Pārdaugava
atpakaļ

 

Septembris 2021 Oktobris 2021 Novembris 2021 Decembris 2021 Janvāris 2022 Februāris 2022 Marts 2022 Apriļis 2022 Maijs 2022

 

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

JANVĀRIS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

03.01.2022

Valodu joma metodiskās komisijas sanāksme.

J. Černakova

Skolotāji:

S. Hrapavicka, T. Moisejeva, A. Medne,

I. Mūrniece,

I. Kozlova,

N. Podskočija, L. Renge,

A. Sokols,

I. Šehavcova, M. Semjonova, L. Šarkova,

L. Ovsijenko, O. Gubkina,

J. Vaļejeva,

R. Gukova

304.k.

10:00

03.01.2022

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma metodiskās komisijas sanāksme.

L. Bizūne

Skolotāji:

T. Moisejeva, L. Grišina,

V. Fiļins,

R. Vetruka,

A. Goļikovs,

O. Gubkina,

I. Frolova,

N. Rutjana

307.k.

10:00

03.01.2022

Tehnoloģijas un matemātikas jomas  metodiskās komisijas sanāksme.

P. Birukovs

Skolotāji:

T. Sokolova,

R. Prohorenko,

I. Žaivoronko,

A. Kurennaja,

T. Moisejeva,

Ņ. Kondratjeva,

Ž. Doroščonoka,

E. Larina,

V. Fiļins

211.k.

10:00

04.01.2022

Pedagoģiskā sēde

I. Šinkareva,

T. Moisejeva,

I. Kozlova,

J. Kudrjavceva

A. Miņins

Skolas skolotāji

 

J.Černakova

O. Gubkina

P. Birjukovs

T. Petrosjana

L. Bizūne

Z. Semjonova

L. Koreļska

R. Vetruka

214.k.

10:00 - 15:00

05.01.2022

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

janvāris 2022

Konkurs

"Gribu Būt Mobīls"

L. Grišina

Alens Zinovjevs Diana Ozoliņa K. Kolodņicka Dmitrijs Losevs Aleks Geks

07.01.2022

Testēšana

J. Kudrjavceva

Kl. audz.

Skolēni

8:30

skolā

07.01.2022

Administratīvā sanāksme. Tēma: Skolas darba plāns 2021./2022. m.g. 2. semestrī 

I. Šinkareva

I. Kozlova

T. Moisejeva

10:00 - 12:00

skolā

07.01.2022

Radošā saskaņošana ar LR4 pārstāvjiem (107.7)

T. Moisejeva

A. Prohorova, M. Talapina,

J. Kušpello

16:00 - 18:00

skolā

10.01.2022

Skolotāju sanāksme.

Tēma: 3.klašu VPD.

I. Kozlova

3.ABC skolotāji

8:15

213.k.

10-22.01.2022

Klases stundas, lekcijas, radio raidījumi, uzdevumi, interaktīvas viktorīnas, kas veltītas 1991. gada barikāžu notikumiem.

 

Vēstures, sociālo zinību, latviešu valodas skolotāji, klašu audzinātāji

Skolēni

 

skolā

 

10.-17.01.2022

On-line vecāku sapulces

 

Klašu audzinātāji

vecāki

 

Teams/ZOOM

 

12.01.2022

Radošā saskaņošana ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.

Tēma: Tikšanās ar Latvijas rakstniekiem un dzejniekiem.

T. Moisejeva

I. Koņajeva

10:00 - 12:00

skolā

13.01.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Darbs ar interaktīvas ekrāniem Promethen.

ITC

Skolotāji

N. Podskočija

P. Birjukovs

T. Moisejeva

N. Rutjana

14:30 - 16:30

116.k.

Skolā

17.01.2022

On-line собрание классных руководителей.

T. Moisejeva

Klašu audzinātāji

 

8:15

Teams

 

17.01.2022

Skolotāju sanāksme.

Tēma: 6.klašu VPD.

I. Kozlova

6.ABC skolotāji

8:15

213.k.

19.01.2022

Angļu valoda skolas olimpišde.

L. Renge

8.ABC klases skolēni

12:35

305.kab

19.01.2022

Radošā saskaņošana ar Latvijas mūzikas sabiedrības pārstāvjiem.

Tēma: Tikšanās ar Latvijas mūziķiem.

T. Moisejeva

I. Davidova

10:00 - 12:00

skolā

24.01.2022

Skolotāju sanāksme.

Tēma: 9.klašu VPD.

I. Kozlova

9.ABC skolotāji

8:15

213.k.

21.01.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Darbs ar 3D printeri.

M. Dursenevs,

P. Birjukovs

T. Moisejeva

Skolotāji

(9)

Reģistrācija

V. Fiļins

L. Grišina

L. Bizūne

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

24.01.2022

Karjeras nodarbība

"Mērķu sasniegšana"

Iveta Gūtmane

 

9.AB kl.skolēni

11:00

214. kab.

24.01.2022

Karjeras nodarbība

"Mērķu sasniegšana"

Iveta Gūtmane

 

8.A kl.skolēni

11:50

214. kab.

24.01.2022

Karjeras nodarbība

"Mērķu sasniegšana"

Iveta Gūtmane

 

8.B kl.skolēni

12:40

214. kab.

24.01.2022

Karjeras nodarbība

"Mērķu sasniegšana"

Iveta Gūtmane

L. Renge

8.C kl.skolēni

13:30

214. kab.

25.01.2022

Kursi.

Angļu valodas skolotājem

L. Renge

J. Černakova

on-line

28.01.2022

Interaktīvs seminārs skolotājiem.

Tēma: Darbu izveidE, izmantojot interaktīvo Teams platformu.

P. Birjukovs

T. Moisejeva

 

Skolotāji

(12)

Reģistrācija

14:30 - 16:30

401.k.

Skolā

 

    17.01.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ