Pārdaugava
atpakaļ

 

Septembris 2021 Oktobris 2021 Novembris 2021 Decembris 2021 Janvāris 2022 Februāris 2022 Marts 2022 Apriļis 2022 Maijs 2022

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

MAIJS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.05.2022

Videoreportāža, kas veltīta Starptautiskajai strādnieku dienai.

 

Z. Kanclere.

Bērns palīdz bērnam

skolas skolēni

10:20

03.05.2022

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītā radiopārraide

 

I. Žaivoronko

A. Sokols

V. Šamanova

skolas skolēni

9:00

03.05.2022

Klases stundas, veltītas Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai

Klases audzin.

skolas skolēni

10:20

01.05.2022

Interaktīvās spēles, veltītas Eiropas dienai.

 

V.Šamanova

kl. audz.

skolas skolēni

10:20

18.05.2022

Valsts valoda 9.kl.

r.d.

Valsts centr.eksāmens

 

I. Kozlova

I. Mūrniece

9.A, 9.B kl. skolēni

19.05.2022

Valsts valoda 9.kl.

m.d.

Valsts centr.eksāmens

 

I. Kozlova

I. Mūrniece

9.A, 9.B kl. skollēni

24.05.2022

Dzimta valoda 9.kl.

r.d.

Valsts centr.eksāmens

 

I. Kozlova

S. Hrapavicka

T. Moisejeva

9.A, 9.B kl. skolēni

24.05.2022

Matemātika 9.kl.

 

Valsts centr.eksāmens

 

I. Kozlova

R. Prohorenko

9.A, 9.B kl. skolēni

25.05.2022

Dzimta valoda 9.kl.

m.d.

Valsts centr.eksāmens

 

I. Kozlova

S. Hrapavicka

T. Moisejeva

9.A, 9.B kl. skolēni

__.05.2022

Sporta diena

 

L. Jūra

A. Golmeistere

R. Rutkovska

T. Moisejeva

kl. audz.

1.-8.kl. skolēni

__.05.2022

Pēdējais zvans

 2021./2022. m.g.

T. Moisejeva

kl. audz.

1.-8.kl. skolēni

01.06.2022

Angļu valoda 9.kl.

Valsts centr.eksāmens

 

I. Kozlova

L. Renge,

J. Černakova

9.A, 9.B kl. skolēni

__.06.2022

Выпускной 2021./2022. m.g.

T. Moisejeva

kl. audz.

9.kl. skolēni

 

    17.01.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ