Skolas bibliotēka

Pārdaugava
atpakaļ

Art-st.10.09.2021

 

22.01.2022.g.

 

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKLAS BIBLIOTĒKA

 

Skolotājs: Larisa Keiča, Ļita Koreļska

1.B klases sklēni

 

2022.gada 11.janvārī 1.B klase ar savu klases audzinātāju Larisu Keiču devās uz skolas bibliotēku.

Apmeklējuma brīdis skolēniem bija ļoti nozīmīgs, jo daudziem skolēniem tikšanās ar bibliotēku norisinājās pirmo reizi. Skolas bibliotekāre Lita Koreļska organizēja ekskursiju, izrādot bibliotēkas telpas un iepazīstinot skolēnus ar bibliotēkas jēdzienu, nozīmi un noteikumiem. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bibliotēkas grāmatu daudzveidību, šķirstot, lasot un iepazīstot grāmatas pie lasītavas galda. Bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar viņu klasei paredzēto plauktu, kur ir apkopotas grāmatas, kas ir aktuālas viņu vecumposmam.

Lai ekskursijas iespaidus papildinātu ar aktivitātēm, katram bērnam tika piedāvāta darba lapa, kur tika apkopoti uzdevumi ar bibliotēkas tematiku. Ekskursijas noslēgumā katram skolēnam tika piedāvāts izvēlēties savas intereses saistošu grāmatu, kura tika ierakstīt tikkoi izveidotajā, skolēna pirmajā bibliotēkas kartiņā.

Izsakām sirsnīgu pateicību bibliotekārei Litai Koreļskai par viesmīlību, atsaucību un bezgala interesantu pasākumu!
 

 

18.01.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ