Sākumsk.sk. sēde

Pārdaugava
atpakaļ

 

22.01.2019.g.

Sākumskolas skolotāju sanāksme

8:15

101.kab.

Atbildīga persona: Ttajana Moisejeva - dir. vietniece

 

Dalībnieki:

 • L. Ovsijenko

 • Ž. Doroščonoka

 • N. Podskočija

 • Ņ. Kondratjeva

 • N. Ritjana

 • L. Keiča

 • R. Gukova

 • O. Domaševska

 • J. Vaļejeva

Darba plāns:

 •  Pagarinātas dienas grupas  pasākumus.

 • Fakultatīvas un interešu izglītības nodarbības, skolas  projekti.

 • Izstādes skolā.

 • Pastaigas svaigā gaisā.

 • Skolotāju saraksts

 

 

  25.01.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ