Pārdaugava
atpakaļ

 

Septembris 2021 Oktobris 2021 Novembris 2021 Decembris 2021 Janvāris 2022 Februāris 2022 Marts 2022 Apriļis 2022 Maijs 2022

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

FEBRUĀRIS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

februāris 2022

Mācību stundu un klases stundu, fakultatīvo un pulciņu nodarbību, pagarinātās dienas grupas, konsultāciju un projektu grupu apmeklējums.

 

Administrācija, metodisti

 

skolotāji

_______.2022

Integrēts seminārs skolotājiem. Grafikas meistarklase

Tēma: ART-terapija vizuālās mākslas, informātikas, amatniecības stundās.

Marina Sadomskaja

L. Bizūne

P. Birjukovs

V. Fiļins

T. Moisejeva

Skolotāji

(11)

Регистрация

I. Kozlova

 

14:30 - 16:30

307.k.

001.k.

401.k.

Skolā

februāris 2022

Apaļais galds.

Tēma: Rēriha zinātniskais mantojums

Dokumentālā sižeta prezentācija, kas veltīta N. Rēriha daiļradei un zinātniskajam mantojumam

I. Šinkareva

T. Moisejeva

A. Sokols

O. Gubkina

I. Žaivoronko

 

I. Kozlova

P. Birjukovs

Rēriha biedrības pārstāvji, vēsturisko biedrību pārstāvji

I. Vatoļins

I. Koņajeva

Skolas bibliotēka

februāris 2022

On-line aptaujas skolēniem, skolotājiem, vecākiem.

 

Administrācija, metodisti

 

skolotāji

skolēni

vecāki

07.02. - 11.02.2022

1.klašu skolēnu brīvlaiks

09.02.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Testu u.c. pārbaudes darbu izveidei, izmantojot interaktīvas platformas.

P. Birjukovs

T. Moisejeva

Skolotāji

(12)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

16.02.2022

Krievu valoda 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

6.A, 6.B kl. skolēni

17.02.2022

Krievu valoda 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

3.A, 3.B, 3.C kl. skolēni

18.02.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Audiostudijas darbs. Audio montāža. Straumēšana un informācijas saglabāšanas noteikumi. Lasīšana un iemaņas darbā ar tekstu.

A. Kūliņš

T. Moisejeva

Skolotāji

(8)

Reģistrācija

P. Birjukovs,

O. Gubkina,

I. Žaivoronko,

I. Kozlova

14:30 - 16:30

214.k.

Skolā

22.02.2022

Valsts valoda 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

6.A, 6.B kl. skolēni

23.02.2022

Matemātika 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

3.A, 3.B, 3.C kl. skolēni

24.02.2022

Matemātika 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

6.A, 6.B kl. skolēni

februāris 2022

Vecāku padome. Ekskursija pa skolu.

Tēma: Mūsdienu tendences izglītības sistēmā. Skolas mācību reforma. Pārmaiņas Rīgas Pārdaugavas pamatskolā.

Administrācija

klases audzin.

Klašu vecāku padomju pārstāvji

 

Skolā

25.02.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Testu u.c. pārbaudes darbu izveidei, izmantojot interaktīvas platformu Kahoot.

Ļita Koreļska

P. Birjukovs

T. Moisejeva

Skolotāji

(12)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

 

    17.01.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ