Decembris 2021

Pārdaugava
atpakaļ

Maijs 2022
Aprīlis 2022
Marts 2022
Februāris 2022
Janvāris 2022
Decembris 2021
Novembris 2021
Oktobris 2021
Septembris 2021

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

DECembris 2021

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

25.11.2021

Pilsētas Bioloģijas olimpiāde.

2.posms

 

T. Petrosjana

A. Stepanova

III vieta

K. Ņikitina

Skolā

01.12.2021

Interaktīva dabas zinātņu nodarbība darbošanās  pieejas ietvaros

L. Keiča

1.B kl. skolēni

103.kab.

decembris 2021

Aušanas nodarbības skolā.

Metodisko materiālu veidošana dizaina un tehnoloģiju stundām.

V. Fiļins

skolēni

skolā

decembris 2021

Baltā spieķa diena Rīgas Pārdaugavas pamatskolā.

T. Moisejeva

 

Klubs Bērns palīdz bērnam

3.A, 3.B, 3.C kl. skolēni

 

pēc plāna

skolā

01.12.2021

Interaktīva nodarbība novadpētniecībā. Tēma “Ziepniekkalns”

 

 

I. Vatolins

9.B kl. skolēni

02.12.2021

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

03.12.2021

Apaļais galds. Sabiedrības un valsts mijiedarbības dialektika.

 

 

T. Moisejeva

Pleskavas valsts universitāte

Latvijas skolas skolotāji

Teams

 

 

 

 

03.12.2021

Getliņi.

Virtuālajā ekoloģiska ekskursija un viktorīna.

Tēma: Atkritumi, to bistamiba un šķirošana.

 

L. Grišina 4.B kl. skolēni

 

 

 

 

decembris 2021

Izstāde.

Atbalstīsīm lidojošos draugus ZIEMĀ!!!

V. Fiļins

skolēni

skolā

06.12.2021

Skolotāju sanāksme

I. Šinkareva

skolotāji

8:00

214.kab.

06.12.2021

Basketbola diena

Rezultāti.

A. Golmeistere

5.-9.kl. skolēni

sp.zālē

pēc plāna

decembris 2021

Keramikas nodarbības.

Tēma: Senes.

L. Bizūne

skolēni

skolā

09.12.2021

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

11.12.2021

Starptautiskais Metodiskais seminārs par ilgtspējīgas motivācijas veidošanu lasīšanai krievu valodā

 “Bērnubilingvālisms: grāmataspotenciāls.”

I. Kozlova

O. Gubkina,

T. Moisejeva

skolas skolotāji

 

10:00 - 15:00

On-line

13.- 17.12.2021

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi humanitārā cikla skolotājiem

 

Administrācija

Razumoska A.G.

Skolas skolotāji

pēc plāna

On-line

15.12.2021

Skolotāju sanāksme

T. Moisejeva

 

Kl. audzin.

14:20

Teams

16.12.2021

Skolotāju sanāksme.

Tēma: I sem. rezultāti.

Administrācija

1.-4. kl.  skolotāji

8:00

214.k.

16.12.2021

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

16.12.2021

Sanāksme skolu administrācijai un programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem!

Velta Zdanovska

T. Moisejeva

15:00

Teams

17.12.2021

Skolotāju sanāksme.

Tēma: I sem. rezultāti.

Administrācija

5.-9. kl.  skolotāji

14:00

214.k.

21.12.2021

Ziemassvētku klases stundas.

 

T. Moisejeva

kl. audz.

5.-9.kl. skolēni

21.12.2021

Skolotāju sanāksme.

R. Vetruka

Pumpura projekta dalībnieki

14:00

303.kab.

21.12.2021

Projektu iniciatīvas “Mantinieki” IX jauniešu foruma dalībnieku apbalvošana.

 

 

T. Moisejeva

I. Šinkareva

Skolēni

Skolotāji

G. Greidane

Bibliotēka

13:00

21.12.2021

Dabaszinātņu, sociālās un pilsoniskās jomas metodiskās komisijas sanāksme.

T. Petrosjana

Skolotāji:

L. Koreļska,

A. Sokols,

V. Šamanova,

O. Gubkina,

L. Keiča,

L. Ovsijenko,

O. Tavkiņa,

K. Bukaldere,

E. Larina,

T. Sokolova

108.k.

13:00

21.12.2021

Projekta “PumPurs” dalībnieku -skolotāju sanāksme.

 

R. Vetruka

Skolotāji

Teams

22.12.2021

Jaunā gada svētki.

 

T. Moisejeva

P. Birjukovs

I. Žaivoronko

O. Gubkina

A. Zamerovskis

V. Mickeviča

 

1.-4.kl. skolēni

kl. audz.

Z. Kanclere

S. Dote

J. Kudrjavceva

 

pēc plāna

no 10:00 līdz 14:00

22.12.2021

Veselības un fiziskās aktivitātes (sports) un atbalsta personāla joma metodiskās komisijas sanāksme.

S. Dote

Skolotāji:

L. Jūra

V. Faļko

Z. Kanclere

Z. Semjonova

R. Rutkovska

I. Kozlova

L. Koreļska

A. Sokols

V. Šamanova

L. Keiča

O. Tavkiņa

K. Bukaldere

308.k.

13:00

23.12.2021

Projektu iniciatīvas “Mantinieki” IX jauniešu foruma dalībnieku apbalvošana Ogres pilsētā.

T. Moisejeva

I. Šinkareva

I. Kozlova

Skolēni

Skolotāji

I. Aleksandrenkova

V. Ziemele

Jaunogres vidusskola

no 10:00 līdz 14:00

no 22.12.2021 - līdz 5.01.2022

Ziemas brīvdienas

 

    22.06.2022

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ