internetā (Рунет:  lingvometodiskais aspekts.

 

 

 

Trofimova Gaļina Nikolajevna

filoloģijas zinātņu doktore, Filoloģijas fakultātes masu komunikācijas katedras profesore, nopelniem bagāta Krievijas kultūras darbiniece

 

 

18.15-19.00

Mākslinieku gleznu izmantošana krievu valodas kā svešvalodas stundās kā valodas attīstības un skolēnu kultūras līmeņa paaugstināšanas līdzeklis.

Ščerbakova Olga Maratovna

 filoloģijas zinātņu kandidāte, krievu valodas katedras un vispārizglītojošo disciplīnu docente KTDU (Krievija)

 

2. grupa

 

14.30-15.15  

Mūsdienu literatūra kā līdzeklis skolēnu vērtību veidošanā.

Ludmila Smirnova

krievu valodas pasniedzēja – Latvija

 

14.45-15.30

Diskusija.

Retrospektīvā spēle kā tematisko stundu un ārpusstundu pasākumu norises forma.

 

 

 

15.30-16.15

Krievu dzeja.

 

Linkova Jeļena Valentinovna

vēstures zinātņu kandidāte, Krievijas vēstures katedras docente humanitāro un sociālo zinātņu fakultātē KTDU (Krievija)  

 

 

16.15-16.45

Kafijas pauze

 

 

 

 

16.45-17.30

Elektronisko mācību resursu izmantošana izglītības procesā.

 

 

 

Homenko Jekaterina Dmitrijevna, Profesionālās kvalifikācijas celšanas programmas vadītāja KTDU

17.30-18.15

Aktīvās mācību formas krievu valodas stundās un ārpusstundu nodarbībās.  

Volkova Jeļena Vasiļjevna

Maskavas skolas Nr. 1374 sākumskolas klašu skolotāja (Krievija)  

 

 

18.15-19.00

Digitālo mācību resursu izmantošana krievu valodas stundās.

 

Volkova Jeļena Vasiļjevna

Maskavas skolas Nr. 1374 sākumskolas klašu skolotāja (Krievija)  

 

 

3. diena

 12.oktobris 2019

 

Grāmatu izstādes atklāšana

 

 

 

 

09.00-10.00

Dalībnieku reģistrācija

 

 

 

 

10.00-17.00

Programmas pasākumi

 

 

 

 

1. grupa

 

10.00-10.45

Darba metožu un paņēmienu pēctecība darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Ievads skolas dzīvē.

 

Volkova Jeļena Vasiļjevna

Maskavas skolas Nr. 1374 sākumskolas klašu skolotāja (Krievija)  

 

 

10.45-11.30

Mācību priekšmetu prasmju veidošana krievu valodas stundās.

 

 

Volkova Jeļena Vasiļjevna

Maskavas skolas Nr. 1374 sākumskolas klašu skolotāja (Krievija)  

 

 

11.30-12.15

Krievu valodas kā svešvalodas mācību komplekts vidusskolai “100 krievu valodas stundas”.

 

 

Jefremova Marina Aleksandrovna

krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja (Latvija)  

 

12.15-12.45

Kafijas pauze

 

 

 

 

12.45-14.15

Runas traucējumi: problēmu risināšanas veidi.

 

Maslova Irina Borisovna

 krievu valodas katedras docente KTDU, KTDU izdevniecības mācību grāmatu autore (Krievija)

 

 

14.15-15.00

Pasākuma noslēgums

 

 

 

 

2. grupa

 

10.00-10.45

Krievijas elektroniskie izglītības un vispārizglītojošie resursi skolotāju darbam

 

Kopilova V.V.,

Krievija

pedagoģisko zinātņu kandidāte, profesore

 

10.45-11.30

Elektronisko kursu izveide un pielietošana skolēnu apmācības procesā.

Linkova Jeļena Valentinovna

vēstures zinātņu kandidāte, Krievijas vēstures katedras docente humanitāro un sociālo zinātņu fakultātē KTDU (Krievija)  

 

 

11.30-12.15

Mācību stunda-ekskursija „”franču” Maskava. Ārzemnieki Krievijā un viņu loma Krievijas kultūras attīstībā”.

 

Linkova Jeļena Valentinovna

vēstures zinātņu kandidāte, Krievijas vēstures katedras docente humanitāro un sociālo zinātņu fakultātē KTDU (Krievija)  

 

 

12.15-12.45

Kafijas pauze

 

 

 

 

12.45-13.30

REŠ (РЭШ) platformas iespējas skolēnu izglītošanas un attīstības procesā.  

Kopilova V.V.

Krievija

pedagoģisko zinātņu kandidāte, profesore

 

 

13.30-14.15

Krievu valodas un literatūras mācību stundas un ārpusstundu nodarbības kā vide skolēna radošuma attīstībai.

Savčuk L. O.

filoloģijas zinātņu kandidāts  

 

14.15-15.00

Pasākuma noslēgums

 

 

 

 

 

 

  24.12.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ