Latv.val. konkurss

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

8 novembris 2019

Rīgas 89 vidusskola

14:00 - 15:00

 

6. atklātaIs konkurss

Mazākumtautību skolu 3. 4.klašu skolēnu latviešu valodas

 

 

Atbildīga persona: N. Podskočija

 

Dalībnieki: 3.-4. klašu skolēni

Galvenā vērtība skolēnu zināšanas praktiskajam lietojumam, radošai darbībai, patstāvīgā darba spējām, dažādu nestandarta uzdevumu veikšanai. Tika pārbaudīta skolēnu latviešu valodas lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas prasme.
Latviešu valodas 6. atklātā konkursa rezultāti

N.p.k.

Dalībnieka

vārsds uzvārds

Klase

Skolotāja vārds

 uzvārds

Kopā

punkti

Iegūtie punkti

1.

Ārgule Jeļena

4.B

Irina Bortnoviča

48

28

 

2.

Milana Dubkova

4.B

Irina Bortnoviča

48

41

III vieta

3.

Kirils Stefjuks

3.A

Nellija Podskočija

47

33

 

4.

Diana Kreicere

3.B

Marina Semjonova

47

42

I vieta
 kontakttālrunis: 26474639 ; e-pasta adrese: nellijapodskocija@inbox.lv

02.01.2020

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ