Septembris 2020

Pārdaugava
atpakaļ
Zinību diena 2020
Skolas filmēšana
Ped.sēde 25.08.2020
Keramikas nod-a
Ķīmijas stunda 2020
Mūzikas stunda 2020
Veselība 2020
Futbola sacensības
29.09.2020
Vecāku sapulces skolā
Art-stunda
Dabaszinības st.
Darba kārtība
Metodiskais seminārs
E-Twinning 2020


Septembris 2020
Oktobris 2020
Novembris 2020
Decembris 2020
Janvāris 2021
Februāris 2021
Marts 2021
Aprīlis 2021
Maijs 2021

 

 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

KALENDĀRS pDpS

Septembris 2020

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.09.2019.g.

Darba kārtība

1. septembrī 2020.g.

I. Šinkareva - skolas direktore

01.09.2019.g.

Zinību diena 2020./2021.m.g.

T. Moisejeva,

I. Šinkareva

E. Gameršmidte, O. Gubkina, 

L. Bizūne,

L. Grišina

T. Petrosjana

L. Keiča

P. Birjukovs

Skolēni, skolotāji, vecāki

9:00

Skolas pagalms

04.09.2020

Metodiskais seminārs.

Tēma: Lasītprasme.

Book Creator stundā.

Tatjana Moisejeva

Jaunogres vidusskolas skolotāji.

16:00

Ogre

07.09.2020

Skolotāju  sanāksme

Administrācija

Skolotāji

8:15

214.kab.

08.09.2020

Rajona futbola sacensības - Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 4.-5. klašu zēnu komanda

A. Golmeistere

Skolēni 4.-5.kl.

14:00

61.vsk

10.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Mācību procesa organizēšana

T. Petrosjana

9.B kl. vecāki

108.k.

18:00

14.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Mācību procesa organizēšana. Mācību apstākļu radīšana bērnu mācībām.

J. Vaļejeva

5.A kl. vecāki

18:00

14.09.2020

23.09.2020

Olimpiskā  nedēļa

Sienas avīzes izveide  ar devīzi:   

„Kērlings ” 

L. Bizūne

A. Golmeistere

2.-5.klases

14.09.2020

23.09.2020

Olimpiskā  nedēļa

Apraksts pēc patstāvīgi apgūtas  informācijas par kērlingu

Darbu  izstādīšana vai iekļaušana sienas avīzēs līdz 17.09.20.

I. Mūrniece

A. Golmeistere

 

6.-9.klases

16.09.2020

Projektu diena.

Tēma: Karjera.

T. Moisejeva

klases audz.

Skolēni 1.-9.kl.

no 8:15 - līdz 13:00

16.09.2020

Metodiskais seminārs republikas projekta "Latvijas skolas soma" un starptautiskā projekts Erasmus + "UP2B" (Boosting Up School Education towards European Citizenship and Labour Market Inclusion) ietvaros.

I. Šinkareva,

T. Moisejeva

Skolotāji

no 8:00 - 20:00

 

 

17.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Audzināšanas un mācību procesa organizācija 2020./2021.m.g.

R. Gukova

I. Šinkareva - sk. dir.

T. Moisejeva - dir.vietn.

3.C kl. vecāki

203.k.

17:30

17.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Mācību procesa organizēšana. Mācību apstākļu radīšana bērnu mācībām.

N. Rutjana

I. Šinkareva - sk.dir.

1.B kl. vecāki

102.k.

18:00

17.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Iepazīšanās ar jaunām mācību programmām un vērtēšanas sistēmu.

I. Frolova

T. Moisejeva - dir.vietn

4.A kl. vecāki

114.k.

18:00

18.09.2020

 

Olimpiskā  diena

Tēma:

„Kērlings ” 

A. Golmeistere

T. Moisejeva

L. Jūra

1.-9.klases

18.09.2020

 

Olimpiskā  diena

Kopīga rīta rosme

A. Golmeistere

T. Moisejeva

L. Jūra

1.-9.klases

skolotāji

9:50

Skolas pagalmā

18.09.2020

 

Olimpiskā  diena

Veselības skrējiens pa klašu grupām

A. Golmeistere

kl. audz.

J. Kudrjavceva

 

4.-9.klases

skolēni

no 11:00

Ziepniekkalna mežā

18.09.2020

 

Olimpiskā  diena

Stafetes 2.-3.klasēm

L. Jūra

kl. audz.

2.-3.klases skolēni

no 11:40

Skolas pagalmā - stadions

18.09.2020

On-line seminārs

Tēma: Veselība planošana

Departaments

I. Šinkareva,

J. Kudrjavceva

12:00

18.09.2020

On-line sanāksme.

Tēma: Erasmus+ planošāna

L. Renge

T. Moisejeva

12:00

214.kab

21.09.2020

Mācību videofilmas uzņemšana

Tēma: "Dažādība un iekļaušanās izglītībā" .

I. Šinkareva,  Latvijas Universitate

L. Keiča,

R. Gukova

S. Hrapavicka,

L. Bizūne

I. Mūrniece

M. Semjonova

Z. Semjonova,

V. Faļko,

Ļ. Koreļska

P. Birjukovs,

S. Dote,

J. Černakova,

T. Petrosjana,

L. Grišina

 

skolēni

no 8:00

21.09.2020

Atklata Dabaszinības stunda

Tēma: Augu vairošanās un barošanās.
 

L. Grišina

 

skolēni

O. Gubkina

10:20
21.09.2020

Atklata Vizualas makslas stunda

L. Grišina

 

skolēni 10:20

21.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Kompetenču pieeja

R. Vetruka

I. Šinkareva

7.B kl. vecāki

303.k.

17:30

22.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Skolēnu adaptācija

J. Černakova

T. Moisejeva - dir.vietn.

5.B kl. vecāki

304.k.

18:00

23.09.2020

 

Olimpiskā  diena

Apbalvošana, izsniedzot arī Olimpiskās dienas sertifikātus

A. Golmeistere

T. Moisejeva

L. Stabure

1.-9.klases

skolotāji

Skolas pagalmā

23.09.2020

 

Klases stundas laikā klubs

''Bērns palīdz bērnam"

4 A klasē veica viktorinu.

Tēma: ''Velosipēdi visiem" un iepazīsnāja bērnus ar dažāda veida ceļu satiksmes noteikumiem.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Bērns palīdz bērnam

Z. Kanclere

Bērns palīdz bērnam

4.A

14:10

114.kab.

23.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Skolas noteikumi

I. Bortnoviča

I. Šinkareva - sk. dir.,

T. Moisejeva - dir.vietn.

1.C kl. vecāki

207.k.

17:00

23.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Mācību procesa organizēšana. Mācību apstākļu radīšana bērnu mācībām.

O.V. Tavkiņa

T. Moisejeva - dir.vietn.,

I. Šinkareva

1.A kl. vecāki

113.k.

17:30

24.09.2020

Latvijas skolas soma.

Orientēšanās spēle Rundāles pilī

T.V. Moisejeva

J. Černakova

5.B 

 

12:00

Rundāles pils

24.09.2020

Latvijas skolas soma.

Orientēšanās spēle Rundāles pilī

T.V. Moisejeva

I. Mūrniece

7.A, 9.B 

 

12:00

Rundāles pils

24.09.2020

Latvijas skolas soma.

Orientēšanās spēle Rundāles pilī

 

T.V. Moisejeva

L. Renge

O. Gubkina

7.C, 8.B 

12:00

Rundāles pils

24.09.2020

Latvijas skolas soma.

LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS.

Tēma: „Senais kristību gods latvieša zemnieka sētā”

T.V. Moisejeva

M. Semjonova

6.B

12:00

Rīga

24.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Mācību procesa organizēšana. Mācību apstākļu radīšana bērnu mācībām.

L. Ovsijenko,

I. Šinkareva

T. Moisejeva

2.B kl. vecāki

101.k.

17:00

24.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Kopsadarbībā radīt skolēnam drošu vidi pašattīstībai un personības izpausmei.

N. Podskočija

I. Šinkareva

T. Moisejeva

2.C kl. vecāki

105.k.

18:00

24.09.2020

Vecāku sapulce

Tēma: Mācību procesa organizēšana. Mācību apstākļu radīšana bērnu mācībām.

V.V. Kaškarova

I.Šinkareva

3.A kl. vecāki

107.k.

17:30

25.09.2020

Latvijas radio 4 par Latvijas skolas soma projektu.

Gaļina Greidane

Tatjana Moisejeva 10:00

25.09.2020

Iztāde.

Burvju šķīvis.

"Волшебное блюдо для взрослых"

J. Vaļejeva 5.A

28.09.2020

Latvijas skolas soma.

Orientēšanās spēle Rundāles pilī

D. Gžibovska 8.A

12:00

Rundāles pils

 

28.09.2020

Latvijas skolas soma.

Orientēšanās spēle Rundāles pilī

R. Vetruka 6.B

12:00

Rundāles pils

 

28.09.2020

Latvijas skolas soma.

Orientēšanās spēle Rundāles pilī

R. Gukova 3.C

12:00

Rundāles pils

 

29.09.2020

Zemgales pr-tas skolu futbola sacensības.

A. Golmeistere

Skolēni 8.-9.kl.

14:00

95.vsk

29.09.2020

Darbu sagatavošana konkursam,  bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādei – konkursam

„PUTNU SALIDOJUMS. RUDENS”

L. Bizūne 8.B BJC "Altona" sadarbībā ar Rīgas Kultūras centru “Iļģuciems” 

29.09.2020

Vizuālas mākslas stunda dabā.

"Zaļajā klasē" - skolēni skicēja ainavas fragmentus brīvā dabā.

L. Bizūne

9.B

5.B

6.B

skolas pagalmā

29.09.2020

Dabaszinības stunda. 5. klasē

T. Petrosjana 5.A 208.kab.

 
 

30.09.2020

Keramikas mākslas nodarbība.

Tēma: Maskas

 

L. Bizūne

307.k.

 

30.09.2020

Mūzikas stunda

E. Gameršmidte

1.B

30.09.2020

Ķīmijas stunda

T. Petrosjana

9.B

30.09.2020

Lekcija par veselību,

veselības stāvokli un drošību pandēmijas laikā.

Nellija Podskočija

Veselības aģentūra

5.,6. un 8. kl. skolēni

pēc grafikā

29.09.2020

30.09.2020

Fotografēšanās

T. Moisejeva

Skolēni

pēc grafika

no 9:00

aktu zālē

Rīgas Pārdaugavas pamatskola ir izrādījusi uzticību Uzdevumi.lv un kļuvusi par vienu no aktīvākajām mācību iestādēm portālā 2019./2020. mācību gadā!

Uzdevumi.lv

Skolotāji

jūnijs - jūlijs - augusts 2020

31.08.2020

Skolotāju  sanāksme

Administrācija

Skolotāji

12:00

210.kab.

31.08.2020

Zinību dienas meģinājums

Administrāsija

Skolotāji,

skolēni

10:00

skolas laukums

26.08.2020

Rīgas direktores sēde

Balamovskis I.

I. Š

10:00

26.08.2020

Metodiska padome

I. Freimane

MK vāditaji, administrācija

10:00

214.kab.

25.08.2020

Klases audz., fakult., interešu izgl., PDG nodarb. sēde

T. Moisejeva

Skolotāji

pēc ped. sēde

214/210.kab.

25.08.2020

Pedagoģiska sēde

Tēma:

Administrāsija

Skolotāji

10:00

210.kab.

24.08.2020

Zinību dienas meģinājums

Administrāsija

Skolotāji

10:00

210.kab.

21.08.2020

On-line

MAHMUT ARSLAN ANATOLIAN HIGH SCHOOL ONLINE ACTIVITY

PROGRAMME

Mahmut Arslan Anatolian High School

L. Renge

T. Moisejeva

I. Š N. Rutjana

Ž. Doroščonoka

11:00 - 13:00

214 rkab.

21.08.2020

Kabinetu pieņemšana un sagatvošanās mācību gadam.

Administrāsija, med. masa

Skolotāji

no 09:00

20.08.2020

On-line

MAHMUT ARSLAN ANATOLIAN HIGH SCHOOL ONLINE ACTIVITY PROGRAMME

Mahmut Arslan Anatolian High School

L. Renge

T. Moisejeva

I. Š N. Rutjana

Ž. Doroščonoka

11:00 - 13:00

20.08.2020

Kabinetu pieņemšana un sagatvošanās mācību gadam.

Administrāsija, med. masa

Skolotāji

no 10:00

19.08.2020

On-line

MAHMUT ARSLAN ANATOLIAN HIGH SCHOOL ONLINE ACTIVITY PROGRAMME

Mahmut Arslan Anatolian High School

L. Renge

T. Moisejeva

I. Š N. Rutjana

Ž. Doroščonoka

11:00 - 13:00

214 rkab.

18.08.2020

On-line

MAHMUT ARSLAN ANATOLIAN HIGH SCHOOL ONLINE ACTIVITY PROGRAMME

Mahmut Arslan Anatolian High School

L. Renge

T. Moisejeva

I. Š N. Rutjana

Ž. Doroščonoka

11:00 - 13:00

214 rkab.

 

18.08.2020

On-line

MAHMUT ARSLAN ANATOLIAN HIGH SCHOOL ONLINE ACTIVITY PROGRAMME

Mahmut Arslan Anatolian High School

L. Renge

T. Moisejeva

I. Š N. Rutjana

Ž. Doroščonoka

11:00 - 13:00

214 rkab.

 

17.08.2020

On-line

MAHMUT ARSLAN ANATOLIAN HIGH SCHOOL ONLINE ACTIVITY PROGRAMME

Mahmut Arslan Anatolian High School

L. Renge

T. Moisejeva

I. Š N. Rutjana

Ž. Doroščonoka

 

11:00 - 13:00

214 rkab.

 

12.08.-13.08.-14.08.2020

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs
“Veselību veicinošie eTwinning projekti”

Liene Millere

Irina Sadovniča

no 8:00 līdz 20:00

Sigulda. Pils iela 6. Viesnīca “Sigulda”

11.08.2020

Administratīva sanāksme

Administrāsija

Skolotāji

12:00

214.kab.

26.06.2020

UP2B - 1st Transnational Online Meeting

L. Renge

T. Moisejeva,

Projekta dalībnieki

12:30 - 16:30

ZOOM

jūnijs 2020

FIZIKA. On-line televīzija.

9.klase

Tēma: Elektriskie lādiņi.  Ķermeņu elektrizācija.

T.V. Moisejeva

P. Birjukovs,

I. Šinkareva,

K. Buženec

Favorite Video Studio

no 10:00 līdz 15:00

 

jūnijs 2020

FIZIKA. On-line televīzija.

9.klase

Tēma: Elektriskais spriegums.

 

T.V. Moisejeva

P. Birjukovs,

I. Šinkareva,

K. Buženec

Favorite Video Studio

no 10:00 līdz 15:00

 

jūnijs 2020

FIZIKA. On-line televīzija.

8.klase

Tēma: Siltuma pārnese. Siltumvadīšana

 

T.V. Moisejeva

P. Birjukovs,

I. Šinkareva,

K. Buženec

Favorite Video Studio

no 10:00 līdz 15:00

 

    11.06.2022

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ