Pārdaugava
atpakaļ

 

Septembris 2021 Oktobris 2021 Novembris 2021 Decembris 2021 Janvāris 2022 Februāris 2022 Marts 2022 Apriļis 2022 Maijs 2022

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

MARTS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.03.2022

Valsts valoda 3.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

3.A, 3.B, 3.C  kl. skolēni

03.03.2022

Dabaszinības 6.kl.

Valsts pārbaudes darbs

 

I. Kozlova

6.A, 6.B  kl. skolēni

04.03.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Interaktīvo darbu izveide on-line platformā e-lerning.

Olga Gubkina

 

T. Moisejeva

Skolotāji

(12)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

08.03.2022

Klases stundas, veltītas Tolerances dienai. Koncertprogramma.

Klases audzin.

skolas skoēni

11.03.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Interaktīvu darbu izveide on-line platformā e-banner.

Tatjana Moisejeva

 

Skolotāji

(12)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

18.03.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Darba kārtība on-line režīmā. Videokontents.

Alisa Prohorova -

LR4(107.7)

T. Moisejeva

Skolotāji

(12)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

marts 2022

Vecāku klase

Tēma: Modernas metodes un paņēmieni mācību stundās  programmas programmas Skola 2030 ietvaros

Administrācija, metodisti,

skolotāji

 

vecāki

Marta pēdējā nedēļa

25.03.2022

Interaktīvais seminārs - skolotāju apmācība

Tēma: Artikulācijas aparāta lietošana darbā ar auditoriju.

Jīrijs Kušpello

LR4(107.7)

T. Moisejeva

Skolotāji

(33)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

214.k.

Skolā

 

    17.01.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ