14.11.2019.g.

 

Konference par profesionālo rehabilitāciju.

"Cilvēks. Prasmes. Iespējas."

 

Dalībnieki:  I. Freimane

 

 

 

  20.01.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ