Janvāris 2022

Pārdaugava
atpakaļ
Skolas bibliotēka

 

Maijs 2022
Aprīlis 2022
Marts 2022
Februāris 2022
Janvāris 2022
Decembris 2021
Novembris 2021
Oktobris 2021
Septembris 2021

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

JANVĀRIS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

janvāris - marts 2022

Ekoloģiska akcija

Tēma: Makulatūras vākšana

L. Grišina

klases audzinātāji

Skolas skolēni, vecāki, darbnieki

ceturtdiena

Majturības kabinets

004

janvāris - marts 2022

Labdarības  akcija

Tēma: Palīdzēsim dzīvniekiem

L. Grišina

Z. Kanclere

klases audzinātāji

Skolas skolēni, vecāki, darbnieki

Majturības kabinets

004

03.01.2022

Valodu joma metodiskās komisijas sanāksme.

J. Černakova

Skolotāji:

S. Hrapavicka, T. Moisejeva, A. Medne,

I. Mūrniece,

I. Kozlova,

N. Podskočija, L. Renge,

A. Sokols,

I. Šehavcova, M. Semjonova, L. Šarkova,

L. Ovsijenko, O. Gubkina,

J. Vaļejeva,

R. Gukova

304.k.

10:00

03.01.2022

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma metodiskās komisijas sanāksme.

L. Bizūne

Skolotāji:

T. Moisejeva, L. Grišina,

V. Fiļins,

R. Vetruka,

A. Goļikovs,

O. Gubkina,

I. Frolova,

N. Rutjana

307.k.

10:00

03.01.2022

Tehnoloģijas un matemātikas jomas  metodiskās komisijas sanāksme.

P. Birukovs

Skolotāji:

T. Sokolova,

R. Prohorenko,

I. Žaivoronko,

A. Kurennaja,

T. Moisejeva,

Ņ. Kondratjeva,

Ž. Doroščonoka,

E. Larina,

V. Fiļins

211.k.

10:00

04.01.2022

Pedagoģiskā sēde

I. Šinkareva,

T. Moisejeva,

I. Kozlova,

J. Kudrjavceva

A. Miņins

Skolas skolotāji

 

J.Černakova

O. Gubkina

P. Birjukovs

T. Petrosjana

L. Bizūne

Z. Semjonova

L. Koreļska

R. Vetruka

214.k.

10:00 - 15:00

05.01.2022

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

janvāris 2022

Konkurs

"Gribu Būt Mobīls"

L. Grišina

Alens Zinovjevs Diana Ozoliņa K. Kolodņicka Dmitrijs Losevs Aleks Geks

on-line

07.01.2022

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

07.01.2022

Administratīvā sanāksme. Tēma: Skolas darba plāns 2021./2022. m.g. 2. semestrī 

I. Šinkareva

I. Kozlova

T. Moisejeva

10:00 - 12:00

skolā

07.01.2022

Radošā saskaņošana ar LR4 pārstāvjiem (107.7)

T. Moisejeva

A. Prohorova, M. Talapina,

J. Kušpello

16:00 - 18:00

skolā

10.01.2022

Skolotāju sanāksme.

Tēma: 3.klašu VPD.

I. Kozlova

3.ABC skolotāji

8:15

213.k.

10-22.01.2022

Klases stundas, lekcijas, radio raidījumi, uzdevumi, interaktīvas viktorīnas, kas veltītas 1991. gada barikāžu notikumiem.

 

A. Sokols,

V. Šamanova, Vēstures, sociālo zinību, latviešu valodas skolotāji, klašu audzinātāji

Skolēni

 

skolā

 

10.-17.01.2022

On-line vecāku sapulces

 

Klašu audzinātāji

vecāki

 

Teams/ZOOM

 

11.01.2022

Mācību nodarbība skolas bibliotēka.

Tēma: Grāmatas pasaulē.

Ļita Koreļska

Larisa Keiča

1.B kl. skolēni

Bibliotēka

12.01.2022

Radošā saskaņošana ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.

Tēma: Tikšanās ar Latvijas rakstniekiem un dzejniekiem.

T. Moisejeva

I. Koņajeva

10:00 - 12:00

skolā

13.01.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Darbs ar interaktīvas ekrāniem Promethen.

ITC

Skolotāji

T. Moisejeva

N. Podskočija

P. Birjukovs

N. Rutjana

14:30 - 16:30

116.k.

Skolā

17.01.2022

On-line sanāksme классных руководителей.

T. Moisejeva

Klašu audzinātāji

 

8:15

Teams

 

17.01.2022

Skolotāju sanāksme.

Tēma: 6.klašu VPD.

I. Kozlova

6.ABC skolotāji

8:15

213.k.

19.01.2022

Angļu valoda skolas olimpiāde.

L. Renge

8.ABC klases skolēni

12:35

305.kab

19.01.2022

Radošā saskaņošana ar Latvijas mūzikas sabiedrības pārstāvjiem.

Tēma: Tikšanās ar Latvijas mūziķiem.

T. Moisejeva

I. Davidova

10:00 - 12:00

skolā

24.01.2022

Skolotāju sanāksme.

Tēma: 9.klašu VPD.

I. Kozlova

9.ABC skolotāji

8:15

213.k.

27.01.2022

Vecāku sapulce

Tēma: Diagnosticējošie kontroldarbi.

L. Grišina

I. Kozlova

6.A klases vecāki

19:00

ZOOM

25.01.2022

Kursi.

Angļu valodas skolotājem

L. Renge

J. Černakova

on-line

 

    22.06.2022

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ