Ped.kursi 2019

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

27.11.2019

Pedagoģiskie kursi.

"Būsim radoši.

Radošuma izpratne un veicināšana"

14:00  - 214. kab.

 

 

Lektors: I. Kraģis - maģ.paed.

Atbildīgās persona:  I. Šinkareva - skolas direktore -maģ. paed.

 

Dalībnieki:  skolas skolotāji

 


 

14.01.2020

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ