OECD konferenc.2019

Pārdaugava
atpakaļ

03.12.2019.g.

oecd konference

 

Dalībnieki no Rgas Pardaugavas psk: I. inkareva, I. Freimane

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas dalība OECD 2019 rezultātu prezentācijas konference

 

Konference „Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti”

11.00-14.30

Kur: Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aula

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola - 18. vieta Rīgā.

 

 

Lai paziņotu un apspriestu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2018 un Starptautiskā mācību vides pētījuma OECD TALIS 2018 rezultātus Latvijā un pasaulē, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti š.g. 3.decembrī rīko konferenci “Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti”.

Konference tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Konferencē pirmoreiz tiks paziņoti un apspriesti OECD PISA 2018 un OECD TALIS 2018 rezultāti Latvijā un pasaulē, kā arī notiks diskusija par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību Latvijā un starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu nozīmi kopējā monitoringa sistēmā. Konferencē aicinātas piedalīties vispārējās izglītības iestādes, kuras piedalījās pētījumā, izglītības jomas eksperti, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, valsts iestādes, kuras īsteno valsts politiku izglītības jomā, vecāku apvienību un mācību priekšmetu skolotāju apvienību pārstāvji, kā arī jebkuri citi interesenti.
OECD PISA 2018 notika 80 valstīs. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Pētījumos tiek iegūts starptautiski salīdzināmais relatīvais skolēnu skaits ar augstiem un zemiem sasniegumiem matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā, savukārt skolēnu sasniegumu padziļināta izpēte ļauj izpētīt raksturojošo faktoru ietekmi. PISA novērtējums notiek ik pa 3 gadiem (t.sk. izmēģinājumprojekts un pamatpētījums). Latvijas sekmīga dalība gan OECD PISA, gan citos OECD pētījumos ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei.

 

 

 

 

 

  18.01.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ