Februāris 2021

Pārdaugava
atpakaļ
Dabas stunda 3.C
1.kl. 2022./2023.

 

Maijs 2022
Aprīlis 2022
Marts 2022
Februāris 2022
Janvāris 2022
Decembris 2021
Novembris 2021
Oktobris 2021
Septembris 2021

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

FEBRUĀRIS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

janvāris - marts 2022

Ekoloģiska akcija

Tēma: Makulatūras vākšana

L. Grišina

klases audzinātāji

Skolas skolēni, vecāki, darbinieki

ceturtdiena

Mājturības kabinets

004

janvāris - marts 2022

Labdarības  akcija

Tēma: Palīdzēsim dzīvniekiem

L. Grišina

Z. Kanclere

klases audzinātāji

Skolas skolēni, vecāki, darbinieki

Mājturības kabinets

004

līdz 1.jūnijam 2022.g.

TOPOŠIEM   PIRMKLASNIEKIEM

I. Kozlova

februāris 2022

Mācību stundu un klases stundu, fakultatīvo un pulciņu nodarbību, pagarinātās dienas grupas, konsultāciju un projektu grupu apmeklējums.

 

Administrācija, metodisti

 

skolotāji

01.02.2022

Krievu valoda 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

Mutvārdu daļa

L. Ovsijenko

I. Šinkareva

I. Kozlova

T. Moisejeva

3.B kl. skolēni

101.k.

no 9:00 līdz 12:00

01.02.2022

Valsts Ķīmijas olimpiāde.

9.kl. skol.

III vieta

Tatjana Petrosjana

A. Stepanova

Ž. Konnovs

A. Zamerovskis

10:00

401.k.

02.02.2022

Galda spēles pagarinātās dienas grupas nodarbībās

N. Rutjana

PDG

03.02.2022

Seminārs.

Tēma: "Mācīšanās konsultants pirmsskolā/skolā - kurš? kad? kāpēc?"

Anita Pēterkopa

Irina Kozlova

Tatjana Moisejeva

 

15:00

on-line

03.02.2022

Seminārs.

Tēma: Psiholoģija

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Izglītības pārvaldes

Irēna Šinkareva

 

13:00

on-line

03.02.2022

Radio - Reportāžs.

Tēma: Latvijas skolas soma

LR4 107.7

 Gaļina Greidane

Tatjana Moisejeva

 

7:30

LR4

04.02.2022

Krievu valoda 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

Mutvārdu daļa

O. Gubkina

T. Moisejeva

I. Kozlova

3.C kl. skolēni

105.k.

no 9:00 līdz 12:00

07.02.2022

Bulgārijas, Dānijas, Spānijas un Portugāles, Turcijas un Latvijas partneru piedāvāto metodisku izstrādņu approbācija starptautiskā projekta Erasmus + ietvaros
Tēma: Skolēnu izglītības atbalsts karjeras izaugsmes jomā ES darba tirgū.

L. Renge

L. Koreļska,

L. Bizūne,

J. Černakova,

T. Moisejeva

O. Gubkina

I. Kozlova

skolas  skolēni

skolā

07.-11.02.2022

Klases stundas, veltītas Latvijas Olimpiskajai kustībai

klases audzināt.

L. Jūra,

R. Rutkovska

1.-9. kl. skolēni

skolā

februāris 2022

Meistarklase studijā “Varavīksne”

Tēma: N.K. Reriha radošums

L. Bizūne

 

Vizuālās mākslas studijas dalībnieki

холл 1 этажа

februāris 2022

Izstāde, veltīta ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā

L. Bizūne

 

Vizuālās mākslas studijas dalībnieki

холл 2 этажа

februāris 2022

Pasākums veltīts Svētā Valentīna diena jeb Visu mīlētāju diena.

Skolēnu padome

A. Zamerovskis

T. Moisejeva

O. Gubkina

skolas skolēni

skolā

februāris 2022

Videopārraide veltīta Svētā Valentīna diena jeb Visu mīlētāju diena.

I. Žaivoronko

A. Zamerovskis

V. Mickeviča

T. Moisejeva

skolas skolēni

skolā

08.02.2022

Radiouzruna. Tēma: Labdarības akcija, lai palīdzētu patversmes dzīvniekiem

T. Moisejeva

Iļja

Vladislavs

skolas skolēni

10:00

08.02.2022

Krievu valoda 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

Mutvārdu daļa

I. Kozlova

T. Moisejeva

Ņ. Kondratjeva

3.A kl. skolēni

104.k.

no 10:00 līdz 12:00

09.02.2022

Konkurss.

Uzdevumi Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolēniem.

R. Rutkovska

L. Jūra

kl.audzin.

 

skolēni

09.02.2022

Radio uzruna.

Tēma: Labdarības akcija - palīdzība patversmes dzīvniekiem.

Y. Moisejeva

L. Grišina

Kirills

A. Naglis

skolas skolēni

10:00

09.02.2022

Ziemas olimpisko spēļu Pekinā prezentācija.

R. Rutkovska

L. Jūra

A. Stepanova

9.A kl.skolēni

skolas skolēni

 

no 9:00 līdz 10:00

10.02.2022

Izstādes, kas veltīta filozofa un mākslinieka N.K. Rēriha daiļradei, atklāšana. Izstādes, kas veltīta filozofa un mākslinieka N.K. Rēriha daiļradei, atklāšana.

L. Bizūne

 

Vizuālās mākslas studijas

"Varavīksne"

dalībnieki

 

10.02.2022

Projekta Erasmus+ aktivitāšu adaptācija skolā.
Nodarbība Jobs CROCODILES

L. Renge

T. Moisejeva

8.C

skolā

305.kab.

 

 

 

12.02. - 20.02.2022

1.klašu skolēnu brīvlaiks

14.02.2022

Valentīndiena skolā

Videosižets, veltīts Valentīndiena skolā

Skolēnu padome

T. Moisejeva

V. Mickeviča

A. Zamerovskis

I. Žavoronoko

V. Gadirovs

A. Černakova

T. Pivcaikins

skolotāji

skolēni

vecāki

14.02.2022

Skolotāju sanāksme

I. Kozlova

J. Černakova

T. Moisejeva

Skolas skolotāji

8:15

214.k.

14.02.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Darbs ar 3D printeri.

M. Dursenevs,

P. Birjukovs

T. Moisejeva

Skolotāji

V. Fiļins

L. Bizūne

L. Koreļska

 

 

14:00 - 16:30

401.k.

Skolā

15.02.2022

Karjeras nodarbība

"Mērķu sasniegšana"

Iveta Gūtmane

 

9.AB kl.skolēni

14:10

214. kab.

15.02.2022

 

 

 

Getliņi.

Virtuālajā ekoloģiska ekskursija un viktorīna.

Tēma: Atkritumi, to bistamiba un šķirošana.

 

L. Grišina

E. Larina

4.A kl. skolēni

TEAMS

 

 

 

 

15.02.2022

Karjeras nodarbība

"Mērķu sasniegšana"

Iveta Gūtmane

L. Jūra

9.A kl.skolēni

14:50

214. kab.

16.02.2022

Krievu valoda 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

S. Hrapavicka

R. Vetruka

6.A, 6.B kl. skolēni

Z. Kanclere

Ļ. Koreļska

211.k, 214.k.

17.02.2022

Krievu valoda 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

Semjonova Z.G.

Dote S.A.

Koreļska Ļ.

O. Gubkina,

L. Ovsijenkoa,

Ņ. Kondratjeva

3.A, 3.B, 3.C kl. skolēni

104.k.

101.k.

105.k.

februāris 2022

Videosižets, veltīts labdarības akcijai patversmes dzīvnieku atbalstam

T. Moisejeva

Iļja

Vladislavs

skolas skolēni

skolā

18. februāris 2022

Apaļais galds.

Tēma: Rēriha zinātniskais mantojums

Dokumentālā sižeta prezentācija, kas veltīta N. Rēriha daiļradei un zinātniskajam mantojumam

T. Moisejeva

A. Sokols

I. Šinkareva

I. Kozlova

O. Gubkina

P. Birjukovs

 

Rēriha biedrības pārstāvji, vēsturisko biedrību pārstāvji

I. Vatoļins

I. Koņajeva

15:00

Skolas bibliotēka

20.02.2022

Dabaszinības stunda 3.C klasē.

Tēma: Globuss - zemeslodes modelis
Seno cilvēku priekšstati par Zemes formu.

O. Gubkina

3.C klases skolēni

februāris 2022

Interaktīvu metodisko materiālu veidošana Rīgas Pārdaugavas pamatskolā starptautiskā projekta Ersamus+ ietvaros.
Tēma: Atbalsts skolēnu izglītībai karjeras izaugsmes jomā ES darba tirgū.
 

L. Renge

L. Koreļska,

T. Moisejeva

 

21.02.2022

Projektu adaptācija
Profesionālu metu izveide profesijām, kas saistītas ar medicīnu un sabiedrisko ēdināšanu.
Vizuālās mākslas stundās

L. Bizūne

L. Renge

6.A

skolā

307.kab.

 

 

 

22.02.2022

Valsts valoda 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

I. Mūrniece

M. Semjonova

6.A, 6.B kl. skolēni

23.02.2022

Draudzības spēles florbolā

I. Žaivoronko

5.-9. kl

sp.zālē

23.02.2022

Matemātika 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

Ņ. Kondratjeva,

L. Ovsijenko,

N. Rutjana

3.A, 3.B, 3.C kl. skolēni

24.02.2022

Draudzības spēles florbolā

 

I. Žaivoronko

5.-9. kl

sp.zālē

24.02.2022

Matemātika 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

E. Larina,

R. Prohorenko

6.A, 6.B kl. skolēni

 

    22.06.2022

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ