Pārdaugava
atpakaļ
PDG 3.ABC 2021
Drošība 2021 4.B
Art-izstāde 2021
Karjera 2021
Pleskava 2021
ART-st.10.09.2021
Tēvu diena 2021


Septembris 2021 Oktobris 2021

 

KALENDĀRS pDpS

2021./2022. mācību gads

AUGUSTS - Septembris 2021

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.09.2021

Zinību diena

T. Moisejeva

E. Gameršmidte

P. Birjukovs

A. Medne

V. Fiļins

S. Dote

Z. Kanclere

Z. Semjonova

L. Grišina

Skolēni

Skolotāji

Vecāki

9:00

Skolas pagalmā

02.09.-06.09.2021

Adaptacijas dienas

T. Moisejeva,

Z. Kanclere,

Z. Semjonova

1.A, 1.B, 1.C

Skolā

 septembris 2021

Art-izstāde

"Dizain mugursomai"

L. Bizūne

Zīmēšanas pulciņš 

"Varavīksne"

skolā

06.09.2021

Testēšana

J. Kudrjavceva

Skolotāji

Skolēni

8:30

skolā

06.09.2021

Vecāku sapulce 1.A, 1.B, 1.C

I. Frolova,

L. Keiča,

K. Bukaldere

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

ZOOM

06.09.2021

APP

Slidošana

 

I. Frolova

I. Kozlova

L. Bajarūns

1.A

Kurbads ledus halle

08.09.2021

Vecāku sapulce 3.C

O. Gubkina

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

08.09.2021

Šaha klubs & 1.B 1.B kl. skolēni 003.kab.

08.09.2021

APP

Slidošana

 

K. Bukaldere

I. Kozlova

L. Bajarūns

1.C

Kurbads ledus halle

09.09.2021

Administrativa sanāksme

I. Šinkareva

T. Moisejeva,

I. Kozlova,

A. Miņins

13:00

dir.kab.

09.09.2021

Vecāku sapulce 2.C

A. Kurennaja

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

09.09.2021

Vecāku sapulce 2.A

O. Tavkiņja

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

09.09.2021

Vecāku sapulce 5.A

T. Petrosjana

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

09.09.2021

Vecāku sapulce 4.C

R. Gukova

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

10.09.2021

Tēvu diena 2021

O. Gubkina

L. Ovsijenko

3.A, 3.C kl. skolēni

skolā

10.09.2021

Урок визуального искусства на пленэре

Vizuālās mākslas plenārā stunda

L. Bizūne 6.A skolā

10.09.2021

Vecāku sapulce 5.B

V. Šamanova

Administrācija

Vecāki

17:00

on-line

13.09.2021

Skolotāju sapulce

Administrācija

Skolotāji

8:00

214.kab.

13.09.2021

Vecāku sapulce 3.B

L. Ovsijenko

Administrācija

Vecāki

19:00

on-line

14.09.2021

Reportāža par Starptautisko projektu “Mantinieki”

 "Наследники".

LR4 (107.7)

G. Greidane

T. Moisejeva

I.Aleksandrenkova

R. Kučane

8:00

14.09.2021

Skolēnu pašpārvalde

P. Birjukovs

A. Zamerovskis

T. Moisejeva

Z. Kanclere

Klases līderi

14:10

214.kab

15.09.2021

PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA

3.A, 3.B, 3.C

O. Gubkina

L. Ovsijenko

Ņ. Kondratjeva

3.A, 3.B, 3.C

skolā

15.09.2021

"Bērns palīdz bērnam"

Klases stunda. Tēma: Drošība.  

Z. Kanclere

Ž. Dorošconoka

4.B

106. kab.

15.09.2021

APP

Slidošana

 

K. Bukaldere

I. Kozlova

L. Bajarūns

1.C

Kurbads ledus halle

16.09.2021

Vecāku sapulce 9.B

L. Bizūne

Administrācija

Vecāki

 17:00

on-line

16.09.2021

Vecāku sapulce 2.B

N. Rutjana

Administrācija

Vecāki

 18:00

on-line

16.09.2021

Vecāku sapulce 4.A

V. Kaškarova

Administrācija

Vecāki

18:00

on-line

16.09.2021

Vecāku sapulce 3.A

Ņ. Kondratejeva

Administrācija

Vecāki

17:00

on-line

17.09.2021

7.-9. kl.audzin. sanāksme.

Tēma: Karjeras izvēle.

 

Iveta Gūtmane

I. Mūrniece

L. Jūra

L. Bizūne

L. Renge

T. Moisejeva

Z. Kanclere

Z. Semjonova

M. Semjonova

R. Vetruka

 

14:15

214.kab.

17.-21.09.2021

Pleskavas Valsts universitātes forums

"Uz šķērsrobežām"

 

 

I. Šinkareva

T. Moisejeva

Latvijas skolotāji

14:15

pēc plana

20.09.2021

Testēšana

J. Kudrjavceva

Skolotāji

Skolēni

8:30

skolā

20.09.2021

Подготовка к празднику "Посвящение в первоклассники".

1 этап

T. Moisejeva

I. Frolova

L. Keiča

K. Bikaldere

P. Birjukovs

1.A, 1.B, 1.C

23.09.2021

Vecāku sapulce 8.A

I. Mūrniece

Administrācija

Vecāki

17:00

on-line

23.09.2021

Vecāku sapulce 8.B

R. Vetruka

Administrācija

Vecāki

17:00

on-line

23.09.2021

Vecāku sapulce 8.C

L. Renge

Administrācija

Vecāki

17:00

on-line

24.09.2021

Vecāku sapulce 9.A

L. Jūra

Administrācija

Vecāki

 17:00

on-line

30.09.2021

Vecāku sapulce 6.B

J. Černakova

Administrācija

Vecāki

 19:00

on-line

30.09.2021

Erasmus+ majas lapa.

http://up2b.name.tr

L. Renge

T. Moisejeva

līdz 15.09.2021

Tematisko plānu izstrādāšana

(on-line / off-line)

I. Kozlova,

T. Moisejeva

Skolotāji

līdz 28.08.2021

Vecāku sapulces grafiks septembrī

GoogleForma

kl. audzināt.

18.08.2021

Skolotāju sanāksme

Administrācija

Skolotāji

10:00

214.kab.

19.08.2021

Metodiskā diena

Skolotāji

9:00 - 14:00

on-line

20.08.2021

Skolas svētki

Administrācija

Skolotāji, darbnieki

13:00

23.08.2021

Metodiskais darbs skolā

Administrācija

Skolotāji

9:00 - 15:00

skolā

24.08.2021

Testēšana

T. Moisejeva,

J. Kudrjavceva

Skolotāji

Skolēni

9:00

skolā

24.08.2021

Metodisko komisijas sanāksme

Metodiķi

Skolotāji

pēc grafika

skolā

24.08.2021

Valodas metodisko komisijas sanāksme

J. Černakova

Skolotāji

10:00

304.kab.

24.08.2021

Administrativa sanāksme

I. Šinkareva

T. Moisejeva, I. Kozlova, J. Kudrjavceva

10:00

dir.kab.

25.08.2021

Metodiskā diena

Skolotāji

9:00 - 14:00

on-line

26.08.2021

Metodiskā diena

Skolotāji

9:00 - 14:00

on-line

26.08.2021

1.kl. skolot. sanāksme

T. Moisejeva

I. Frolova

L. Keiča

K. Bukaldere

11:00

ZOOM

27.08.2021

Klases audz. sanāksme

Administrācija

Kl. audz.

12:00

214.kab.

27.08.2021

Metodiskā padome

Administrācija

Metodiķi

10:00

214.kab.

30.08.2021

Testēšana

T. Moisejeva,

J. Kudrjavceva

Skolotāji

Skolēni

7:00

skolā

pēc graf.

30.08.2021

Pedagoģiskās padome sēde

Administrācija

Skolotāji

10:00

214.kab.

 

    22.09.2021

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ